Şifalanma Zamanı

17 Mart 2018 , saat 16:11 sularında Balık Burcunda yeniay doğuyor.

Yeniay zamanları yenilenme, tazelenme zamanlarıdır. Bu kez zodyağın son burcunun son derecelerinde oluşan yeniay bir devrin kapanışı ve yeni bir döneme geçişi anlatıyor. Balık burcunun sembolizminde egosuzluk ön plandadır. Kendini aşmıştır. Büyük ölçüde maddi dünyadan kendini soyutlamıştır. Balığın doğasında olan dualite (ikilik) burcun sembolünde iki farklı yöne yüzen, bir çift balık olarak betimlenmiştir. Balık burcu yön tayininde kararsız kalabilir. Maneviyata  doğru mu yüzecektir yoksa maddi dünyaya doğru mu gidecektir? Kararsızlık doğasında vardır. Duyarlılık, fedakârlık ve hatta adanmışlık teması hayatına damgasını vurmuştur. Sezgileri ve hayal gücü çok güçlüdür. Evrenle alakalı aşkın bir kavrayış da geliştirir. İdealisttir ve mistisizme fazlasıyla yatkındır. Evrenle, yaratıcı güçle BİRLİK içinde olma duygusunu derinden hisseder. Yaratıcı kapasitesi yüksektir. Sanatçılar, şairler, ressamlar, müzisyenler çoğunlukla Balık burcundan çıkar.

Bu kez Balık’ta Kiron’la birlikte oluşan yeniay Balık temasıyla birlikte yaralı şifacı Kiron’un anlattıklarını hayatımıza getiriyor. Yunan mitolojisinde santorlardan Chiron (Kiron) yarı insan yarı at bedenine sahiptir. Kronos (Satürn) ile su perisi Philyra’nın çiftleşmesinden doğmuştur. Ancak yarı insan yarı at oluşundan dolayı annesi oğlunu terk eder ve bir incir ağacına dönüşür. Apollo (Güneş Tanrısı)  tarafından evlat edinilir. Ancak Kiron annesi tarafından terk edilmiş ve babasını da bilmemektedir. Bu onun ilk yarasıdır.

Kiron, Olimpos dağında bilge bir öğretmen olur. Müzik, matematik, astronomi, savaş sanatı, tıp ve birçok alanda ders vermektedir. Yetenekli bir şifacıdır. Asclepius’a da tıp sanatını öğreten öğretmentir.  Mitolojiye göre santorların davetli olduğu bir düğünde alkolün etkisiyle bir kavga çıkar ve Herkül’ün zehirli oklarından biri Kiron’a isabet eder. Kendisi bir şifacı olan Kiron kendi yarasını iyileştiremez. Ölümsüz olan Kiron büyük çabalarının sonucunda iyileşmeyince acısını dindirmek için ölmek ister ve ölümlü Prometheus ile yer değiştirmek ister. Prometheus ise tanrılardan ateşi çalarak insanoğluna verdiği için cezasını çekmektedir. Bir kayaya bağlanmış ve ciğeri bir kartal tarafından yenmektedir. Kiron ile Prometheus’un yer değişimiyle Kiron ölümsüzlüğünü teslim eder ve yer altına gider, Prometheus ise yaşamına devam eder. Astrolojik olarak bu mit derin bir anlam taşır. Biz insan olarak santorlar gibi yarı hayvan olarak güdüsel ve ölümlüyüzdür. Fakat bir yanımız da ruhsal ve ölümsüzdür. Kiron’un yarası ölümlü yanındadır ve saf ruhsal yanıyla bir bütünleşme potansiyeline sahiptir. İnsanoğlu da ruhsal farkındalıkla yaralı karanlık dürtüsel yanını bağlantıya geçirecek güce sahiptir. Astrolojik haritada Kiron’un yer aldığı konum itibariyle insanoğlu ruhsal gücüyle bağlantıya geçme kapasitesine sahiptir.

Öyleyse bu kez yeniayla birlikte ruhsal gücümüzle bağlantıya geçme, yaralarımızı iyileştirme gücüne sahip olacağız. Jüpiter’in Akrep’te Retro durumdayken yeniay ile akıcı bir bağ kurması bu potansiyeli güçlendiriyor. Anaretik derecedeki-29 derece- Mars gezegeni Uranüs’le akışkanlık içinde, farkındalığı yükseltiyor.

Yeniay doğarken ülkemizde ufukta Aslan burcunun yükselmesi olaylara geniş bakabilme kabiliyeti veriyor. Heves, çoşku, cesaret yüksek olacaktır. Ayrıca 20 Mart Salı gününden itibaren Güneş Koç burcundaki seyahatine başlıyor. Koç dönemiyle birlikte yeniliklere çok daha hazır olacağız.  

Yeniayla birlikte kabullenici olmaya, ruhsal bir arınma ve iyileşmeye açık olmalıyız. Astroloji haritamızda Balık burcu yönetimindeki yaşam konularında bir özveriyle birlikte şifalanma zamanı.

Balık burcunun 27 derecesindeki yeniay evrenle bütünlük içinde olmayı destekliyor. Bir devri kapatıp yeniliklere yer açma imkânı veriyor.

Yeni ay evrensel olarak sağduyuyla birlikte yaraları sarma gücü versin.

Meral Pala

17 Mart 2018

Bütün hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden yayımlanamaz.