2020’de Burçlar

Büyük Yenilikler Yılı

2020 yılına sayılı günler kaldı. 2010’ların sonuna geldik.

2020 yılı hayatımızda bir milat gibi yeni başlangıçların yılı olacak. Gökyüzünün iki sosyal gezegeni Satürn ve Jüpiter 20 yıldan sonra tekrar buluşuyorlar. Bu tablo hayatımızda yeni yapılanmaların işareti oluyor. 2010’lar boyunca çabaladığımız pek çok konu yeniden yapılanıyor farklı bir boyut kazanıyor. Elbette herkesin hayatında farklı alanlarda yenilikler var. 2020’yi önemli kılan sayısız farklı etkiler de olacak. Mesela tutulmalar ve geri hareket eden gezegenler de etkilerini hissettirecektir. İşte tüm burçların 2020 beklentilerini ayrı ayrı buradan okuyabilirsiniz.

2020 senesi tüm insanlığa barış, sevgi ve bolluk bereket getirsin.

Tüm burçların 2020 yorumları aşağıda…

2020 Yaklaşırken

Hayatımızda Yeni Bir Sahne Hazırlanıyor…

2020 yılında gökte Jüpiter-Satürn kavuşumuyla hafızalara kazınacak gelişmeler var. İki sosyal gezegen her 20 yılda bir gökyüzünde bir araya gelmekteler. Bu da hepimizin hayatında önemli başlangıçların işareti olmaktadır. Örneğin bundan önce 2000 senesinde gökyüzünde Jüpiter-Satürn birleşimi Boğa burcundaydı. Herkes için Boğa yönetimindeki yaşam konuları farklı farklı yeni oluşumlara sahne olmuştu. 2020’de hem Oğlak burcunun sonlarında hem de Kova’nın ilk derecelerinde oluşacak bu birleşmeler yeni sosyal oluşumlar, farklı ve yeni bir sosyal statü edinmeye zemin hazırlıyor. Bu birleşim hayatımızda yeni yapılar ve yepyeni idealler vadediyor.

Kök Sökme Zamanları

Uranüs Boğa Burcu’nda

16 Mayıs 2018 tarihinde itibaren Uranüs Boğa burcundaki hareketine başlamıştı. 7 Kasım’da tekrar Koç’a dönüş yaptı. 6 Mart 2019’dan itibaren 84 yıl kadar bir daha Koç’a dönmemek üzere Boğa’da hareket etmeye başlıyor. 2025’te ise Boğa’dan İkizler’e geçiş yapacak.

Uranüs gezegeninin Boğa burcuna geçişi hayatımızın 7 yılına yayılan kalıcı değişimleri anlatıyor şüphesiz. Bu uzun sürede toplumların yapısına, ülkelerin ekonomilerine ve hayatımızın seyrine kadar fark edilir değişimler olacaktır.  Kişisel astroloji haritasında sabit nitelikleri yüklü olanlar yani Boğa, Akrep, Aslan ve Kova ağırlığı bulunan kişiler en güçlü etkiyi alan kişiler olacaktır. Ayrıca sabit ağırlıklı çeşitli kuruluşlar, organizasyonlar ve ülkeler de sürpriz gelişmelere açık olmalıdır.

Uranüs gezegeninin Boğa Burcuna ilerlemesi önümüzdeki 7 yıllık dönemde insanlık tarihinde iz bırakacak gelişmelere işaret etmektedir. Geçmişe baktığımızda 1934-1942 arasında Uranüs Boğa Burcu’nda ilerlerken Hitler, Mussolini, Stalin, Franco ve Mao gibi liderlerin yükselişi dikkat çekicidir. Amerika’da 1929 büyük buhranını takiben işsizlik oranlarının yüksekliği kayda değerdir. Bunun sonucu olarak yetersiz beslenme konusu kayıtlara geçmiştir. Dünyada oluşan doğal afetlere 1939 Erzincan depremi bir örnektir.  Teknolojide helikopterin icadı, naylonun bulunuşu, radarın bulunuşu, deprem ve öteki sismik olayların büyüklüğünü ölçen Richter ölçeğinin geliştirilmesi, kandaki Rh faktörünün bulunuşu, Dünya’daki en eski resimleri içeren Fransa’da Lascaux mağarasının tesadüfen keşfi, Rusya’da ilk düzenli televizyon yayıncılığın başlaması bu döneme denk gelir.

