Jüpiter; iyilik, şans, fırsat ve gelişme imkânları sunan gezegen, 30 Ağustos Salı gününden itibaren geri hareket etmeye başladı. Gezegenler dönemsel olarak geri hareket etmektedirler.

İngilizce’de ‘planet’ kelimesinin etimolojik kökenine bakarsak Yunanca’da asteres planetai; gezinen yıldızlar anlamına gelmektedir. Latince’de, stellae errantes (wandering stars) olarak ifade edilmektedir.

Devamlı hareket halinde olan gezegenler dönemsel olarak, dünyadan bakış açımıza göre geri hareket ediyor izlenimi yaratır. Aslında geri gitme olarak ifade edilen bu astronomik olay, bir optik yanılsamadır. Dünya ile gezegenlerin yörüngesel farklılıklarından dolayı geri gidiyormuş izlenimi yaratırlar. Tıpkı farklı hızlardaki iki aracın yan yana geçerken hızlı olanın içinde bulunan kişinin yavaş giden aracı geri gidiyormuş gibi görmesine benzetebiliriz.

Jüpiter; 25 Aralık 2011 tarihine kadar, 117 gün boyunca gerileme hareketine devam edecek. 10 derece Boğa burcundan gerilemeye başlayan Jüpiter, 0(sıfır) derece Boğa’ya kadar gelecek. Jüpiter’in, her gerileme dönemi ortalama 115 ile 120 gün arasındadır. Her yıl bir burç ilerleyen Jüpiter’in her gerilemesi bir önceki yılda başlayan gerileme tarihinden yaklaşık 1 ay kadar sonra başlar. Örneğin, 2012’de İkizler burcunda, 5 Ekim tarihinde gerilemeye başlayacak. Her gerilemeden önce ortalama 4-6 gün boyunca durağan pozisyonda kalmaktadır.

Transit eden Jüpiter, doğum haritamızda hangi yaşam alnında hareket ediyorsa bu konularla alakalı olarak, gelişim ve fırsatları sembolize eden Jüpiter, gerileme sürecine başlamadan evvel, durağan pozisyona geçince, gelişmeler yerini bir yavaşlamaya bırakabilir. Örneğin ikinci evdeyse, maddi kaynaklar ve maddi-manevi değerlerimizle alakalı gelişme çabalarımız zorlanma sürecine girebilir. Bu arada, Yay ve Balık Burçlarının doğum haritasında hangi evi yönettiğine bakarak bu dönemde Jüpiter Boğadayken yansımaları nerede bulacağımızı görebiliriz. Jüpiter’in doğum haritasında bulunduğu ev hayatta gelişme şansımızın nerede olduğuna dair işaretler verir.

Astrolog Erin Sullivan’ın değerlendirmeleriyle, Jüpiter gerileme sürecindeyken, Güneşle kurduğu ilişkiye bağlı olarak iyimser çabalarımız değişik evrelerden geçer. Yukarıda bahsettiğimiz yavaşlama evresi tam bir durgunluk veya gerileme olarak düşünülmemelidir. Gerçekte gelişme kaydetmeye çalıştığımız alanda kişisel olarak bir değerlendirme ve düzeltme yapma zamanı olarak görmek gerekir. Yaklaşık 4 aylık süreçte neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, belki de daha önce bastırmış olduğumuz kişisel değer yargılarımızı tekrar gözden geçirme bazı elemelerden geçirerek yeni bir görüş oluşturma zamanıdır aslında.
Durağan günlerin, başlamasıyla egoya ait olan ve bir şekilde göz ardı edilmiş temel hedefleri tekrar hatırlamaya başlayabiliriz. Bu dönem Jüpiter’in Güneş’le 120 derecelik üçgen açı kurmaya başladığı günlerdir. Bu yıl Boğa’da bulunan Jüpiter’in, Başak Burcundaki Güneşle kurduğu üçgen açı maddi konular ve hayatımızda maddi değerlerimizle, rutin düzenimizle ve işimizle ilgili ayrıntı gerektiren konuları nasıl daha verimli hale getirebileceğimize dair sorgulamaları gündeme taşımış olabilir. Ayrıca bedensel ve ruhsal sağlık durumuyla alakalı dikkat edilmesi gereken noktalara yöneltebilir. İçimize yönelerek, manevi değerler üzerinde düşünmek ve düzeltmelere başlamak özellikle ruhsal açıdan iyileştirici olabilir. Jüpiter’in sembolizminde hayatımızda gelişme ve iyilik halini tesis etmek için nerelerde fırsatlar olduğu anlatılır. Kişisel hayat görüşümüz, inandıklarımız, bize veri olarak sunulan şansın nerede olduğu, Jüpiter’in doğum haritamızdaki yerleşiminden anlaşılabilir.

