12 Nisan’da Jüpiter ile Neptün’ün birleşiyor
Dilerseniz bu sayfaya abone olarak gönderileri erkenden okuyabilirsiniz!
Balık idealizminin vurgulandığı zamanlardayız. Jüpiter ile Neptün’ün Balık’ta birleşmesi çok nadir gerçekleşen bir gökyüzü olayı. Gerçeği her 13 yılda bir kez Jüpiter-Neptün birleşiyor. Ancak bu defa Balık’ta her iki gezegenin kendi burcunda birleşmesi durumu nadir kılıyor. Bundan sonra benzer bir tablo 2176 yılında, tam 154 yıl sonra görülecek. Bu hayatta sadece bir kere görebileceğimiz sihirli bir atmosferdeyiz.  Gözlerimiz kamaşıyor. O kadar ki gerçekleri görmekte zorlanıyoruz belki? Aşırı iyimserlik var. Arınmalar yaşıyoruz. Egoyu aşarak farklı mistik deneyimlere girebiliriz.
İnsanlık olarak yepyeni bir vizyon geliştiriyoruz. Uzun vadeli büyük hayallerimiz olabilir, görkemli fanteziler yaratabiliriz. Sanki Alaattin’in sihirli lambası elimizde…
Soyut düşünceler ve sezgisellik var. Sanatçı ruhu ve yaratıcılık kapasitesi yükselişte. Anlayış ve duygu paylaşımları en yüksek mertebesinde. İnsanlığın en çok merhamete ihtiyaç duyduğu şu dönemde bu atmosfer umut veriyor. Evrendeki tüm canlılar olarak bu tablonun içinde yer almaktan dolayı şanslıyız.
Çok büyük özlemlerimiz olabilir. Hayal gücümüzün çok ötesine geçebileceğimiz bir süreçteyiz. Dünyevi gerçeklerden uzaklaşıyoruz. Günlük işler sıradanlaşıyor. Bir anlamda dünyadan kaçıyoruz onu aşmaya çalışıyoruz. Özgürlüğü kaçışta arıyoruz. Gerçeklerden uzaklaşmaya da eğilim var.
Su enerjisiyle ruhsal yüklerimizi arıtabiliriz. Geçmişi iyileştirmek suretiyle bugünkü hayallerimize yer açabiliriz. Yaratıcı güce sonsuz bir güvenle bağlanabiliriz. Evrenle birlik-bütünlük içinde olduğumuzu derinden hissediyoruz. Kendimizi akışa bırakıyoruz. Teslimiyet halindeyiz. Ancak fazlaca kontrolsüz olunabilir. Dikkat!
Peki ya dünyada yaşananlar, savaşlar, insanların öldürülmesi, gaddarlıklar nasıl bu kadar fazla olabiliyor? Belki bu evrende her şey zıtlarıyla var oluyor? Birbirimize destek olmanın fedakarca başkalarına yardım etmenin tam zamanı. Yaşanan insanlık dramları bizlere bir öğreti sunuyor. Anlayışımız, farkındalığımız yükseliyor. Seçimlerimizle ideallerimize giden yolu kendimiz açacağız. İrade gücüyle alacağımız kararlar bize ait.
Bu güzel tablonun içinde büyük yanılsamalara da çok yakın durduğumuzun altını çizmeliyiz. Kolayca yanlışlıklara da sürüklenebiliriz. Dünyevi işlerde  iyimserliğimiz aptalca hatalar yaptırtabilir. Aşırı iyimserlikten aldanmalar görülebilir. Sislerin arkasında olanı görmek güç olabilir. Vazgeçişler, bırakmalar ve kayıplara açık noktalar olabilir. Gerçekleri saptırmaya yatkınlık var. Neyse ki Kuzey Ay Düğümü Boğa’da  ve Merkür de Boğa’da ilerliyor. Hayallerimizi gerçekleştirebileceğiz destekler var. Uranüs uzun yıllar Boğa’da bildiğimiz, güvendiğimiz şeyler değişiyor. Yeni bir realite oluşum sürecinde.
Kişisel astroloji haritalarında yükselen burçlara göre nerede geniş bir vizyon geliştiriyoruz ve aynı anda  yanılgıya, hataya, aldanmaya açık olabiliriz?
