Astroloji Köşesi

Meral Pala ile Astroloji

KOVA

2020-kova-burcu

KOVA

 Elementi: Hava

Niteliği: Sabit

Yöneticisi: Satürn (klasik yönetici), Uranüs (modern yönetici)

Krakteri: Sıcak ve nemlidir.

Kova Burcunun sembolünde su getiren bir kadın/erkek tek dizinin üzerine yaslanmış,  derin bir kabın içinden su dökerken resmedilmiştir. Kabın içindeki dalgalı su, Kovanın sembolündeki çizgilere benzer. Şubat ayı Romalılar tarafından saflaşma ayı olarak tanımlanmış, bu ayı evin içini ve dışını temizlemeye ayırmışlardır.  Su getiren kişi geçmişi temizleyip bugün için taze bir başlangıç yapmaya hazırlar. Bu görüşe göre Kova burcu ileriye bakma,  gelişme, yeniden şekil vermeyle özdeşleşir. Yönetici gezegeni Uranüs’ün 1781 yılında, sömürgelerin sona erdiği, özgürlüğün ilan edildiği, insanlığın yeni arayışlara girdiği yıllarda keşfedilmesi ilginçtir. Uranüs devrimleri, baş kaldırıyı ve sorgulamayı temsil eder. Kovanın sembolündeki dalgalı çizgiler denizlerden gelen hayatı da temsil eder. Kovanın sembolize ettiği bir başka konu, elektrik, elektronik ve dünyadaki elektromanyetik dalgalardır.

Kovanın temelinde özgürlük ve eşitlik düşüncesi yatar. Diğer hava grubu burçlar İkizler ve Terazide de olduğu gibi eşitlik ve adalet ana temadır. Kovaya göre herkes özeldir ancak hiç kimse ayrıcalığa sahip değildir. Bir kimseye verilen hak bütün herkese verilmelidir, hatta hayvanlar da insanlarla aynı haklara sahiptir. Ülkeler arasında çizilen sınırlar ona göre anlamsızdır. İnsanlar arasında ırk, cinsiyet, sınıf ve renkten kaynaklanan farklılaşmayı reddeder.

Objektivite, akılcılık, kendine özgü bir merak, idealizm, geniş görüşlülük, ilericilik onu tanımlayan kelimelerdir. Daima gerçek doğrudan yanadır. Herkesin görüşünü duymak ister, böylelikle tam doğru olanı bulabilecektir. Tarafsızlığı, mantık yoluyla doğruyu bulması ve bunu açıklaması yüzünden patavatsızlıkla suçlanabilir.

Sosyal bilinç son derece gelişmiştir. Toplumsal konulara duyarlıdır. İdeali, toplumsal yapı içinde herkesin özgür iradeye sahip olması ve bütünlük içinde tam bir yardımlaşmaya dayalı bir sistem olmasıdır.

Kova burcu, genellikle soğuk ve uzak duran kişi olarak görülür. Gerçekte zodyakta  en arkadaş canlısı burç Kovadır. İnsanlarla en çok ilgilenen kişiler onlardır. Ancak kişisel seviyede herkesle yakın dost olmak istemeyebilirler. Bu sebepten dolayı resmi ve yalnız kişi imajı verebilirler. Gerçekte insanlara en yakın olan kişiler onlardır. Sosyal gruplar bulunmayı bireyselliğini korumak kaydıyla sürdürmek ister.  Ancak olduğu gibi görünmeyi sevdiği için hoşlanmadığı zaman gerçek yüzünü gizlemez ve uzak durur. Aileye karşı olabilir fakat arkadaşlığa asla karşı değildir. “İnsan ailesini seçemez ama arkadaşlarını seçebilir sözü” muhtemelen bir Kova burcu mensubu tarafından söylenmiştir. Uzun vadeli, gerçek dostluğa dayanan arkadaşlıklar tam onlara göredir. Herkese arkadaşça davranmasına rağmen onun yakın dost olabilmek için sıra dışılığını,  kendine özgülüğünü, bağımsız ruhunu, inatçılığını, meydan okuyan tarzını   kabullenmek gerekir.  Ayrıca onun hayata çok geniş bir açıdan baktığını unutmamak gerekir. Dar görüşlü kimselerle uzun vadede birlikteliği yürütemez.

Bağımsız ruhu her konuda ortaya çıkar. Başkalarını memnun etmek için onların kurallarına göre yaşayamaz.

Giyimde moda olan neyse ona uymak zorunda hissetmez, kendi tarzını yaratır. Başkalarının değerlendirmeleri onu bağlamaz. Çağdaş ve modern olanla çok eskiyi bir arada kullanabilir. Cicili bicili, ucuz ve sıradan giyimden hoşlanmaz. Elektrik mavisi, aquamarin, turkuaz renklerini, parlak ,canlı, titreşimi olan tonları seçer.

Her konuda yaratıcılığı ortaya çıkar. Bilim alanında veya resim, müzik gibi yaratıcılık isteyen sanat dallarında öne çıkan pek çok Kova Burcu insanı vardır.

Hayvanlar âleminde özgürlüğü temsil eden kuşlarla özdeşleşirler. Göçmen kuşların rotalarını çizerken elektromanyetik dalgaları takip ettikleri söylenir. Kovanın elektromanyetiği sembolize ettiği düşünülürse, kuşlarla özdeşleştirilmesi doğaldır. Kuşlarla ilgili çalışmalar yapanlar, gökyüzünü inceleyenler, astronom ve astrologlar, havacılık sektöründe çalışanlar çoğunlukla haritasında Kova vurgusu olan kişilerden çıkar. Ayrıca bilim ve teknolojiyle en yakın ilişki kuran burç Kova’dır.

Vücutta ayak bileklerini temsil eder.  Yönetici gezegeni Uranüs sinir sistemiyle ilişkilendirilir. Kişiye sinirsel iniş çıkışlar verebilir. Ayrıca kardiyovasküler sisteme dikkat etmeleri gerekir.

%d