Chiron Koç Burcunda

Yaralı Şifacı Koç’ta

Kiron Koç Burcunda

Santorlardan Kiron 17 Nisan 2018’de KOÇ burcundaki yolculuğuna başladı. 2018’in Eylül’ünde geri hareketle Balık burcuna dönüş yapıyor. 19 Şubat 2019’dan itibaren yeniden ve geri dönmemek üzere Koç burcunda hareket etmeye başlıyor. 2026’nın ortalarına kadar devam edecek olan bu yerleşim varoloşumuzun ve benliğimizin derin anlamını çözümlemek için bir yolculuğa çıktığımızı simgeliyor.

Yunan mitolojisinde santorlardan Kiron (Chiron), Apollo (Güneş Tanrısı)  tarafından evlat edinilir. Ancak Kiron annesi tarafından terk edilmiş ve babasını da bilmemektedir. Bu onun ilk yarasıdır.

Kiron, Olimpos dağında bilge bir öğretmen olur. Yetenekli bir şifacıdır.  Mitolojiye göre santorların davetli olduğu bir düğünde alkolün etkisiyle bir kavga çıkar ve Herkül’ün zehirli oklarından biri Kiron’a isabet eder. Kendisi bir şifacı olan Kiron kendi yarasını iyileştiremez. Kiron’un yarası ölümlü yanındadır ve saf ruhsal yanıyla bir bütünleşme potansiyeline sahiptir. İnsanoğlu da ruhsal farkındalıkla yaralı, karanlık ve dürtüsel yanını bağlantıya geçirecek güce sahiptir. Astrolojik haritada Kiron’un yer aldığı konum itibariyle insanın ruhsal gücüyle bağlantıya geçme kapasitesine sahip oluşunu anlatır.

Satürn Kova Burcu’nda

Yeni Sosyal Düzen

22 Mart’tan itibaren Satürn’ün Kova’da yolculuğuna başladı. Gökteki gezegenler yer değiştirdikçe hayatımızdaki temalar da değişmektedir. Satürn’ün burç değiştirmesi ter döktüğümüz, bizleri sıkıştıran konuların değişimini ifade eder.

Hayatımızda yeni bir disiplinle yeni sınırlar çizme zamanındayız. Satürn sınırlanmaları göstermektedir. Şimdilerde Satürn Kova’ya geçerken hayatımıza bir ‘sosyal mesafe‘ kavramı girdi. Aslında sosyal bağları ve özgürlükleri temsil eden Satürn’ün Kova’ya ilerlemesiyle bağ kurmamız engellenir, özgürlüğümüz de kısıtlanır oldu. Sosyal ilişkilerimiz yeni bir şekil almaya başladı.

Sosyalleşme kavramı değişti

Yeni Gelişmeler

Koç’ta Yeniay Doğuyor

24 Mart Salı günü Koç Burcunda Kiron’la birlikte bir yeniay doğuyor. Öncelikle Koç arketipi her anlamda yenilik vadediyor. Fakat öncelikle gökyüzündeki ana trende bakarsak hayatımızda geriye dönüşü mümkün olmayan değişimler var. Uzun vadeli tablo insanlık tarihinde derin izler bırakacak etkiler altında olduğumuzu gösteriyor. Oğlak burcunda gezegen yığılımıyla hayatımızdaki kurulu sistemleri yıkıp yeniden inşa etmek kaçınılmaz.

Koç İş Başında

İlkbahar başlıyor…

Bütün dünyada bir virüs salgınıyla hayat kökten dönüşüyor. Ülkeler sınırlarını kapatıyor. İnsanlar evlerine kapanıyor. Endişelerimize rağmen güçlü değişikliklere uyum sağlama çabasındayız. Aslında tablonun nereye gideceğini hayal etmekte zorlanıyoruz. 21. Yüzyılda medeniyetin onca ilerlemişliğine rağmen bir anda her şeyin bir yanılsama olabileceğini görüp çaresizliğe gömüldük. Kurban psikolojisine teslim olmuş gibiyiz. Bir anlamda Balık arketipinin bütün olumuz yönlerini yaşadık.

Tutkulu Venüs

Tutkulu Venüs

Venüs Koç Burcunda

8 Şubat-5 Mart aralığında Venüs zarar gördüğü Koç burcunda hareket ediyor. Barışın, sevgini ve değerlerimizin sembolü Venüs bu dönemde gökyüzünde zorlayıcı gezegenlerle sert açılar içine giriyor. Öncelikle yaralı şifacı Kiron’la birleşim halinde ilerliyor. Ardından Ay’ın düğümleriyle kare açılar içine giriyor. Güney bendinde yıpranmaya açık olacaktır. Daha sonra sırayla Jüpiter, Plüton ve Satürn ile sertlik yaratıyor.