Yükselen Koçlar engin bir hayal gücü, merhamet, sezgi gücüyle yeni bir vizyon ediniyor. Akışta teslimiyet halindeler. Yaratanla birlik duygusu içindeler. Öte yandan ayakları tamamen yerden kesmiş olabilirler. Gerçeklerden kopuş kurban durumuna getirebilir. Yükselen Boğalar yeni umutlar, uzun vadeli hayat planlarını kurguluyor. Topluma hizmet konusunda istekli olabilirler. Sosyal organizasyonlarda özveriyle çalışabilirler. Ancak arkadaşlıkları aldatıcı olabilir. Yanıltabilecek dostlara dikkat. Yükselen İkizler hayatta ana hedefleri konusunda yepyeni bir vizyon yaratıyor. Toplumsal statüleri değişiyor. Hayata idealistçe bakıyorlar. Büyük umutları var. Kariyerde özveriyle çalışıyorlar. Ancak duygu-mantık çelişkileri olabilir. Aşırı iyimserlikten zaman zaman yön kaybı olabilir. Yükselen Yengeçler inançları ve dünya görüşleri konusunda yenilenme sürecindeler. Hayat felsefeleri evrensel değerleri öne alacak şekilde değişiyor. Disiplin kaybı ve net olmayan düşünceler kayıplara neden olabilir. Eğitime devam edenler bırakmaya yeltenebilir.  Yükselen Aslanlar için korkularından, duygusal yüklerinden arınma zamanı olabilir. Bilinç altında var olan egodan vazgeçme potansiyeli açığa çıkabilir. Büyük bir sıçrama gerçekleşebilir. Finansal konularda dikkatli olmalılar, aşırı hayallere kapılmak zorlayabilir. Yükselen Başaklar gerçekçi olmakta zorlanabilirler. İkili ilişkilerinde güçlü duygular var. Ancak karşı tarafı aşırı idealize edebilirler. Pembe gözlükleri gerçekçi  bakamamaya götürebilir. Zaaflarına yenilebilirler. İş ortaklıklarında duygusal tutumlara karşı tedbirli olmak gerekir.  Yükselen Teraziler hayatın rutin akışında ciddi bir temizliğe girişebilirler. Hayal ettikleri yaşam stiline yönelik adımlar atabilirler. Yaratıcı hayal gücünü kullanacakları yetenekleri öne çıkabilir. Zararlı alışkanlıklarından vazgeçebilirler. Sağlığı dikkatle takip etmek önemli olacaktır. İhmalkarlık etmemeliler. Yükselen Akrepler, aşık olabilirler. Ayakları yerden kesecek güçlü duyguları olabilir. Yeni hobilerle duygularını tatmin edebilirler. Yaratıcı hayal gücünü aktive ediyorlar. Kendilerini çocuklara adayabilir, kendilerinden vazgeçebilirler. Borsada, kumarda aşırı riske girmemeliler. Yükselen Yaylar için hayatın temelinden başlayan yenilenmeler söz konusu olabilir. Deniz aşırı ülkelere yerleşme düşünceleri olabilir. Merhamet duygusuyla ebeveynlere fedakarlıkları olabilir. Ana rotada sapmalara dikkat etmek gerekir. Mesleki konularda kararsızlığa düşebilirler. Yükselen Oğlaklar’ın sezgi gücü yükseliyor. Daha çok hayal kuracakları, yaratıcı fikirler geliştirecekleri şartlar var.  Zihinsel karmaşaya yatkınlıkları var.  Eğitim hayatı olanlar değişken şartlar yüzünden bocalayabilirler. Yükselen Kovalar duygularını keşfediyor. Değerleri değişim sürecinde. Manevi gücü-kuvveti yoğun şekilde hissedebilirler. Maddi konularda özveriye çok açıklar. Finansal işlerde temkinli olmaları ve adımlarını sağlam atmaları gerekir. Yükselen Balıklar kendilerini tamamen evrenin akışına bıraktıkları bir süreçteler. Sezgilerine güveniyorlar. Dünyaya idealistçe bakmaktalar. Yüksek hayalleri var. Fedakarlıkta kimse onlarla boy ölçüşemez. Ancak kendilerini kurban etmemeliler. Egosuzluk halleri en yükseklerde. Hayallerinin ötesinde ödüllere layık görüleceklerdir.
Not: Ay’ın Gizemli isimli e-kitabımı D&R üzerinden edinebilirsiniz.
Ay’ın Gizemi-Meral Pala-D&R
Google Play’den de halen ulaşabilirsiniz. Yaklaşan tutulma etkilerini kitapta bulabilirsiniz.

Ay’ın Gizemi-Meral Pala

Meral Pala