Yeni Düğümler Koç-Terazi Ekseninde

12 Temmuz’da* Kuzey Ay Düğümü Koç’a, Güney Ay Düğümü Terazi’ye geçiyor…

Kuzey düğüm tarafında yeşermeler olacaktır. Haritanızda en kuru kalan yer Koç bölgesi. Zira Ay düğümleri 18.5 yılda aynı yere geliyor. Son 18,5 yıldır Kuzey Düğüm (Rahu) buraya uğramadı. Kuzey düğüm canlanma, verimlilik, açılımlar getirmektedir. Güney Düğüm (Ketu)  ise sıkışıklık, kısır döngüler ve daralma demektir. İki  zıt burçta hareket eden düğümler tezatlar arasında bir denge yaratmayı öğretirler.

2005 başlarından 2006 ortalarına kadar olan süreci hatırlayın. Hatta 1986 Nisan’dan 1987 Ekim ayına kadar olan dönemi düşünün. O yıllarda yine düğümler Koç-Terazi ekseninde hareket ediyorlardı. Muhtemelen hayatınızın Koç yönetimindeki alanında cesur yenilikler olmuştur.

Şimdilerde Kuzey Düğüm Koç Burcu yönetimindeki konular yeşertiyor, canlandırıyor, yeniliklere açık hale getiriyor. Haritanızda Terazi yönetimindeki alan ise sıkışmalara açık olacaktır. Her ikisini dengeye getirmeniz gerekiyor. 2025 Ocak ayına dek olan süreç BEN-BİZ dengesine muhtaç durumda.

Kuzey düğüm Koç’ta iken kararlılık, bağımsız hareket etme ve kişisel yaratıcılık ortaya çıkacaktır.12 Temmuz’dan sonraki 1,5 yıl boyunca cesaret, özgüven, girişimcilik kabiliyeti yüksek seyredecektir. Benmerkezci tutumlar olabilir. Riskler alınabilir. Dikkat edilmezse ortalık yangın yerine dönebilir.

İlişkiler, ortaklıklar, evlilikler anlayışlı olmayı öğretecektir. Benlik ağır basarken karşımızdakilerle denge kurmak zorlaşabilir. Başkalarının ihtiyaçlarını görmekte zorlanabiliriz. İşbirliği yapmakta çekinceler oluşabilir. BEN-BİZ dengesini sağlamak için tavizler vermek gerekecektir. Başkalarının hassasiyetlerine özen göstermeyi öğreneceğiz.

Kişisel haritanızı tanıyorsanız Koç yönetimindeki konularda özgüven göstermeye meyilli olduğunuzu görebilirsiniz. Yarışmacı yönünüzü öne çıkartmaya hazır olabilirsiniz. Kas gücüne güvenebilirsiniz. Tek başına hareket etmek, başkalarıyla beraber ilerlemekten çok daha kolay olacağa benzer.

Terazi yönetimindeki yaşam alanında uzlaşı, anlayış ve diplomasi yeteneği kullanmak zor gelebilir. Dengeli ve uyumlu olabilmek için epeyce çalışmak gerekecektir. İlişkiler konusunda karmik borçlarımızı ödemek durumundayız. Tarafsız olmaya çalışmalıyız. Benliği vurgularken BİZ olmayı unutmayalım. Kilit nokta, Ben-Biz dengesi kurmak.

Yükselen Burcunuza göre neler beklemelisiniz?

Yükselen Koçlar yeniden aşık olabilirler. Özgüvenleri yükseliyor. Kendiliklerini ortaya koyacaklar. İlişkiler vurgulanacaktır. Ancak karşı tarafı anlamak durumundalar. BEN-BİZ dengesini oluşturmak kaydıyla her şey mümkün.

Yükselen Boğalar manevi yünden güçleniyor. İçindeki gizli güç uyanıyor. Yaratıcılığın uyandığını görecekler. Rutini değiştirmek zorundalar. Sağlık vurgulanacaktır. Özenli olmalılar. İş konusunda yenilik arayışındalar.