İşte hayatımızın hangi alanında şansımızı kullanmaya çalıştığımızı, Jüpiter’in transit ettiği yaşam alanında bulabiliriz. Dünyaya gelirken edindiğimiz temel özelliklerimizin çizdiği sınırlar çerçevesinde, bu dönemde Jüpiter Boğa’da iken ilerleme kaydetme çabasında olduğumuz alanda, durağanlıkla birlikte yeniden değerlendirmeler başlamıştır artık. Jüpiter, Güneş’le karşı karşıya gelende dek sessiz bir dönem olur. Bu yıl Güneş’in Akrep burcuna ilerleyeceği 23 Ekim gününe dek içsel değerlendirmeler yoluyla bir tür olgunluk elde etme şansımız olacaktır. Gelişmek için bolca düşünmek, geriye dönük değerlendirmeler yapmak, ahlaki değerlerimizi gözden geçirmek ve yeni düzenlemelere gitmek önemli dersler almamıza yardım edecektir. Bu kontrolleri yapmaya iten temel nedeni ise, dışsal koşulların yeterince destekleyici olmadığını düşünmemiz olabilir. Bir başka temel motivasyon sebebi de sosyal kabul için kendi içimizdeki kaynakları keşfetme arzusu olabilir. Jüpiter’in gerileme döneminde maddi dünyada daha önce kazandığımız bütün gelişmelerin çökmesi veya tamamen verimsiz olması söz konusu değildir. Uzun vadede daha büyük gelişmelere imza atmak için yapılması gerekenleri tekrar ele alma zamanı olarak değerlendirilmelidir.

Bu arada Jüpiter’in, Güneş ile karşı karşıya kalmasından önce, Güneş Terazi’de ilerlerken aralarındaki 150 derecelik karmik açı büyüdükçe hızlıca verilen kararlar, düşünmeden atılan adımlar söz konusu olabilir. Sebebi, etrafımızdaki olaylara tepki gösterme, kendini koruma veya misillime yapmak olabilir. Bu ataklar genellikle daha sonra bir takım düzeltmeleri gerektirir. Bu yıl 23 Eylül – 2 Ekim arasında Güneş-Jüpiter’le 150 derecelik açısını kuruyor olacak.

Gerileme başlangıcından yaklaşık 2 ay sonra, Güneş ile tam karşıt açı içine girdiği dönem ise tam bir dönüm noktası niteliği taşır. Daha önce planladıklarımızı bir şekle getirme zamanıdır. Enerjimizin içselleşerek iyice yoğunlaştığı dönemin ardından karşıtlık zamanında bastırdığımız isteklerimizle yüzleşmeye başlarız. Artık gelişmek için bir şekilde baskılanmış ümitlerimizi hayata geçirmek için zincirlerimizi kırma zamanıdır. Daha önce dışarı vurmaktan kaçındığımız psikolojik durumumuzu açığa çıkartmak için kışkırtan bir enerji söz konusu olabilir. Duygusal durumumuzla ilgili gerginlik ve sıkıntı yaratan sebepleri de bu sırada bulabiliriz. Jüpiter’in gerileme zamanında depresyonu körükleyici şartlar da oluşabilir. Özellikle 20 yılda bir Jüpiter’le Satürn’ün kavuşum yaptıkları yıllarda, Jüpiter’in büyütücü etkisi depresyon olarak kendini gösterebilir. Jüpiter-Satürn karşıtlıkları da depresif olabilir. Ayrıca Güneş-Jüpiter karşıtlığı döneminde bir takım sürpriz fırsatlarla karşılaşmak da olasıdır. Bu yıl 29 Ekim civarındaki tarihler bu döneme denk gelecektir. Bu karşıt duruş, ülkemizin 2011-Güneş Dönüşü haritasında, keskin biçimde göze çarpmaktadır. Ülke olarak değerlerimiz konusunda bir yüzleşme yaşamak durumunda olduğumuzun ve bir dönüm noktasında bulunduğumuzun işaretçisi olabilir!

