Gerek özel hayatımızda beklenmedik gelişmelerle yüzleştiğimizde gerekse toplumsal gerginlik dönemlerinde krizleri nasıl yönettiğimize ilişkin aşağıda kısa yorumları keyifle okumanız ve yolunuza ışık tutması dileğiyle…

Öz Burcunuzu, Yükselen ve Ay Burcunuzu birlikte okuyunuz!

KOÇ: Savaşçı ruha sahiptir. Hızlı kararlar alıp anında uygulamaya geçer. Yangına körükle gidebilir. Gözü pektir, riske girer, mücadele eder, cesaret sergiler fakat her şeyi plansız yapar. Bu yüzden sonuç alamayabilir. Lider olur, başkalarını da peşinden sürükler fakat kalıcı işler çıkartmak Koç’un işi değildir. Saman alevi gibi parlayıp sonra yatışır. Ancak fazla ateşli olması onu haklıyken haksız duruma da düşürebilir.

BOĞA: Kriz zamanlarında olaylar karşısında önce tepki vermez, durur, bekler, izler daha sonra harekete geçer.  Barış yanlısı bir kişilik olarak savaşmak son seçeneğidir. Etrafındakileri sakinleştirici rol oynar. Güvenin ve huzurun bozulmasından hiç haz etmez. Uzlaşıcı olmaya çalışır. Ancak sabrının sınırları zorlanırsa büyük bir kararlılıkla gücünü ortaya koyar.

İKİZLER: Hızlı muhakeme eder, çabuk karar verir. Fikirlerini ortaya koyar. Esneme kabiliyeti yüksektir. Genelde şartlara uyum sağlar.  Kriz anında A,B, Z planları hazırdır. Akılcı yaklaşımı ve ifadesiyle karşısındakini ikna eder. Bir mesajı vardır. Fikren tarafsız kalabilmek için çabalar. Kıvrak zekâsıyla olan biteni çabucak kavrar, hızlıca fikir üretir. Hazır cevaptır. Fiziksel olarak hızlı hareket edebilir.

YENGEÇ: Güvenlik problemi krizin ana sebebidir. Kendini ve yakınlarını tehdit altında hissederse koruma güdüsüyle kabuğundan çıkar, harekete geçer. Sosyal olaylarda vatansever kişilikler olarak göze çarpar. Kriz anında karşısındakiyle duygusal bağlar kurar ve anlayış gösterir.  Koruma güdüsü her şeyin önüne geçer, anaç tavırları dikkat çeker. Güven ihtiyacının karşılanmaması ciddi endişe yaratır.

ASLAN: Doğal lider ve yaratıcıdır Her zaman olduğu gibi krizde de geniş düşünür ve risk alır. Başkalarına görevleri o dağıtır. Babacan tavırlarıyla otoritesini kolayca kabul ettirebilir. Lider olarak kendisine karşı konulmasına tahammülü yoktur. Sabitliğini kırması zordur, esneme payı yoktur. Dediğim dedik tavrı problem olabilir.

BAŞAK: Olaylara eleştirel yaklaşır. En ufak bir ayrıntıyı gözden kaçırmadan organize olabilir. Ancak detaylarda fazla zaman harcaması büyük resmi kaçırmasına neden olabilir. Tam bir görev insanıdır. Beceriklidir ve her daim pratik çözümler bulur. Genelde sağlık ve ilk yardım konusunda bilgisi vardır. Hijyeni korumak onun vazifesidir.

TERAZİ: Arabulucu kişiliklerdir, barış yanlısıdırlar. Her iki tarafın görüşlerinin alınmasını ister. Olayları karşı tarafın penceresinden görebilir fakat bazen çift yönlü bakmaya çalışırken çelişkide kalabilir. Kararsızlık zaman kaybına yol açabilir. Eşitlik ve adalet ondan sorulur. Mantıkla hareket eder, duygulara yer vermez.Medeniyetten yanadır.

AKREP: Doğuştan savaşçı ve mücadeleci kişiliklerdir. Ancak saldırıdan ziyade savunmada iyidir. Kriz zamanlarında en dayanıklı duran kişiler Akreplerden çıkar.  Çok başarılı stratejiler ortaya koyar. Asla vazgeçmez ve sonuna kadar direnir. İstediğini elde etmeden savaşı bırakmaz. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak güç sahibidir.”Kayayı bile deler” sözü Akrepler için söylenmiş olabilir.

YAY: Belli bir hayat felsefesi vardır ve bunu savunmak için inançla güvenle hareket eder. Hatta bazen fanatizme varan davranışlar sergiler. Cesaretini ortaya koyar. Abartılı tavırları dikkat çeker. Pozitif yaklaşır, mücadelesinde gereğinden fazla riske girebilir. Olaylara geniş açıdan bakar, bilgece bir yaklaşımı vardır. Büyük düşünür, büyük resmi gözden kaçırmaz.

OĞLAK: Olaylar karşısında soğukkanlı bir duruşu vardır. Aşırılıklara kaçmaz. Risk almaktan uzak durur. Liderlik becerisine sahiptir. Hedefine ulaşmak için planlı ve prensipli hareket eder. Kural koyucu rolünü üstlenebilir. Düzen ve disiplini sağlama konusunda etrafındakilere güven verir. Toplumdaki hiyerarşik yapıya uygun davranır, ciddiyetini bozmaz, heyecana kapılmaz.

KOVA: Özgürlük ve eşitlik için hayattaki her şeyinden vazgeçebilir. İdealist bir yaklaşım sergiler. İlkeli davranır. Fikir insanıdır ve fikrini sonuna kadar savunur. Sıra dışı tavırlar sergiler. Bireysel özgürlüğüne dokunulmasını asla istemez, çevresiyle araya mesafe koyar. Toplumda sosyal demokrat tarzıyla tanınır. Fikirlerin hürce savunulmasından yanadır. Doğadaki tüm canlıların eşit hakları olduğunu savunur.

BALIK: Kolayca etki altında kalır, yön kaybı olabilir. Başkalarıyla güçlü duygu bağları kurar ve ayırt etmeden herkesin yardımına koşmak ister. Fakat bu yaklaşımı bazen etrafında güvensizlik yaratabilir.  Oysaki o evrendeki her canlıya kendini feda etmeye hazırdır. Son derece özverili bir duruş sergiler. Kriz zamanlarında sezgileri ona yol gösterir. Kurban durumuna düşmemek için yönünü belirleyip kararlı olması önemlidir.

Meral Pala

Bütün hakları saklıdır.