Astroloji Köşesi

Meral Pala ile Astroloji

Evler

houses

2022-2023 dönemi için uzaktan astroloji eğitimlerimiz hakkında aşağıdaki linki tıklayarak bilgi edinin:

80 Saatte Temel Astroloji Eğitimi

Bir astrolojik haritayı yorumlarken evler; gezegenler ve burçlarla beraber anlamlı bir bütün oluşturur. 12 farklı ev, yaşam konularının tamamını anlatır. Birbirinin ardı sıra gelen evler, anlamlı bir bütünün parçalarını oluşturur. Gezegenlerin her biri bir enerjiyi anlatmaktadır. Gezegen astrolojik haritada NE sorusunun cevabını verir. Burçlar NASIL sorusunu cevaplar. Evler ise NEREDE sorusunun cevabıdır. Kısaca örneklersek Venüs ilişki kurmaktır, Boğa’da kalıcı ve güvenli ilişkiler kurmayı getirir. Venüs, Boğa’da birinci evde ise kişinin hayatında kalıcı ve güvenli ilişkiler kurmak ilk önceliğidir diyebiliriz. Yorumu çok farklı şekillerde genişletmek mümkündür. Mesela kişinin hayatında kadın figürler önemli olabilir. Ya da kişinin sanatsal yönü, kimliğine damgasını vurmuş olabilir.

Gezegenler somut birer varlıktır. Astrolojide insan psikolojisine etkilerini anlatır. Burçlar ve evler ise olduğu varsayılan yapılardır. Herhangi bir evin yöneticisinin hangi evin içinde yerleştiği, yaşam konuları arasındaki bağlantıları anlamaya imkân verir.

Köşe evlerde yer alan gezegenler maksimum kapasitede ifade bulur, ikincil evlerde kısmen zayıflar, üçüncül yani düşük evlerde ise büyük ölçüde güç kaybeder.

Sırasıyla evlerin anlattıkları:

Birinci Ev-Yükselen Burç(Ateş Evi, Köşe Ev):

Mars’ın kendi evidir. Merkür’ün mutlu olduğu yer.

Hayata başlangıç noktası, dünyaya gelirken nasıl bir atmosfer içinde olduğumuz, çevresel şartlar. Kendine özgü bir birey olarak bizi ayrıcalıklı yapan yönlerimiz, dışarıya verdiğimiz imaj, takındığımız maske, hayata yaklaşım tarzımız ve hayatı nasıl kucakladığımız,  fiziksel görünüş, genel sağlık durumu yükselen burç ile anlatılır. Bireyin hayata nasıl bir pencereden baktığı, kafanın içindekiler, hayatta odaklandığı konular, yaşamın ilk başlangıcı özellikle hayatın ilk yılına dair ipuçları buradadır. Hayatta yeni başlangıçlarda takınılan tavırlar. Bire-bir ilişkilerde karşıdakilerin kişiyi nasıl algıladığı buradan anlaşılır.

Yükselen burcun yöneticisinin haritada nerede bulunduğu, kişinin hayatta temel motivasyon kaynağını anlatmaktadır.

İkinci Ev (Toprak Evi, İkincil Ev):

Venüs’ün kendi evidir.

Sahibi olduğumuz somut maddi varlıklar bu evle anlatılır. Birinci ev hayata başlangıç noktasıyken, ikinci ev maddi dünyada nasıl devamlılık ve bir konfor elde etmeye çalışıldığını gösterir. Neye bağlanarak bu dünyada kök saldığımızı burada görürüz, bedenimiz bu evin konusudur. Bu dünyada somut bir gerçeklik olarak kendi değerimizi belirlemek kaydıyla oluşturduğumuz benlik tanımımız bu evle anlatılır. Doğuştan gelen yetenekler, kişiye bir değer olduğu duygusunu veren şeyler.  Finansal kaynaklar, yatırımlar. Kişinin maddi dünyayla ve parayla olan ilişkisi 2. evin konusudur.

Üçüncü Ev (Hava Evi, Düşük Ev):

Merkür buranın doğal sahibidir. Ay’ın mutlu olduğu yerdir.

Zihnin nasıl çalıştığı, düşünce tarzı, sol beyin faaliyetleri ve konuşma, yazma, kişinin bilgiyi paylaşma tarzı bu evle anlatılmaktadır. Nasıl iletişim kurduğumuzun yanı sıra ilköğretim hayatı buradadır. Pratik hayatın içinde gösterdiğimiz zihinsel faaliyetleri gösterir. İlk sosyal çevre olarak kardeşlerle nasıl bağ kurduğumuzun yanı sıra, yakın çevre, arkadaşlar, komşular, yakın akrabalar üçüncü ev konularıdır. Ayrıca kısa yolculuklar burada anlatılmaktadır.

Dördüncü Ev (Su evi, Köşe Ev):

Ay’ın kendi evi burasıdır.

Evimiz, gizli mabedimiz, dışa kapalı alan, en derindeki duygular buradan okunur. Bireyin evindeki psikolojik atmosferi gösterir. Aile ve köklerinden gelen bilinçaltındaki kodlanma ile bireyin bunlardan nasıl etkilendiği sembolize edilir. Ebeveynler ve özellikle kişinin yaşamında temeli oluşturan ebeveyn, genellikle baba figürü bu evle anlatılır. Erken çocukluk dönemine ait koşullar ile hayatın son yıllarının ne şartlar altında geçeceği astrolojik haritanın en dip noktasıyla sembolize edilir.  Hayatta genel olarak sonlanmalara nasıl yaklaşıldığı yine buradan anlaşılır.

Beşinci Ev (Ateş Evi, İkincil Ev):

Güneş’in kendi evidir. Venüs’ün mutlu olduğu yerdir.