Daha sonra Jüpiter’in Güneş’le tekrar 150 derecelik açı yapmaya başladığı günler planlarımızın askıda beklediği günler olacaktır. Beklentilerin en üst noktalara ulaştığı günlerdir. Kısmen iyimserlik hâkim olsa bile ufukta hala belirsiz koşullar vardır. Bu yıl içinde Güneş’in Yay’a ilerlediği 22-23 Kasım tarihlerinde son 3 aydır irdelediğimiz konularla ilgili pozitif bir görüş geliştirsek bile netleştirmekte zorlandığımız noktalar bulunacaktır.

25 Aralık’ta Jüpiter düzgün harekete dönmeden önceki birkaç gün boyunca, Güneş’le üçgen açı içine girdiği dönemde, ortalama 5-6 gün boyunca, durağanlık esnasında önüne bir set çekilmiş hissi veren duygular tansiyonu çok yukarılara çekebilir. Gerginlik, heyecan ve izahı çok güç olan duygular söz konusu olabilir. Bu yıl 22-23 Aralık tarihleri, Güneş’in Oğlak burcuna girişiyle, hayatımıza uzun vadede bakınca oldukça belirleyici günler olabilir. Tam da bir yılı kapatmaya hazırlandığımız günlerde kendi kendimize bir muhasebe, bütün yılın değerlendirmesini yapıyor olacağımız günlerde, Jüpiter’in düzgün harekete başladığı tarihlerde, bizi yaklaşık 4 ay boyunca sorgulamaya iten şartlar netleşmeye başlayacaktır. Yeni başlayacak olan yılın planlarını da bu tarihlerde yapıyor olacağız. Yeni bir yıl yaklaşırken umutları tazeleyerek, kendimize yeni hedefler belirleme eğiliminde olabiliriz. Bu sene tam da yılın son günlerinde ufkumuzun açılmaya başlaması çok önemli gelişme fırsatları sunabilir.

Jüpiter’in ileri hareketine başladıktan 80 gün kadar sonra, tam gerilemeye başladığı dereceye ulaşır. 14 Mart 2012 civarındaki günlerde, Jüpiter tekrar 10 derce Boğa’ya ulaşmış olacak. 22 Aralık ile 14 Mart arasındaki dönemde büyük planımıza ait son dokunuşları, rötuşları yapma zamanı olacaktır. 14 Mart’ı takip eden günlerde artık hedeflerimize ulaşmak için hız kazanabiliriz.

Nisan’da Güneş’in Boğa’ya geçişiyle, Jüpiter’le kavuşuma giderken ise ümitlerimizin gerçekleşmeye başladığını görebiliriz. Bu dönemden gerçek anlamda, somut ilerlemeler kaydedebiliriz. 12 Haziran’a dek Jüpiter Boğa’da ilerlediği sürece belirli konularda hızlı gelişmeler kaydedebileceğiz. Aşağıda yükselen burcunuza göre Jüpiter’in getireceği etkileri hayatınızın hangi alanında yaşayabileceğinizi bulabilirsiniz.

12 Haziran’dan itibaren ise Jüpiter İkizler burcuna ilerleyecek. O dönemde tamamen farklı konularda gelişmelere açık olacağız.

İşte şimdi hayatımızda sahip olduklarımızı geliştirme potansiyellerini yeniden keşfetmek için içsel bir sorgulama yapmanın ve ahlaki değerlerimizi gözden geçirmenin tam zamanı. Bir anlamda bilgelik kazanma şansını kaçırmamak gerek!

Referanslar:
Erin Sullivan- “Retgrograde Planets”-( Samuel Weiser. Inc.)

