Uranüs Boğa Burcu’nda

Önemli Not: Bu sayfaya abone olarak gönderileri erken alabilirsiniz!

16 Mayıs 2018 tarihinde itibaren Uranüs Boğa burcundaki hareketine başlamıştı. 7 Kasım’da tekrar Koç’a dönüş yaptı. 6 Mart 2019’dan itibaren 84 yıl kadar bir daha Koç’a dönmemek üzere Boğa’da hareket etmeye başlıyor. 2025’te ise Boğa’dan İkizler’e geçiş yapacak.

Uranüs gezegeninin Boğa burcuna geçişi hayatımızın 7 yılına yayılan kalıcı değişimleri anlatıyor şüphesiz. Bu uzun sürede toplumların yapısına, ülkelerin ekonomilerine ve hayatımızın seyrine kadar fark edilir değişimler olacaktır.  Kişisel astroloji haritasında sabit nitelikleri yüklü olanlar yani Boğa, Akrep, Aslan ve Kova ağırlığı bulunan kişiler en güçlü etkiyi alan kişiler olacaktır. Ayrıca sabit ağırlıklı çeşitli kuruluşlar, organizasyonlar ve ülkeler de sürpriz gelişmelere açık olmalıdır.

Uranüs gezegeninin Boğa Burcuna ilerlemesi önümüzdeki 7 yıllık dönemde insanlık tarihinde iz bırakacak gelişmelere işaret etmektedir. Geçmişe baktığımızda 1934-1942 arasında Uranüs Boğa Burcu’nda ilerlerken Hitler, Mussolini, Stalin, Franco ve Mao gibi liderlerin yükselişi dikkat çekicidir. Amerika’da 1929 büyük buhranını takiben işsizlik oranlarının yüksekliği kayda değerdir. Bunun sonucu olarak yetersiz beslenme konusu kayıtlara geçmiştir. Dünyada oluşan doğal afetlere 1939 Erzincan depremi bir örnektir.  Teknolojide helikopterin icadı, naylonun bulunuşu, radarın bulunuşu, deprem ve öteki sismik olayların büyüklüğünü ölçen Richter ölçeğinin geliştirilmesi, kandaki Rh faktörünün bulunuşu, Dünya’daki en eski resimleri içeren Fransa’da Lascaux mağarasının tesadüfen keşfi, Rusya’da ilk düzenli televizyon yayıncılığın başlaması bu döneme denk gelir.

Boğa Burcu Zodyak’ın sabit, istikrarlı ve dünyevi burcudur. Dünya astrolojisinde doğayı, toprağı, gıda, tarım ve hayvancılığı sembolize etmektedir. Ayrıca parasal- finansal konuları ve bankacılık faaliyetlerini, fiziksel güvenlik konularını ve sigortacılık sektörünü temsil eder. Aynı zamanda estetik ve sanatla ilişkilidir. Yemek yemek gibi dünyevi zevkleri de anlatır. Uranüs gezegeni ise astrolojide beklenmedik olanı, aykırılıkları ve sıra dışılıkları sembolize eder. Ani kopma ve kırılmalar, parçalanma ve bölünmeler, istikrarsızlıklar ve karışıklıklar da Uranüs’ün sembolizminde vardır. Teknolojik buluşlar da yine Uranüs’le anlatılmaktadır.

Astrolojide modern gezegenlerin sembolize ettiği konular keşfedildikleri dönemin tarihsel olaylarındaki temalarla örtüşürler. Örneğin Uranüs 1781 yılında keşfedildikten sonra dünyada pek çok ayaklanma olmuştur. 1789’da Fransız ihtilali olduktan sonra pek çok sömürge, kurulu düzene ve krala başkaldırarak ayaklanmış ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu gelişmeler Uranüs’ün sembolizminde olan konularla bire bir paralellik göstermektedir.

Gezegenlerin bulundukları burcun özellikleriyle ifade buldukları bilgisiyle Uranüs’ün Boğa Burcu’na ilerlemesi 2026’ya kadar yukarıda bahsi geçen alanlarda oldukça elektrikli bir atmosfer getirecektir. Boğa burcunun huzur, istikrar ve güven temalarıyla özdeş olduğunu düşününce önümüzdeki yıllar içerisinde sabit ve güvenli olduğu düşünülen alanlarda beklenmedik gelişmeler bekleyebiliriz. Şok eden, dengeleri sarsan ve işleyişi tümden değiştiren şartlar oluşabilir. Özellikle doğanın yapısında, toprakla ilgili konularda mesela tarımda normal seyrin köklü değişimlere uğrayacağını düşünmek yanlış olmaz. Para ve finans piyasalarında çok farklı enstrümanlar geliştirilebilir, alış-verişin ve paranın formu değişebilir, para piyasalarının işleyişinde beklenmedik gelişmeler olabilir. Örneğin digital para kullanımı yaygınlaşabilir. Belki de yakın gelecekte gıda, tarım ve hayvancılıkta yüksek teknolojiyle üretilen besinleri hap olarak almaya başlarız? Yemek ve beslenme kültüründe değişiklikler olabilir. Sanatta farklı tarzlar, yeni akımlar ortaya çıkabilir.

İnsanlık olarak güven duygusu veren hiçbir şeyin sahiden öyle olmadığını fark edebiliriz. Değerler kökünden değişebilir. Güvence sağlayan sigortacılık sektöründe radikal değişimler görülebilir. Köklendirdiğimiz ne varsa yerinden sökülebilir. 2019 Mart’tan itibaren 2026 Mayıs ayına dek hayatımızdaki trend değişirken evrensel manada tüm sisteme yayılan bir çalkantı beklemek yanlış olmaz. Özetle siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda radikal değişimlerin eşiğindeyiz. Huzursuz eden bir atmosferin ortaya çıkması kuvvetle muhtemel gözükmektedir. Kaotik bir iklimden söz edilebilir. Uranüs’ün asi, meydan okuyan, kırıp dökerek değiştiren doğası hepimizin hayatına bir şekilde dokunacaktır.  

En nihayetinde Uranüs’ün Boğa Burcu’ndaki hareketleriyle bir paradigma kayması yaşayacağımıza muhakkak gözüyle bakılabilir. Kısaca hayatımızda değerler dizisi tümden değişiyor…

Sevgilerimle;

Meral PALA

24 Şubat 2019

Bu yazının bütün hakları saklıdır. İzinsiz yayınlanamaz.