Bireyin yaratıcı ifadesi ve en büyük yaratıcılığı çocuklarla ilgili konular buradan okunur. Ayrıca içimizdeki çocuk, kişinin mutlu olduğu ve kendinde gurur duyduğu ona canlı olduğunu hissettiren konular vardır. Işıldama, dikkat çekme isteği buradan anlaşılır. Hayatta mutluluk veren, keyif alınan konular, hobiler, sportif faaliyetler, romantizm ve aşk hayatı bu evle anlatılır. Risk almaya, spekülatif yaklaşmaya açık olunan konular yine 5. Ev konularıdır.

Altıncı Ev (Toprak Evi, Düşük Ev):

Merkür’ün doğal evidir. Mars’ın mutlu olduğu yerdir.

Sağlık konuları ve özellikle psikolojik kökenli rahatsızlıklar buradan okunur. Ruh-zihin-beden uyumunu sağlamaya yönelik faaliyetler. Gündelik yaşam konuları, her gün tekrar edilen ritüeller. İşyerindeki şartlar ve birlikte çalışılan kişiler bu evin konusudur. Özellikle astlarla ve hizmet aldığımız kişilerle ilişkileri gösterir. Kişinin eğitimle kazanmış olduğu yetenekler, beceriler, ustalaştığı konular altıncı ev konularıdır.

Yedinci Ev -Alçalan Burç-(Hava Evi, Köşe ev):

Venüs’ün kendi evidir.

Hayatta eşitlik, denge ve ahenk üzerine kurulu ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar 7.evin konusudur. Bireye tamamlanma duygusu veren “karşı taraf” ve kişinin ilişkiden beklentisi. İlişkilerin doğası. “Ben-Sen” dengesini kurarken yükselen burcun nasıl tamamlanmaya çalışıldığı buradan okunur. Kişinin kendinde eksik gördüğü partneri vasıtasıyla tamamlamaya çalıştığı yanları buradadır. Bir anlamda kendinde hoşnut olmadığı yanları ile açık düşmanlıklar bu evle anlatılmaktadır. Adalet arayışı ile hukuka konu olan faaliyetler de buradadır.

Sekizinci Ev (Su evi, İkincil Ev):

Mars ve Plüto’nun kendi evidir.

Başkalarının kaynakları, eşin ve/ortağın maddi kaynakları bu evin konusudur. Ortaklaşa yatırımlar, miras, vergi ve krediler buradadır. Genetik mirasımız sekizince ev ile anlatılır. Kişinin bilinçaltında biriken fakat görmezden geldiği negatif duygular buradan okunur. Kişiyi yıkıma götürebilecek, dönüştürülmesi gereken karanlık ve ilkel yanı buradadır. Cinsellikle beraber gelen yeniden doğuş, arınma, dönüşüm potansiyelini anlatır.

Dokuzuncu Ev (Ateş Evi, Düşük Ev):

Jüpiter’in doğal evidir. Güneş burada mutludur.

Bireyin hayatta anlam arayışı, ufkunu genişlettiği alan, hayat görüşü, yaşam felsefesi, inancı ve yaratıcı güce yüklediği anlam bu evin konusudur. Sağ beyin faaliyetlerini anlatır. Seyahatler, uzun yolculuklar, kişinin gelişim alanı, yükseköğrenim konusu ve aslında kişinin hayattaki yolculuğu. Medya, yayıncılık ve hukukla ilgili konular 9.ev konularıdır.

Onuncu Ev (Toprak Evi, Köşe Ev):

Satürn’ün kendi yeridir.

Bireyin toplum içinde nasıl tanındığı, şöhreti, toplumsal imajı, mesleği, kariyeri bu evin konusudur. Hırsları, başarma güdüsü, hayatta ne yöne gitmeye çalıştığı, hangi yönüyle toplumda iz bırakmak istediği buradan anlaşılır. Kişinin otoritelerle ilişkileri ve bireyin hayatta gideceği yönü gösterir. Hayatta yön tayininde ve seçtiği meslek konusunda etkili olan ebeveyn, özellikle anne figürü 10.ev ile anlatılmaktadır.

Onbirinci Ev (Hava Evi, İkincil Ev):

Satürn ve Uranüs’ün kendi evidir.

Bireyin hayat gayesi, umutları ve dilekleri buradadır. Sosyal çevresi, ortak hedeflere sahip olduğu arkadaşlıkları, gruplar, organizasyonlar, kulüpler, dernekler 11.ev konusudur. Kişinin sosyal organizasyonlara katkısı ve onlardan beklentileri ile topluma yönelik konularda kendini ifade edişiyle gruplar içindeki rolü buradan okunabilir.

Onikinci Ev (Su Evi, Düşük Ev):

Jüpiter ile Neptün’ün Evidir. Satürn burada mutludur.

Bireyin sınırlarının kalktığı yer burasıdır. Egonun çözüldüğü ve bireyselliğin yok olduğu ve evrenle “bir” olma duygusunu yaşadığı yerdir. Kollektife ait olma duygusuyla kendinden vazgeçerek, kendini feda etmeye hazır olduğu alandır. Kaybolmuşluk duygusu söz konusudur. Bilinçaltı, hayaller ve rüyalar burada gizlidir. Karanlık ve perdelenmiş bir alandır. Anne karnındaki benliksizlik haliyle özdeştir. Hastaneler, hapishaneler, müzeler, kütüphaneler diğer deyişle kolektife ait yerlerde kişinin durumu, nelerle karşılaşacağı 12.evin konusudur. Kişinin yaşamında kontrol etmekte zorlandığı şartlar buradan okunur.

Meral Pala

Bu yazının bütün hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden yayımlanamaz.

%d