Yay’da Ay Tutulması

5 Haziran 2020 tarihinde gökyüzünde bir parçalı Ay tutulması(prenumbral) gerçekleşiyor. 22:12 sularında Yay burcunun 15 derecesinde oluşan bu tutulma 7 Aralık 2018’de oluşan yeniayla bağlantılı gözükmektedir. O dönemde başlayan konular bir kırılma noktasına geliyor. 2018’in Aralık ayında hayatımızda yeni bir sayfa açılmış olabilir. Şimdilerde o dönemi hatırlamakta fayda var. Zira ilgili konular hayatımızda bir bitiş çizgisine geliyor. Ya da aniden ortaya çıkan bir gelişmeyle yeni bir strateji belirlemek kaçınılmaz olabilir.

Ay tutulmaları aile, ev, yuva, yerleşimle ilgili konuları dikkat çekici kılmaktadır. Ayrıca geçmişimizden bugüne taşınan karmik temaları vurgulamaktadır. Hatta köklerimizden bize miras olan alışkanlıklarımız değişim noktasında olabilir. Ay tutulmasıyla ev ve aileyle alakalı konularda sonlanmalar ve başlangıçlar yaşanmaktadır. Bu dönemde 5-6-7 Aralık doğumlu Yaylar ve 4-5-6 Haziran doğumlu İkizler burçları için özellikle hayatın önemli dönemeçleri olabilir. Ayrıca 15 derece Yay ve İkizlerde gezegenleri, yükselen burcu ve haritasında önemli noktaları olanlar için dikkat çekici zamanlar olabilir.

Yay burcundaki bu tutulmanın öncelikle ateş elementinin tutkulu, ateşli ve heyecan seven doğasını alevlendiriyor. Heyecanlar fanatizme yakın duruyor. Aynı zamanda değişken nitelikli Yay burcu şartların istikrarlı olmadığını göstermektedir. Global bir salgın dönemine denk gelen bu tutulma uluslar arası ilişkileri, medya ve yayıncılıkla ilgili konuları, propaganda eylemlerini, dinsel meseleleri gündeme taşıyabilir. Ayrıca hukuk, adalet ve yargıyla ilişkili konular, üniversiteler ve akademisyenlerle ilgili konular vurgulu olabilir. Eğitim-öğretim alanında belirsizlik ve kararsızlıklar olabilir.

Yay’ın karakteristiği aşırı uçları zorlamaktır. Ne yaşanıyorsa en üst seviyelerde, uç noktalarda ve en abartılı biçimde yaşanıyor demektir. Fanatikçe tutumlar görülebilir. Ateşli atmosfer, yayılmacı ve her yöne nüfuz eden gelişmeler beklemek gerekir. Üstelik GAD’ın Yay’da olması bu konuların zarar verici olması ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Ay tutulmasının bir dolunay zamanı olduğunun altını çizmek gerek. Karşıtlıklar, zıtlaşmalar, çatışmalar olabilir. Güneş’in İkizlerde olması bir taraftan tarafsızlıkla ve akılcılıkla sosyal yönden dengeyi sağlamaya çalışacağımızın işareti. 

Kararsızlıklar bu döneme damgasını vuracaktır. Zira Mars ve Neptün Balık burcunda birleşiyor. Gökyüzü ışıklarını şaşırtabilecek güce sahip olduklarını gözlemliyoruz.

Zihinsel Kaos

Gökyüzünde ışıkların İkizler ve Yay’da karşıtlık halinde oluşuyla pek çok haber ortaya saçılacaktır. Doğru-yanlış ne kadar bilgi varsa ortalıkta dolaşacaktır. Yanıltıcı olanların fazlaca olacağının altını çizelim. Dedikodu niteliğinde veya taraflı bilgilere karşı temkinli yaklaşmak önemli olacaktır. Çokça kafa karışıklığı yaşanabilir doğrusu. 

Bilgilerin teyide muhtaç olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu dönemde hayati kararlara imza atmamak önemli olacaktır. Gökyüzünde gezegenlerin çoğunlukla geri harekette olması sonradan problemleri çözmekle uğraşacağımızın garantisi olarak gözükmektedir.

Jüpiter yönetimindeki bu tutulma özellikle hayatımızdaki kurulu düzeni irdelediğimizin işareti. Zira Jüpiter Oğlak’ta geri hareket etmektedir. Venüs’ün İkizler’de geri hareketi ise yeni değerler oluşturma aşamasında olduğumuzun sembolüdür.

Ülkemizin astroloji haritasında altıncı eve düşen tutulma çalışan ve işçi kesimi, ticari birlikler, sosyalist partiler, topluma hizmet veren kimseler ve askeri kuvvetleri vurguluyor. Ayrıca halkın sağlığı ve salgın hastalıklar ön plandadır.

Yay burcunda bir Ay tutulması fevri çıkışlara, fanatizme, aşırılıklara  zemin hazırlıyor. Bilgilerin kaynağını mutlaka sorgulamalıyız. Yeni inançlar, yeni bakış açıları ediniyoruz.

Halkımızın sağlık ve hijyen konularına en yüksek özeni göstermesi temennisiyle.Yay Burcundaki Ay tutulması herkese güzel açılımlar getirsin.

Burçlara göre ne gibi etkiler altında olduğumuzu youtube kanalımda bir video ile aktaracağım.

Sevgiler,

Meral Pala

31 Mayıs 2020