Gündönümü

Dilerseniz bu sayfaya abone olarak gönderileri erken okuyabilirsiniz!

Güneş’in Oğlak Burcu’na girişi  Kuzey yarım kürede  kış başlangıcıdır. Bu tarihte Güneş ışıkları Oğlak Dönencesine dik gelir. Astronomik olarak Kuzey Yarım küre’de en uzun geceyle kışın ilk günü yaşanırken, Güney’de tam tersi en uzun gün yaşanır. Yaz başlangıcıdır. Işığın Oğlak dönencesine dik gelmesiyle, Güneş,  Dünyadan bakış açımızla göre durur ve yön değiştirir. Gündönümüyle beraber Kuzey’de günler uzamaya başlamaktadır. İngilizce’de “solstice” olarak ifade edilen gündönümünün kelime kökü latincede ”solstitium” sabitlenerek kıpırdaman durmayı (stand still) anlatmaktadır.
Gündönümü pek çok kültürde festivallerle kutlanmaktadır. Eski Roma’da “Saturnalia” bayramı 17 Aralık’ta başlayıp 7 gün devam edermiş. Bu 7 gün boyunca okullar tatil edilir, savaşlara ara verilir, kölelerle efendileri yer değiştirirmiş. Toplumda sınıfsal farklılıklar ortadan kalkarmış. Maskeli balolarla bir şenlik havası yaşanırmış. Muhtemelen Hıristiyan aleminde, 25 Aralık’ta İsa peygamberin doğumunun  kutlanması da Satürnalia festivaline dayanmaktadır. Kutlama “gerçek ışığın doğumu” fikrine dayanır. 25 Aralık tarihi, Kuzey’de ışığın bollaşmaya başladığı dönemlere denk gelmektedir. Pers kültüründe, 21 Aralık’ta Şeb-i Yelda gecesi kutlamaları da ”Doğuş” anlamını taşımaktadır. ‘Yelda’ Süryanice kökenli bir kelimedir.
Bu arada astrolojide Satürn, Oğlak burcunun yöneticisidir. Roma mitolojisinde Satürn motifi zamanı ve kuralları belirler. Zamanla edinilen deneyimleri ve bilgeliği sembolize etmektedir. Romalılar’ın Satürnalia festivali de Satürn onuruna düzenlenmiştir.
Astrolojide kış başlangıcı haritası önümüzdeki 3 aylık döneme ışık tutmaktadır. Güneş’in Oğlak Burcu’nda ilerlemeye başlamasıyla planlı, kontrollü, disiplinli olacağımızı anlatıyor. Satürn’ün Uranüs’le çatışması 2021 yılına damgasını vurdu. Bu günlerde aynı tema yine vurgulanıyor. Bu üç aylık tema aslında yankılarını uzun yıllar hissettirecektir. Uranüs Boğa’da köklendirdiğimiz şeyler kökünden sökülüyor. Beklenmedik gelişmeler güven duygumuzu sarsıyor. Evrensel olarak maddi dünyada elektrikli bir atmosfer söz konusu. Doğa isyan ediyor.
Satürn Kova’da sosyal düzeni yeniden şekillendiriyor. Yeni bir düzene geçisin sancılarını yaşıyoruz. Satürn’ün Uranüs’le kapanan karesi hayatta sığındığımız  güvenli limanlarımızı hızla yerle bir ediyor.
Venüs’ün Oğlak’ta geri hareketi sosyal hayatı, ilişkilerimizi, değerler sistemindeki dönüşümü anlatıyor. Merkür ve Uranüs karesi eğitim alanında, ticari konularda, haberleşme ağlarında beklenmedik gelişmelerle karşılaşabileceğimizin işareti.
Ülke halklarını temsil eden Ay Yengeç burcunda, Plüton- Venüs kavuşumuyla zıtlaşıyor. Kısıtlı bir sosyal yaşantının verdiği sıkışmışlık duygusunun hayattan keyif almayı  zorlaştırdığını anlatıyor. Öte yandan Neptün-Ay akışkanlığı havayı yumuşatıyor.
Ayrıca yakında Jüpiter’in Burç değiştirecek olması umut aşılıyor. Balık’ta evrensel olarak merhameti, fedakârlığı, evrensel olarak birlik duygusu vadediyor.  Ay’ın Kuzey Düğümü’nün Boğa’ya ilerlemesi de yeniden güven tesis etmemize omuz verecektir. Güney Ay Düğümü Akrep burcunda  en derin korkularımızla yüzleştirecektir. Farkındalık iyileşmenin ilk şartıdır.
Her ne olursa olsun kış mevsimi bütün evrene iyilikler getirsin. Mevsimler değiştikçe hayat değişir. Değil mi ki Oğlak sezonuna girdik insanoğlu yeniden hayatı inşa etmenin yollarını bulacaktır. Işık çoğaldıkça umutlar da artacaktır. 
Satürnalia festivali kutlu olsun!
Toplumun bel kemiği Oğlaklar’ın sağlıklı ve mutlu yaşlar dileğiyle…
Meral Pala