Yükselen Burcunuza göre hayatınızın hangi alanında gelişme imkânlarını gözden geçirmekte olduğunuza bakalım;

Koçlar; Maddi kaynaklarıyla ilgili genişleme imkânlarını gözden geçirebilirler. Bir takım fırsatlar yaratma çabası olabilir, gereksiz olanlar elemeye tabi tutulabilir. Bilinçaltından gelen dürtüyle kişinin kendi kendisine verdiği değeri yükseltmek adına sorgulamaya gitmesi beklenebilir.

Boğalar; Jüpiter’in gerilemesinden en çok tesir alacak burçlardan birisi. Özellikle ilk 10 günlük evrede dünyaya gelen boğalar kendi kimlikleri, hayata yaklaşımları ve dışarı verdikleri imaj üzerinde çalışma yapabilirler. Sonucunda hayata daha geniş açıdan bakma imkânı elde edebilirler.

İkizler için, bilinçaltı dünyalarında derine inerek, ruhsal anlamda yeni boyutlar keşfetmek yepyeni ruhsal açılımlar getirebilecektir.

Yengeçlerin, hayat planlarını gözden geçirme zamanı olabilir. Sosyal ve arkadaş çevresini mercek altına almak isteyebilirler. Umutlarını gerçekleştirmek için neler yapılması gerektiğini keşfedebileceklerdir.

Aslanların; kariyer alanında somut gelişmeler kaydetmek adına koydukları hedefleri incelemeye başladıkları bir dönem olabilir. Sonucunda toplumdaki statülerini yükseltme imkânı olacaktır. Maddi hedeflerini gerçekleştirme yolunda düzeltmeler yapılabilir.

Başaklar için, hukuki konularda, yükseköğretimle alakalı ve yabancılarla, yabancı kültürlerle, uzun yolculuklara ilgili gelişme olanaklarını gerçekçi bir gözle incelemek bu konularda somut gelişmeler sağlayabilir.

Terazilerin eş ve/veya ortaklarıyla paylaştıkları değerlerini yeniden gündeme taşıyabilirler. Ayrıca miras konuları varsa bununla ilgili bir değerlendirmeye gidebilirler. Bu yolla elde ettikleri kazanımlarını geliştirmek adına girişimleri olabilir.

Akrep Burçlarının, evlilik, ilişkiler ve/veya ortaklaşa girişimlerle alakalı değerlendirmeleri önemli açılımlar getirebilir. Halının altına süpürdükleri fakat yüzleşmek zorunda oldukları konuları ele alabilirler.

Yay Burçlarının, gündelik yaşamın içinde, iş veya ev ortamında bir konfor elde etmek amaçlı yeniden düzenleme çalışmaları olabilir. Sağlığa dair beklemede olan konular gündeme taşınabilir.

Oğlakların kendi çocuklarıyla ilgili konular, onların maddi refahını yükseltmek için bulundukları girişimler ile üstlendikleri maddi riskleri gözden geçirmeleri beklenebilir. Yaratıcı uğraşıları varsa geriye dönüşler olabilir. Ayrıca aşk hayatlarında sorgulama olabilir.

Kovalar; ailevi konuları ve özellikle maddi nitelik taşıyan gelişme hedeflerini masaya yatırıp gerekli elemeleri gerçekleştirme zamanı olabilir. Evde yapılacak işlerle zamanla rahatlık ve konfor sağlanabilir. Ruhsal açıdan iyimserlik azalabilir.

Balık burçları için, yakın çevre, kardeşler ve komşuları önem kazanabilir. Bazı yakın arkadaşlıklarını gözden geçirmeleri gerekebilir. Eğitim konusunda geriye dönüşler olabilir. Ticari alım satım konuları da üzerinde düşünmeyi gerektirebilir. Yakın yollardaki işlere zaman harcamak gerekebilir.
Meral PALA
4 Eylül 2011

Bu yazının bütün hakları saklıdır.

Bu sayfayı ilgisini çekeceğini düşündüğünüz kişilere iletmeye çekinmeyiniz.

Meral Pala

www.astrolojikosesi.com

Yeni eğitim sezonu 4 ve 8 Ekim tarihlerinde başlıyor.
Bilgi almak isterseniz linki tıklayabilirsiniz:

http://astrolojikosesi.com/astroloji-egitimi/