Venüs Döngüleri

 

Venüs,15 Mayıs tarihinden itibaren 27 Haziran’a dek İkizler Burcunda geriliyor. Öz burcu, yükseleni veya kişisel gezegenleri Venüs yönetimindeki Boğa ve Terazi burçlarında olan kişiler, ayrıca İkizler burcunda gezegeni bulunanlar bu dönemde en fazla etkiye maruz kalan burçlar olacaktır. Venüs İkizler’de gerilerken kişinin astroloji haritasında, İkizler burcunun hangi yaşam alanını yönettiği önemli olacaktır. Örneğin yükselen Koç ise, yakın çevre, ticari ilişkiler, eğitim ve zihinsel çalışmalarda kararsızlık ve duraksamalar gelişebilir.

Venüs; Güneş’e yakın konumuyla bir astroloji haritasında hayattaki amacımıza ulaşmamıza en çok yardım eden gezegenlerden birisidir. Astrolojide Venüs’ten bahsederken ilişkileri, aşkı, sevgiyi sembolize ettiğini söyleriz.  Hayatlarımızın bütünüyle ilişkiler üzerine kurulu olduğunu düşününce, Venüs’ün konumu; hangi burçta ve evde yer aldığı çok büyük önem taşır. Ayrıca haritasında açı yapmayan bir Venüs taşıyan kişi; ilişkilerinde zorlanır, sevgisini bir şekilde gösteremeyebilir veya şu hayatta hiç sevilmediğini düşünebilir. Yaşamında sevgisizliğin getirdiği eksikliği derinden hisseder. Astrolojide evlilik ve ortaklık konuları da Venüs yönetimindedir.  Kişinin değer yargılarını, kendisine nasıl bir değer biçtiğini ve kendimize layık gördüklerimizin paralelinde sahip olduğumuz maddi değerleri sembolize eder. Ayrıca kişinin zevklerini, hayatta nelerden keyif aldığını, aynı zamanda kişinin cazibesini nereden aldığını anlatır.

Venüs her 8 yılda bir aynı burçta geri hareket ederek bir döngü oluşturur. Bu döngü bir şemada ifade edilirse, aralarında 72 derecelik açılar olan 5 köşeli bir yıldız oluşmaktadır. Bu döngüler, aslında hepsi birlikte bir tema oluşturur. 360 derecelik daire, 5’e bölünürse 72 rakamı elde edilir.  “5” rakamı ruhsal öğretilerde, yapmak, ortaya çıkartmak, şekil vermek ve inşa etmeyi sembolize eder.

Venüs yönünü değiştirmeden önce bir süre durağan kalır. Bu süreçte anlattığı konular derinleşir, vurgusu artar. Enerji içselleşir ve içerde yoğunlaşarak gizli kalmış potansiyelleri farklı yollardan açığa çıkartmaya doğru gider. Venüs’ün geri hareket etmesi içerde hapsolan enerjinin belli bir noktadan sonra özgürlüğünü kazanarak sıra dışı yollardan çıkış yapacağını anlatır.

Genel olarak gerilemelerde; gezegenin hareket ettiği ev, Venüs’ün doğum haritasında bulunduğu ev ve yönettiği evler etki alır. 4 Nisan 2012’de İkizler burcuna giriş yapan Venüs etkisini İkizler’in özellikleriyle hissettirmeye başladı. Gerileme öncesi yavaşladıkça Venüs enerjisi yoğunlaşmaya başlar. Örneğin, ilişkiler, maddi konular, sanat, estetik ve kadınlara ilişkin konular ile sosyal hayatımızla ilgili konular vurgulanmaya başlamış olabilir. Aslında uzun süredir bu konularda görmezden geldiğimiz sorunlar su üstüne çıkmaya başlıyor diyebiliriz. İyicil gezegen Venüs İkizlerdeyken sosyal ilişkilerin hareketli ve çeşitlilik içerdiğine şahit oluruz. Bu dönemde, kültürel ve entellektüel çeşitlilik, geziler, iletişimde uyum ve ahengi gözetme, güzel konuşma-yazma-çizme, dil eğitimi veya el becerilerini ortaya koyma isteği olabilir. Bunların yanısıra Venüs İkizlerdeyken ilişkilerde kararsızlıklar ve ikilemler ile sosyal ilişkilerde daldan dala konan kelebek misali fazlaca hareketlilik olabilir. Sonuçta çok dağılmaktan bir kararsızlık ve aşırı hareketliliğin getirdiği bir gerginlik duygusu gelişebilir.