Yükselen İkizler yeni sosyal gruplara girebilirler. Umutları ve hayattan beklentileri yenilenecektir. Mesleki kazançlarında bir açılım söz konusu. Çocuklarıyla ilgili bir ahenk geliştirmeleri gerekiyor. Yaratıcılıklar öne çıkıyor. Bireysel yaratıcı faaliyetleri varsa düzenleme gerekir.

Yükselen Yengeçler için meslek ve aile vurgusu var. Ev-yuva aile ilişkilerini kollamaları gerek. Toplumsal alanda güçleniyorlar. Hedefleri konusunda risk almaları mümkündür. Liderlik pozisyonu elde edebilirler. Aileyle ilgili konuları ihmal etmemeleri iyi olacaktır.

Yükselen Aslanlar eğitimlere eğiliyorlar. Yurtdışına gitme fikri oluşabilir. İleri seviye eğitimler ufuk açıcı olacaktır. Hukuksal konularda hızlı gelişmeler kaydedilebilir. Kardeşler, kuzenler, yakın arkadaşlarla ve komşularla ilişkileri bir dengeye getirmeleri şart.

Yükselen Başaklar maddi konulara odaklılar. Ortak paylaşımlar ve mirasla ilgili mücadeleye hazır hissediyorlar. Eşin girişimlerinden kazanımları olabilir. Kredi alma fikri doğabilir. Kişisel gelir-gider dengesi önemli olacaktır. Değer yargıları yıpranmaya açık.

Yükselen Teraziler ilişkilerini öne alıyor. Evlilik ve ortaklık alanında heyecanlı gelişmelere açıklar. Ancak yeteri kadar anlayış göstermeleri önemli. Karşı tarafın bencillik etmesi olasılığı yok değil. İlişkilerde dengeleri oturtuncaya dek kendileriyle uğraşmaları gerekiyor.

Yükselen Akrepler hayallerini somut hale getirebilir. Yetenekleri konusunda kendilerine güveneceklerdir. Yeni bir iş edinebilirler. Sağlık, diyet ve spora ağırlık verebilirler. Bilinç altı temizliğine önem vermeleri kaydıyla şifalandırıcı bir dönem olabilir.

Yükselen Yaylar yaratıcı konulara eğiliyor. Keyif alacakları hobilere yönelebilirler. Sportif faaliyetlere, yarışmalara katılabilirler. Yaratıcıklarını göstermek konusunda hevesliler. Uzun vadeli hayat planlarını ve arkadaşlıklarını gözden geçirmek şart olabilir.

Yükselen Oğlaklar için aile mi kariyer mi ikilemi olabilir. Evi yenilemeye gidebilirler. Yuvada hareketli bir atmosfer olacaktır. Enerjilerini ebeveynler için harcayabilirler. Ancak meslek ve toplumsal rollerini ihmal etmemeleri önemli. Kariyer ilişkileri gözden geçirilecek gibi.

Yükselen Kovalar eğitim-öğretim faaliyetlerine emek veriyor. Bu alanda tempoyu yükseltebilecektir. Yaratıcı fikirler geliştirecekler. Ticari faaliyetlere girişebilirler. Hayat görüşlerini uyumlu, ılımlı, anlayışlı olmak yönünde geliştirme durumu var.

Yükselen Balıklar maddi konuları öne alıyor. Kendi yeteneklerini, değerlerini geliştirmeye hazırlar. Kararlı mücadele edeceklerdir. Kendi girişimleriyle yeni gelir kaynakları yaratabilirler. Başkalarıyla paylaşımlarda tavizler vermeyi öğreneceklerdir.

  • Mean Node (ortalama değer hesabına göre) 12 Temmuz’da,  True Node yani gerçek değer hesaplamaya göre 18 Temmuz’da  burç değişimi oluyor.