Satürn’ün büyük öğretmen…

Satürn kişinin yaşamında nerede disiplin elde etme çabasında olduğunu göstermektedir. Satürn’ün transit ettiği yaşam alanı ortalama 3 yıl kadar emek ister. Yeni hedefler oluşur. Gerileme yaparken ise yeni hedeflerde düzenlemeler yapma gereği doğmaktadır. 7 Mart 2023’ten beri Satürn Balık’ta hareket ediyor. 3 yıl burası sıkı çalışma alanımız olacaktır. Hedefler koyuyoruz. Yapılanmaya girildi. Satürn sizi hangi konuda terbiye ediyor derseniz burada link var: Satürn Balıkta

Yaklaşık 4,5 ay kadar gerileyen Satürn bu süreçte bir kuluçka dönemindedir. Hedeflerin olgunlaşması için içselleştirilmesi ve iyice yoğrulması gerekir. Henüz dışa vurulmamış tıkanıklıklar yaratır. Satürn Balık’ta bilinç altını yapılanmaya davet etmektedir. Gerilerken hayalleri gerçekleştirmenin yolunu arıyoruz.

Gerileme başlamadan önceki 4-5 gün ( 13-14 Haziran’dan beri) Satürn durgun haldedir. Yaklaşık 2 hafta öncesinden değerlendirmeler başlar.  Son derece durgun ve can sıkıcı bir dönemdir. Ruhsal olarak yeni bir şekil verme arzusu hissedilmeye başlamıştır. Huzursuzluklar çokça hissedilebilir.

Satürn’ün Balık’ta gerilemesi 18 Haziran-4 Kasım aralığında

Huzursuzluk Haziran başından itibaren  hissedilmiş olabilir. Satürn’ün durağanlaşmaya başladığı zaman doğum haritasındaki gezegenlerden herhangi birisiyle ilişki kuruyorsa o gezegenin konusu baskılanmaya girer. Zorlayıcı açılar çatışma getirir. Akışkan açılarda ise yumuşakça bir zorunlu değişim duygusu vardır. Bir şeylerin sonuna gelindiğinin de farkındalığı vardır. Ancak net değildir.

Astrololog Erin Sullivan’a göre, transit eden Satürn’ün transit eden Güneş ile ilişkisini önemle takip etmek gerekir.

Satürn gerileme başladıktan 12 gün sonra Güneş ile üçgen açı içine girer. Bu süreçte durum içsel olarak huzursuz etmeye başlar. Yengeç burcundaki Güneş ile üçgen açı kurarken Haziran ayının 21’inden sonra belli belirsiz başkalaşma ihtiyacı ve kararsızlık olabilir. Ruhsal yanımızda huzrsuzluk olacaktır.

Gerileme başladıktan sonra Güneş Aslan’da ilerlerken Satürn ile arasında 150 derecelik açı oluşurken (Temmuz sonları, tam olarak 27-28 Temmuz) kontrolü ele alma isteği olacaktır. Ancak değişimin ne kadar gerekli olduğunu görmezden gelme durumu olabilir. Kör nokta gibi… Mantıklı olmayan kararlar alınan bir dönem olabilir. O dönemde ayrıca Venüs Aslan’da gerilerken gururumuzu inciten durumlar olabilir.

Gerilemenin başlangıcından 2 ay kadar sonra (Ağustos’un son günleri) Satürn Başak’taki Güneş ile karşıtlık yaparken tam bir farkındalık oluşacaktır. Burası bir dönüm noktasıdır. Bir dönemin sonunun geldiğine dair bilinç tam olarak açılır. Karşı koyma süreci bitmiş olur. Artık yeni bir şekil vermek için güç toplayıp yeni koşullara uyum sağlama zamanıdır. Duygular ve mantık arasında işbirliği doğmaya başlar. Neyin gerçek neyin hayal olduğunu görme zamanıdır.

Satürn ile Güneş’in akıcı üçgen açıya girdiği dönem (Güneş Akrep’te ilerlerken yani Ekim sonları) ise heyecanla belki biraz da mantıksız kararların verildiği dönemdir. Bu dönemde henüz tam olgunlaşmamış kararların ortaya çıkışı bir erken doğum gibi olur. Suyun akışkanlığı ile sezgiler ve hayal gücü aktif olacaktır.

Satürn’ün gerileme sürecinde olayın tam olarak bilinç düzeyine taşınıp mantıkla örtüşen bir sonuca ulaşması tam olarak 9 aylık bir süreyi gerektirmektedir. Bu süre, Satürn’ün geri harekete başladığı 7 dereceye ulaşacağı ve Balık burcundaki Güneş ile Satürn’ün birleşeceği dönemdir. 2024 Şubat ayının 22-28 arasına denk gelecektir.
Satürn’ün gerilerken, yeni bir şey inşa etmek içinde önce içsel bir huzursuzluk yaratması, ardından farkındalık ve işbirliğine yönelmek ve en sonunda bilinçle somut bir şeyler ortaya koyma kapasitesinin oluşumu 9 aylık bir zaman ister. Bu defa Balık’ta Satürn gerilemesi bilinçaltında kazı çalışması yaptıracaktır.

Bir anlamda, ilk başta Satürn’ün gerilemeye başladığı 2023 Haziran ortalarında bilinçsizce atılan tohumlar 9 aylık sürenin sonunda 2024 Şubat sonlarında çiçekler açabilecektir.

Dört buçuk aylık dönemde astroloji haritanızda Oğlak ve Kova yönetimindeki konular yorucu hale gelebilir.

Meral Pala