Kova’da Dolunay

Yine bir dolunay zamanı hayatımızdaki kırılmaları, u-dönüşlerini, finale gelen konuları sembolize ediyor. 2019 yılının Şubat ayını hatırlayın, o dönemde hayatınızda neleri değiştiriyordunuz, yeni neler girdi hayatınıza? Şimdilerde o döneme ait konular ya gündemden düşmeye hazırlanıyordur, ya da gelişimini tamamlamış ve olabilecek en yüksek verimin alınacağı seviyeye gelmiş olabilir.

Kişisel astroloji haritamızda Kova yönetimindeki konular sosyal gruplarla işbirliği yaptığımız konulardır. Sosyal etkileşimlere, farklı fikirlere ve yeniliklere açık bir alandır. Hem sosyal ilişki vardır hem de bir mesafeyle bireyselliğimizi koruduğumuz alandır. Zihindeki yüksek ideallerin varlığını anlatır. Mantıkçı hareket ettiğimiz konuları, eşitlik ve adalet arayışımızı gösterir.

Kova burcunun 11 derecesindeki dolunay zamanında hayatımızın bu alanında tansiyon birden yükseliyor. Zira gökyüzü ışıkları Uranüs’ten sert etkiler alıyor. Kova burcunun modern yöneticisi Uranüs Boğa’da ilerliyor(2018-2025). Değerlerimizi kökünden sökmeye, değiştirmeye devam ediyor. Hayatımızın güvenli alanlarını yerle bir etti. Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda radikal değişimler yaşamaktayız. İçinde olduğumuz şu dolunay döneminde yeniliklere çok yakın olduğumuzu göreceğiz. Bknz: Kök Sökme Zamanları

18 ay önce Kova’da yeniay doğarken daha evvelce denenmemiş, sıra dışı düşünceler geliştirmiş olabiliriz. Cesur adımlar atılmış olabilir. Bu günlerde aynı konuda tamam mı devam mı soruları olabilir zihnimizde. Aslında elektrikli bir atmosfer var. Beklenmedik adımlar atabiliriz. Bir anda uyanışlarımız olabilir. Aniden hayatımızda kopmalar, kırılmalar olabilir. Belki sürpriz bir şekilde aldığımız kararlar neticesinde son derece radikal gelişmeler yaşayabiliriz.

Ülkemizde dolunay oluşurken saat 18:58 sularında ufukta gelenekçi, klasik, statükocu Oğlak burcu yükseliyor. Aslında bu yönleriyle Kova’da ki yenilikçi ve modernist dolunayın temalarına oldukça uyumsuz bir iklim oluşuyor. Ancak Oğlak ve Kova aynı yöneticiyi paylaşıyorlar. Her iki burcun da yöneticisi Satürn’dür.

Göğün büyük öğretmeni

Satürn Oğlak burcuna geri döndü. Mart’tan önceye ait yarım kalan işleri hatırlatıyor. Yapılandırmakla uğraştığımız konular için son dokunuşları yapma imkânı veriyor. Öte yandan bu dolunayı yöneten Satürn, Merkür’le tam bir zıtlaşma halinde. Zihnimizdeki düşünceleri realize etmeye davet ediyor. Fikirleri somutlaştırmak için bir takım kararlar vermek gerektiğini anlıyoruz. Gerçekçi olma gereği var. Fikir ayrılıkları olabilir. Tezatlık yaratanlarla karşılaşabiliriz. Tartışmalar sertleşebilir. Bir uzlaşıya varmak kaçınılmaz gözüküyor. Bazı konularda taviz vermek gerekebilir.

Merkür ayrıca dolunay zamanı oryantal konumda bulunuyor. Güneş’ten önce doğuyor olması fikir çatışmalarının önemli olacağının işareti. Ek olarak Kova burcu orijinal fikirlerle ilişkilidir.

Kova’da dolunay oluşurken doğal olarak Güneş Aslan’dadır. Bu da bize benlik duygusunu yukarı taşıyan gelişmeler içinde olduğumuzu anlatmaktadır.  Fakat Kova’daki dolunay egoyu aşmayı öneriyor. Bütünün hayrına olacak kararlar almak gerektiriyor. Bencillikten vazgeçmek ve adil olmak durumundayız.

Üstelik önümüzdeki Aralık’ta gökte Satürn ve Jüpiter Kova’da buluşacaklar. Bu dolunayın bir tür prova niteliği taşıdığını düşünebiliriz. Önümüzdeki 20 yılın profili değişiyor. Yeni temalar ortaya çıkmadan önce bu dolunayla birlikte hayatımızdaki gelişmelere dair ipuçlarını yakalayabiliriz. İnsanlık tarihinde iz bırakacak gelişmeler olacağı muhakkaktır.

Dolunay zamanlarında gizli kalmış konuların açığa çıkabildiğini hatırlayalım. Şimdilerde Uranüs etkisi altındaki bu dolunay insanlığı uyandıran ve belki şok eden gelişmeler olabileceğini anlatıyor. Hayatımızın eskisi gibi devam etmeyeceğini net olarak göreceğiz. Özgürlükler, baş kaldırılar, uyanışlar, aykırı durumlar bu günlerin özeti adeta.

Ülkemizin astroloji haritasında 2-8 evlerini dikkat çekici hale geliyor. Bu dönemde ülkede en çok konuşulacak konular ölüm oranları, toplu ölümler- katliamlar, cinselliğe yaklaşım belki kadın cinayetlerinin sebepleri olabilir. Ayrıca ülkemiz için başka ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan gelen mali kaynaklar konu edilebilir. Gizli faaliyetler, ört bas edilmiş konular, mafya ilişkileri ortalığa saçılabilir.

Kova’daki dolunay aydınlatırken mutluluğun yolunu açsın.

Sevgiler;

Meral Pala

1 Ağustos 2020

Not: Sayfaya ücretsiz üye olarak yazıları öncelikli olarak okuyabilirsiniz.