Plüton Kova Burcu’nda ilerlemeye başlıyor

23 Mart 2023 tarihini not edin. Bu bir milat. Bir devir kapanıyor. Yepyeni bir dönem başlıyor. 20 yıl kadar sürecek Plüto’nun Kova’da ilerleyişi hayatımıza tamamen farklı bir tablo getiriyor. Astrolojide ölümü ve doğumu anlatan Plüto doğanın kanunlarını işletir. Bir devir kapanır. Yeni bir devri başlatır.

Plüto 2008’den itibaren Oğlak’ta hareket ediyordu. Bu süreçte hayatımızda radikal değişimler oldu. Sistemler yıkıldı. Yenileri kuruldu. Evrensel olarak sert ekonomik krizler yaşandı. Hırslar büyüdü. Maddi kazanım için büyük güç savaşları oldu. Hayatımıza bir salgın hastalık girdi. Ölümle yüzleştik, hayatta kalma mücadelesi verdik. Hayatımızın yapısı-çatısı tümden değişti. 2008’den beri kişisel olarak neler yaşadınız bir düşünün.

2023’te Plüton düğmeye basıyor…

16-20 Mayıs arasında Jüpiter ile Plüton sabit burçlarda gergin konuşuyorlar. Bu günlerde aşırı talepkârlıklar olabilir. Güç savaşları büyüyebilir. Sırlar ortalığa saçılabilir. Cevherler ortaya çıkabilir. İlginç olacağa benzer. Yılın belki de en sert tablosu bu olabilir.

20 Mayıs’ta Mars bu tabloyu daha da alevlendiriyor. Mars 20 Mayıs’ta Aslan’a ilerliyor. 27 Mayıs’a kadar gökte Mars-Plüton ve Jüpiter arasında sert bir bir T-Kare oluşuyor. Sabit burçlar arasında inatçı bir mücadele var. Sert güç savaşlarına girebiliriz. 10 Haziran’a kadar azalarak devam eden mücadeleyi biraz derinlik, sessizlik ve anlayışla ferahlatmak mümkün olabilir.

Belki doğa insanoğluna ‘’ben sizden daha güçlüyüm’’ diyor?

Bundan önce Plüton Kova’da hareket ederken 1778-1798 yılları arasında Amerikan Bağımsızlık Savaşları ve ardından Fransız Devrimi yaşanmış. İnsanlık tarihinde özgürlük, bağımsızlık ve eşit haklara sahip olma dürtüsü uyanmış.

Birleşmiş Milletlerin dünyanın nüfus artış raporuna göre az gelişmiş ülkelerin 2050’ye kadar hızlı artacağını gösteriyor. 60 yaş üstü grubun oransal olarak büyüyeceği düşünülüyor. Bu tablo bize eşit oranda gelişme, beslenme, sağlık imkânlarından yararlanma taleplerinin artış göstereceğini işaret ediyor.

2023’te Plüto’nun Kova Burcu’nda hareketiyle baskıya boyun eğmeyen, eşitlik ve hak talep eden insan topluluklarıyla karşılaşacağız. Şimdiden bir İran örneği var önümüzde. Kardeşçe yaşamı kurmaya çalışacağız. Belki devletler sınırlarını açmak durumunda kalacak. Toplumsal yaşam tümden değişecektir tahminimizce. Teknoloji giderek artan oranda hayatımızı dönüştürecektir. Hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan yeni teknolojiler gelişecek muhtemelen. Yapay zekâ belki hayatımıza hükmedecek. Akıllı telefonlar, akıllı binalar vs zaten hayatımızın içinde. Daha üst oktavdan teknolojilerin gelişmesini beklemek hayal değil.

Maddi gücün yerini ”bilgi gücü” alacak…

Bilgi büyük güç olacaktır. İnsan aklıyla, bilgisiyle, yetenekleriyle yürüyen mesleklerin yerini teknoloji alabilecektir. Bilimsel buluşlar çok üst boyutlara erişecektir. Belki de insanoğlu en büyük savaşlarından birini bilgisayar teknolojilerine karşı verecek. İnsan zekâsı yapay zekâ ile bir ölüm-kalım savaşına girebilir. Kendi kurduğumuz teknolojilerle mücadele edebiliriz.

Fütürologlar hayatımızdan kaybolacak meslekleri çoktandır telaffuz ediyorlar.

İnsanlık Yeniden Formatlanıyor

Bilinç seviyemizin, düşünce yapımızın, duygu dünyamızın kökten dönüşümü kuvvetli ihtimaldir. Plüton hayatımızda geriye dönüşü olmayan değişimleri sembolize etmektedir. Önümüzdeki yıllarda gökte hava elementinde vurgu artıyor. Akıl, zeka, bilgi öne çıkacaktır.

