Astroloji Köşesi

Meral Pala ile Astroloji

Burçlar

Zodyak’taki  12 Burcu anlamak ve ifade ettikleri anlamları kavramak için öncelikle Ateş, Toprak, Hava ve Su elementlerini kavramak gerek.

Astrolog Charles E.O. Carter’in sözleriyle “Elementler, sadece semboller ve kavramlar değildir, aksine fiziksel duyularla algılanabilecek, tüm evreni oluşturan yaşamsal güçleri içerirler”.

Dört temel element astrolojide insanın davranışlarını açıklamakta önemli bilgiler verir. Kişinin dünyayı algılayışı ve onu harekete geçiren güdüleri doğum haritasındaki element ağırlığı nerede ise buna göre şekillenir. Eksikliği görülen element ise kişinin yaşamı boyunca sorun yaşayacağı ve tamamlama ihtiyacı hissedeceği temayı anlatır. Eksik olanı, kişi, genellikle bilinçsiz tercihleriyle tamamlamaya çalışır. Örneğin hava elementi eksik olan bir kişi ya kendine hava elementi yüksek olan bir eş seçer ya da ciddi bir kitap koleksiyoncusu olabilir.

ATEŞ elementi Koç, Aslan ve Yay burçlarıyla temsil edilir.

Aktif ve kendini ifade etmeye yönelik bir enerjidir.

Evrene ısı ve ışık yayan, heyecanlı, hevesli ve dünyaya renk katan enerjiyi anlatır. Carl G. Jung, ateş elementini, psişik enerjinin, ilham dolu ve kendiliğinden harekete geçen gücün çekirdeği ile ilişkilendirir. Doğum haritasında yüksek oranda bulunması kişiye “benmerkezci ve gururlu” bir tarz  verir. Genellikle neşeli, coşkulu, hevesli, güçlü ve dürüsttürler. Özgür ruhludurlar ve irade güçlerini yönlendirmekte başarılıdırlar. Genellikle aceleci, sabırsız ve çocuksu bir tarzları vardır. Bu yüzden kolayca hataya düşebilirler.

Ateş elementinin kişinin haritasında eksik olması halinde, cesaret eksikliği ve kendine güvensizlik yaşar. Harekete geçmekte geç kalır. Fiziksel egzersizler, eksik olan yaşam enerjisini uyararak kişiye iyimserlik, inanç ve güven aşılayabilir.

Aşırı ateş elementi ise, fazla benmerkezcilik nedeniyle diğer insanlarla ilişkilerde sorun yaratabilir. Kişi nerede durmasını bilemediğinden kendi kendini yakabilir.

En rahat hava elementinden kişilerle anlaşma zemini vardır.

HAVA elementi İkizler, Terazi ve Kova burçlarıyla temsil edilir.

Ateş elementi gibi aktif enerjiyi anlatır. Düşünceler dünyası hava elementiyle sembolize edilir. Zaman zaman hayalcilik ile özdeşleştirilse bile hava elementi bir şeyin yaratılmasında büyük rol oynar. Her şey ilkönce hayal ederek, düşünce bazında başlar.

Hava elementi, en uygun ifadesini sanatta, sözde ve soyut düşüncede bulur. Hava elementi ağırlığı olan kişiler nesnel ve mantıklı hareket edebilirler. Anlık duygusal zayıflıklar göstermediklerinden herkesle uyumlu fakat mesafeli bir işbirliği içinde olurlar. Objektif bakış açısına sahip olduklarından, sosyal hayatta başarılıdırlar.

Entelektüel beceriye ve fikirlere fazlasıyla değer verdiklerinden kendi fikirlerine değer verilmemesi düşüncesi onları çok korkutur. Soyut düşünceler ve kavramlarla uğraşıları, hava elementi fazla olan kimseleri eksantrikliklere ve fanatizme götürür.

Hava elementinin eksikliği halinde kişi yeni fikirleri ve değişik insanları benimsemekte güçlük çeker. Hatta bazen yeniliklere tepkileri o denli büyük olur ki, sonuçta ruhsal kökenli rahatsızlıklar oluşabilir. Yenilikten kurtulmak için mantıksızca tepkiler verebilirler. Böylece, fiziksel rahatsızlıklara varan sonuçlar ortaya çıkabilir.  Tarafsız bir bakış açısından yoksun olabilir, kendilerini ifade etmekte sorun yaşayabilirler.  Analiz edememe sonucunda, mantık gücünden yararlanamazlar.

Maddi dünyadan ve kendi bedenlerinden çok uzaklaşabilir, aklın kendi bedenini tüketmesi dahi söz konusu olabilir. Zihinsel aktivitenin aşırı yoğunlukta olması sinir sisteminde zayıflamaya yol açabilir. Zaman zaman zihni dinlendirmek için farklı aktivitelere yönelmek veya meditasyon yapmak faydalı olur.

Çok farklı yönlere kaymaya meyilli olan zihin disipline sokulabilirse kâşif olabilir.

Ateş elementinden kimselerle birlikte olmak kendine güven ve cesaret duygusu aşılayacaktır.

SU elementi Yengeç , Akrep ve Balık burçlarıyla temsil edilir.

