YAY

YAY

Elementi: Ateş

Niteliği: Değişken

Yöneticisi: Jüpiter

Karakteri: Sıcak ve kurudur.

Mitolojide yarı insan yarı at görünümünde bir yaratık, elinde ok ve yay ile resmedilmiştir. Ok sürekli yukarıları, gökleri ve yaratıcı gücü işaret eder.  Mitolojik sembolizminde olduğu gibi, Yay Burcu şu an ve burada olanın ötesinde olanlarla ilgilidir.

Yay; rastgele ve tesadüfî olanı tercih eder.  Özgürlüğe ve geniş boş alanlara ihtiyaç duyar. Çünkü dilediği gibi araştırmak ve özgürce başıboş dolaşmak için kendini bağımsız ve rahat hissetmelidir. Yay için anahtar kelime araştırma ve sorgulamadır.  Bu burca mensup kişiler göçebe gibi özgürce, başıboş dolaşmak, her şeyin ruhunu hissederek öğrenmek ister. Zodyak’ta  en geniş ilgi alanına sahip burç Yay’dır.

Yay’ın dışarıya verdiği duygu iyimserlik, güven, inançtır. Hayat dolu, güvenli, taşkın davranışlar gösteren Yay burcu abartılı jest ve mimiklerle dikkat çeker. Neşeli ve eğlenceli bir kişiliktir. Toleranslıdır ve etrafına neşe yayar. Girişimci yönleri çok güçlüdür. Enerjik ve maceracıdır.  Jüpiter’in yönetimindedir ve hiçbir şeyi ciddiye almamayı tercih eder. Mizaç olarak affedici ve cömerttir. Umutlarını tazelemek ve kendini toparlamakta doğal bir yeteneğe sahiptir. Genellikle dertsiz, tasasız, kayıtsız, dikkatsiz ve disiplinsiz gözükür.  Güvenilmez boş sözler veren kişi de olabilir.

Aslında dürüst, açık ve samimidir. Ancak içindeki dışında tarzından ötürü patavatsız olmakla suçlanabilir.

Akrepin derinliğine karşın, Yay genişliğe bakar. Her zaman büyük resimle ilgilenir, küçük olan herhangi bir şeyden nefret eder.  Aynı zamanda düşünceleri de büyüktür. Küçük düşünen kişilerden hoşlanmaz. Herhangi bir konunun ana fikrini kavramakta üstüne yoktur. Limitlerden ve sınırlanmaktan hiç hoşlanmaz. Herhangi bir konuda etraflıca araştırmaya giriştiğinde engellenecek olursa hiç mi hiç haz etmez. Duygusal bağımlılık, sorumluluk, görev gibi kelimeleri duymak bile istemez. Karşıt burcu İkizler gibi asla büyümek istemez, bir tarafının hep çocuk kalmasını ister. 

Yay’ın asli ilgi alanı gelecek, ilerleme ve ahlaki davranışlardır. Geleceğe dair fikirler onun kafasında eğitim ve gençlik düşüncelerini yeşertir.

İşin ana fikrini kavrama yeteneği Ateş elementinden kaynaklanan hevesi; öğretmenlik, eğitim, satış, politika ve din konularında başarılı olma imkânı verir.

Toplumdaki kuralların nasıl işlediğini ve inanç sistemlerini araştırıp öğrenmek ister. Yay için bir başka anahtar kelime ise “gelişim” dir.

Yay Burcu; zihinsel olarak da aktiftir. Fiziksel olarak uzak mesafelere ulaşma isteğinin yanı sıra zihinsel olarak da aynısını ister. Yolculuk kelimesi Yay ile özdeşleşir.  Yabancı ülkeler, yabancı kültürlerden insanlar da onun vizyonunu geliştirir. Açık havada zihinsel ve fiziksel olarak özgürlük yaratmak son derece verimli olmasını sağlar. Kalabalıklardan haz etmez. Duygusal olarak bağlılıktan kaçar.

Şimdi olanla ilgilenmez, gelecekte olanı hissetmek ister. Bu sebeple ileri görüşlüdür.

Her konuda olduğu gibi iyimserlikte de abartıya kaçar. Bu yüzden randevularına gecikir, işlerini zamanında yetiştiremez. Handikabı gerçekçilikten uzak olması, idealizmi de abartmasıdır. Ateşli doğası ve yönetici gezegeni, büyük gezegen Jüpiter hangi konuyla alakalıysa o konuda büyük heves verir. Bu denli büyük heves ileri gitme konusunda ilham kaynağı olacaktır.

Yay Burcu’nun temsil ettiği meslek grupları, adaleti ve düzeni koruyan hukuk ile ilgili konular, yayıncılık, medya,  turizm, dış ticaret, yolculuklar, akademik konular, üniversiteler ve din ile alakalı konulardır.

Giyiminde bile soyut ve bugünü çağrıştırmayan, geleceği hatırlatan, dikkat çekici ve farklı çizgiler benimseyebilir.