Koç’ta Dolunay
13 ekim’i 14 Ekim’e bağlayan gece yarısı bir dolunay oluşumu var. Plüton ile tam bir kare açısı olan bu dolunay bizleri derin ve büyük mücadelelere çekmekte. Güç savaşlarına girmekten gözümüz korkmuyor.  Koç arketipi cesaretle öne atılmayı sembolize etmektedir. Üstelik Jüpiter de Ay ile sıkı bir akış içinde bulunuyor. Bu tablo bize önemli bir cesaret örneği sergilemeye hazır olduğumuzu göstermektedir. Sabırsız ve benmerkezci tutumlar da bu döneme damga vurabilir. Bencil tutumlara yatkınlık var. Tam da Terazi döneminde hayatımızda denge kurmaya çalıştığımız sırada güdüsel işleyen Koç’ta dolunay enerjisi benlik duygusunu yükseltiyor. Heyecanlı ve atak bir atmosferden bahsedebiliriz. Bu dönemde bolca  kendini beğenmişlik görülebilir.
 
Öncü ateş burcundaki bu dolunay cesareti körüklüyor. Sükuneti korumakta zorlanacağımız bir atmosferden bahsedebiliriz.Ancak Mars’ın Terazi’de yerleşimi dengeli olmayı güçleştirebilir. Aslında Mars Terazi burcundayken mücadelenin formatı diplomasidir. Ancak bastırılmış öfkenin aniden patlaması zararlı sonuçlar doğurabilir. Dengelerin zorlandığı çelişkili bir atmosferden bahsedebiliriz. Bu Koç enerjisiyle savaşma isteğimiz en tepedeyken kararlı olmakta ve hedefe kilitlenmekte zorlanabiliriz. Dengeleri bozmamak adına geri çekilmeler ve dengesizlikler ortaya çıkabilir. Kısaca dolunay zamanı Plüto ve Satürn kışkırtıyor. Mücadeleye davet ediyor. Satürn sınırları, baskıları, engelleri aşmamızı istiyor. Ay’ın düğümleri kaçınılmaz bir noktaya geldiğimizi gösteriyor. Özetle tansiyon epeyce yüksek olacağa benziyor.
Türkiyemiz’in haritasında Placidus ev sisteminde tam onbirinci ev girişinde dolunay oluşuyor. Konular tam da içinde olduğumuz atmosferi anlatıyor. Gelecekten beklenti ve umutlarımız dönüm noktasında. Transit Mars Terazi’de Natal haritamızdaki Mars ile birleşimi askeri atağa geçişimizi gösteriyor.
Ayrıca ilerletilmiş haritada Ay 12 derece Oğlak burcunda balsamik Ay fazında. Işığın kapandığı bu evrede Ay’ın tam natal Plüto’na karşıt oluşu büyük bir mücadeleye işaret ediyor. Üstelik transit Ay düğümleri Türkiye’nin natal haritasında büyük dönüşümlerin sembolü Plüto’yu ve ilerletilmiş Ay’ı tetikliyor.

Bu dönemde yükselen Koçlar’ın egolarının yükseldiği  görülmektedir. Benlik duygularının yüksekliği evlilik ve ortaklık  konularını zorlayabilir. Toplum içinde güç savaşlarına girebilirler. Yükselen Boğalar’ın kontrol edemedikleri şartlar oluşabilir. Sisli bir atmosferde hissedebilirler. Sağlığa özen göstermeleri yerinde olur. Hayat görüşleri dönüşüyor. Yükselen İkizler için sosyal çevre ve arkadaşlar mücadele konusu olabilir.Uzun vadeli hayat planları yenileniyor. Ancak kararlı adımlar atmakta zorlanabilirler. Ortaklı gelir konuları ve eşin maddi kaynağıyla ilgili mücadeleyle değişim olabilir.  Yükselen Yengeçler ana hedefleri ve meslek konusunda bir karar verme noktasındalar. Duygusal ve/veya profesyonel partnerler bu kararlarda rol oynayabilir hatta baskı yaratabilir. Yükselen Aslan için hukuki konular, ileri düzeyde eğitim ve uluslararası niteliği olan işlerinde bir dönüm noktasında bulunmaktalar. Kendilerini yüksek sesle savunma arzusu var. İşyerinde ve/veya hayatın rutin düzeni içinde değişim için zorlanıyorlar. Yükselen Başaklar ortaklı maddi konular için mücadele etmek ve sonuca gitmek için savaş verebilirler. Çocuklarla ilgili bir baskı konusu olabilir. Yaratıcı gücü kullanmak ve otoritelerini vurgulamak istedikleri bir süreçteler. Yükselen Teraziler her türden ikili ilişkide dönemeçteler. Partnerlerler konusu mücadeleye açılıyor. Aileden, yuvadan gelen basınç zorlu süreci katmerliyor. Duygusal tepkiler gösterebilirler. Yükselen Akrepler rutin yaşamın içinde bir değişiklik yapmak üzere motive hissedeceklerdir. Özellikle işyerinde bir hareketlilik olabilir. Sağlığa ilişkin konular öne çıkabilir. Yakın çevrenin yarattığı bir baskı olabilir. İntikamcı fikirler düzeni değiştirmeye teşvik ediyor. Yükselen Yay için görünürlüğün yükseldiği zamanlar olabilir. Yaratıcı yönden hızlı çıkışları olabilir. Çocuklara ilişkin kararlar da gündem olabilir. Maddi yönden güçlü olma arzusu motive ediyor. Yükselen Oğlaklar ebeveynlerle ve/veya evle, yuvayla ilgili dinamik bir dönem olabilir. Hayattaki ana hedeflerini dikkate alarak seçimleri olabilir.  Güçlü bir imaj sergileme arzusu baskı yaratmaktadır. Yükselen Kovalar taze fikirlerle harekete geçmekteler. Eğitim-öğretim konularında kararları netleşmeye gidiyor. Yakın çevreyle fikirler çatışabilir. Elde olmayan sebepler mücadeleye zorluyor. Yükselen Balıklar finansal konularda bir karar vermek durumundalar. Yeni gelir kaynakları olabilir. Sosyal çevrenin baskısı kararlarını hızlandırabilir.
 
Koç burcunda dolunay herkese mutluluk getirsin. 
Barış ve sevgi her şeyin ilacıdır unutmayalım.
 
Meral Pala
12 Ekim 2019