Bir kişinin hayatında sıkışmış veya baskılanmış problemler varsa zorlayıcı konular gezegenin durağan pozisyona geçtiği dönemlerde, yukarda bahsettiğimiz konularda birer birer görünür olmaya başlar. Gezegen geri harekete geçice de ortaya çıkmaya başlar. Bu dönemlerde Venüs enerjisi yaban yönlerini ortaya çıkartacaktır. Keyif aldıklarımız tutkuya dönüşebilir. Maddi konularda aldatmaya yönelik hırslı tutumlar olabilir. İlişkilerde keza ikilemler aldatıcı davranmaya sürükleyebilir.

İkizler’de geri giden Venüs ayrıca ticari işlerde ve maddi konularda kilitlenme yaratabilir. Venüs’ün İkizlere geçişiyle hareketlenen atmosfer yerini sıkışmaya bırakabilir. Temel olarak parayı ve kazançları sembolize eden Venüs gerilerken maddi konularda daha önce oluşan problemler görünürlük kazanmaya başlayabilir.

Venüs geri giderken her türlü estetik faaliyeti askıya almakta fayda olacaktır. Estetik ameliyatlar veya evle ilgili dekorasyon çalışmaları 27 Haziran tarihinden sonraya bırakılmalıdır.

Venüs yaklaşık 18 ayda bir geri harekete geçer. Yaklaşık 6 hafta devam eder. Bundan sonraki Venüs gerilemesi 2013 yılının Aralık Ayında Oğlak Burcunda gerçekleşecek.

Venüs’ün geri gidişi esnasında, evlilik ve romantik ilişkilerde fazla önemsenmeyen veya üstü örtülen sorunları bir irdelemeyle oluşan gerginlik ve kararsızlıklar oluşabilir. Kişi eşini, ortağını yeniden değerlendirmeye tabi tutabilir. Ayrıca, Venüs’ün geri gidişi sırasında yapılan bir evlilik kendine özgün dışı bir nitelik taşıyabilir. Aslında Venüs gerilerken evlilik yapmak önerilmez. Bu dönemde eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi de olasılık dâhilindedir. Daha önce yara almış ilişkileri objektif olarak irdeleme ve sorunlara mantıkçı çözüm üretme çabaları olabilir.

Aslında, Venüs’ün geri hareketi esnasında, sanatsal kapasitenin farklı yollarla ortaya çıkışı ilginç olabilir. “Beşlik” ilkesine göre, kişinin içinde var olan fakat uyuyan enerjinin açığa çıkması, bir şeyin gerçek ve somut olarak hayata geçirilmesi anlamına gelmektedir. Örneğin, güzel yazı yazma yeteneğine sahip olan fakat bunu hiç kullanmamış bir kişi, Venüs gerilerken potansiyelini içerde yoğunlaştırarak ilginç yollarla dışavurumunu gerçekleştirebilir. Mesela bir yazarlık deneyimi edinebilir. Ya da mesela bir resim yeteneği olup da bunu dışarı çıkartamamış bir kimse bu dönemde yeteneğini ortaya koyma şansı elde edebilir.

Maddi konular, yatırımlar ve gayrimenkul alımı için yine Venüs’ün geri gittiği dönemler önerilmez. Bu dönemde Dünya ekonomilerinde parasal konularla ilgili sorunlar sertleşebilir. Özellikle Merkür’ün 24 Mayıs’a kadar Boğa burcunda ilerlediği dönem yatırımlarda yanlış kararlara çok açık duruyor. 24 Mayıs’ta Merkür İkizler’e geçince ticari konular riskli olacaktır. Bu tarihten itibaren ikircikli konular çok daha fazla olacaktır.

Bundan önce, Venüs İkizler burcunda geri hareketini 2004 yılının Mayıs-Haziran ayları arasında gerçekleştirmişti. O dönemdeki, ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularınızı bugünlerde tekrar karşınızda bulabilirsiniz. Ya da maddi konularda aldığınız kararların yankılarını bugünlerde tekrar duyarsanız şaşırmayın!

Meral PALA

14 Mayıs 2012

Bütün hakları saklıdır. İzin almadan yayınlanamaz.