Uranüs 2025’te İkizler Burcu’nda

2025 ortası (7 Temmuz 2025) yüksek teknolojilerin, aydınlanmanın, bilimsel buluşların sembolü Uranüs İkizler’e ilk adımını atıyor. İkizler arketipi yeni fikirleri, pratik bilgiyi ve tarafsızlığı anlatmaktadır. Hava elementinden burçlar insani burçlardır. Düşünme yetisi gibi insanla ilişkili temaları öne çıkartır. Böylece 2025’ten itibaren gökyüzünde kuşak gezegenleri hava elementinde yani insanın zihninde, bilgisinde, bilincinde kökten dönüşümleri işaret etmektedir.

Bu arada hava elementi duyguları arkaya alır. Akılcılık öne çıkar. Buluşlar hayal edemeyeceğiz seviyelere ulaşacaktır. Eğitim, ticaret, ulaşım ve haberleşmede göreceğimiz yenilikler ilk akla gelenler.

Peki Duygusuzlaşacak mıyız ? 

Hayır elbette…

‘’Ben varım, buradayım, başlatırım’’ diyen yanımız yavaş yavaş eriyecek gibi duruyor. Kişisel hırslar törpülenecek diye umutlanabiliriz. İnsanoğlunun heyecanlı, ateşli, savaşçı yanı belki de çözülecek. BEN duygusu yerini BİZ olmaya çekebilecektir. Zira Neptün Koç Burcu’na giriyor.

2025 Mart sonu (31 Mart) Neptün zodyağın ilk burcuna giriş yapıyor. Neptün’ün yavaş yavaş sislendiren, çözen, dağıtan doğası egolarımızı aşmaya çağıracaktır. Başkalarına anlayış geliştirmek durumunda olduğumuz aşikâr. Yardımlaşmaya cesaret etmek zorundayız.

2018’den beri Uranüs’ün Boğa’da hareketi güvendiğimiz her şeyi yerinden söküyor. İklim değişikliği, çölleşme sinyalleri, tarımın, beslenmenin en çok konuşulan konular olması Uranüs’ün Boğa’da yerleşmesiyle örtüşmektedir. Para, banka ve finans dünyasında dijital paralar dünyayı bambaşka bir atmosfere götürüyor. Artık dijital altın konuşuluyor mesela. Tam ben bu yazıyı hazırlarken televizyonda iklim aktivistlerinin sanat eserlerine boya dökerek doğanın bozulmasına dikkat çekmeye çalıştıkları haberi geçiyor.

Dünyanın Hal-i Pürmelali

Kısaca geleceğimizi yeniden kurgulamak durumundayız. Yolumuz meşakkatli.  İnsanlığın evrimsel gelişimi konusunda gökyüzünden ipuçları almaya çalışıyoruz.

Bu arada gökyüzünün bilgisini anlatan astroloji alanında da muhtemelen yeni gelişmeler olacaktır. Biz astrologlar sembolleri okuyarak gökyüzünün mesajlarını çözmeye çalışıyoruz. Astroloji bilgisi de belki de çok sorgulanacak? Zira Kova burcu astrolojiyi temsil ediyor. Belki zaman içinde astrolojiye olan bakış açısı değişim gösterebilir. Eski astrologlardan kalma bilgilerin açığa çıkması ihtimali yüksek gözüküyor. İnsanlığın bilgi seviyesinde bir sıçrama ”her alanda” olabilir. Astroloji buna dâhil.

Detay bir bilgi vermek gerekirse Plüto 2023 Mart’ında Kova’ya ilerlemekle beraber iki kez geri dönüş yaparak Oğlağın son derecelerine dokunacak. Süreç şöyle ilerliyor:

12 Haziran 2023’te Oğlağa geri dönüyor. 21 Ocak 2024’te Kova’ya tekrar bir giriş yapıyor. 2 Eylül 2024’te son kez Oğlak’ta harekete başlıyor. 20 Kasım 2024 tarihinde artık geriye dönmemek üzere Kova’ya giriş yapıyor.

Plüton Kova’da seyrederken kâinatın şekil değiştireceği muhakkaktır. Olumlu taraftan bakarsak umutlarımız değişiyor. Umut varsa her şey mümkün diyelim.

Hayatımızı sil baştan kurgulayacağız…

Kişisel olarak hayatımızda ana resmin ne yönde değişeceğini başka bir yazıyla anlatacağım.

Jenerasyon gezegenleri burç değiştirdikçe sosyal düzenin değişimine tanıklık ediyoruz. Bütün toplumların eşit, adil, insanca yaşama düzenine geçmesi umuduyla…

Fransız devriminin yeni bir versiyonu neden olmasın?

Meral Pala