Su elementi pasif ve alıcı bir enerjiyi sembolize eder. Dayanıklı, sürekli ve yoğun bir enerji türüdür.

Duyguların ve bilinçdışı zihin gücünün farkındalığına sahiptirler. Sürekli duyguları ile temas halindedir, elle tutulmayan, gözle görülmeyen unsurlara karşı algıları son derece açıktır. Hayal güçleri ve ruhsal yetenekleri gelişmiştir.

Suyun akışkanlığı, katılıktan yoksunluk verir. Bu yüzden toprak burçları ihtiyaç duydukları güveni ve gerekli katılığı sağlar. İçine kapalı ve ketum bir imaj verebilirler. Ancak suyun derinliklerinde duygusal fırtınalar yaşanmaktadır. Hatta suyun aşırı olması sansasyonlara neden olabilir. Fazla oranda su elementi kişinin hassasiyet ve incinebilirliğini yükseltir. Zaman zaman kişiyi tutarsız bir ruh haline sürükleyebilir.

Su elementinin yoğunluğunu, asla zayıflık olarak algılamamak gerekir. İsterse ateşi söndürür, toprağı yıkar ve atmosferi doldurur.  Su pasif ve uysaldır, alçakgönüllülükle boyun eğer fakat kimse onu denize yönelmiş hedefinden alıkoyamaz. Su gerektiğinde biçim değiştirebilir hatta yenilgiye uğrarsa buhar olup uçabilir.

Su elementinin eksikliğinde kişi, kendi duygularının ve başkalarının duygularının farkında değildir. Duygular dünyasını önemsiz can sıkıntısı olarak algılamak ve hatta tamamen dışlamak kendine güvensizlik olarak kendini hissettirir. Duygusal ihtiyaçları yok saymak daha fazla acı deneyimlemeyi gerektirir. Şefkat ve empati duygusundan yoksunluk insan ilişkilerinde sorun yaşamasına zemin hazırlar.  Kendi duygularını yok saymanın neticesinde, duygularını ifade edebilen kişilere karşı bilinçsizce bağımlılık geliştirirler.  Kendi yalnızlıklarını, korkularını ve içsel ızdıraplarını ortaya çıkartacak kişilere karşı yoğun bir çekim duygusu hissederler.

Su temizleyen, arındıran ve iyileştiren bir güçtür. Suyun eksikliğinde fiziksel olarak zehirlenmeler görülebilir. Bu yüzden haritasında su eksiği olan kimselerin zaman zaman arıtıcı diyetleri uygulamaları yararlı olur.

Su elementinin aşırı olması ise okyanusta yelkensiz, dümensiz kalmaya benzetilebilir. Rüzgârın estiği yöne sürüklenirler. Aşırı özveri ve kendini adamışlıktan dolayı kimliksizlik duygusu yaşayabilirler. İçsel boşluklarını başkalarının doldurmasını beklerler. Derin özlemler, arzular ve güvensizliklerle uyarılır. Davranışlarda aşırıya kaçma eğilimi vardır. Vücudun zehirlerden arınma yeteneği çok fazladır.

TOPRAK elementi Boğa, Başak ve Oğlak burçlarıyla temsil edilir.

Pasif ve kendini baskı altında tutan bir enerjiyi sembolize eder. Tamamıyla“Şimdi ve Burada” olanla ilgilidirler. Fiziksel duyuları ve pratik mantıkları gelişmiştir. Materyalist dünyayı anlamakta en başarılı gruptur. Sabır ve disiplin  belirgin özellikleridir. Maddeyi nasıl kazanacağını ve hedefe ulaşmak için sabırlı olmak gerektiğini doğal olarak bilirler.

Su elementi gibi verimli, dayanıklı ve kararlıdırlar.  Planlama yetenekleri çok güçlüdür. Karşılarındaki kişiye güven verirler. Aynı zamanda kendi güvenlikleri tehdit altında kalırsa veya varlıklarını tehlikede görürlerse savunmak için ellerinden geleni esirgemezler.

Toprak elementinin fazlalığı, maddi dünyaya aşırı ilgi, idealizm eksikliği, hayal gücü zayıflığı ve dar görüşlülük olarak hissedilir. Aşırı düzen ve alışkanlıklara bağımlılık da kişiye uzun vadede zarar verebilir. Fazla çalışma ve pratik işler bütün hayatlarına hakimdir. Bunlar onun için büyük bir değerdir. Tehlikeye girmesi halinde özgüven kaybı yaşarlar. Maddi değerlere düşkünlük, ahlaki sorunlara neden olabilir.

Toprak elementinin eksikliğinde ise kişi, fiziksel dünyayla uyum içinde olamaz. Dünyevi yaşamın gereklerini görmezden gelir. Ancak maddi sorunlarla yüzleşmeye başlayınca, bu konuda bir anlayış geliştirebilir. Bu dünyaya ait olmama duygusu başka bir boyutu deneyimleme arayışına götürebilir.

Astrolog Stephen Arroya, “bir kişinin haritasında toprak eksikliği olsa bile güçlü bir Satürn, bu dengesizliğin sorunlarını hafifletir” der.

%d