İlişkiler evi Yedinci Evde Bulunan Burçlar

İlişkiler hayatımızda tıpkı bir ayna vazifesi görmektedir. İlişkiler yoluyla kendimizi daha iyi tanıyabiliriz. Kendimizi dışarı karşı nasıl ifade ediyorsak hayatımıza çektiğimiz kişiler tam da bizim yansıttıklarımıza göre şekillenmektedir. Bu nokta ilişkilerin temel dinamiğini oluşturmaktadır. Örneğin yükselen burcu KOÇ olan; atak, kendini öne süren, aceleci, fevri ve çocuksu davranan bir kişi, hayatına dengeli, objektif olmayı seven, politik ve karşısındakini de hesaba katan TERAZİ tipinde kişileri çekebilecektir. Kısaca karşıtlıklar ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Tamamlanma duygusu aslında karşıtlıklar yoluyla sağlanabilmektedir. İlişkilerden kasıt aslında hayatımızdaki tüm ilişkilerdir. Sadece romantik ilişkiler değil, iş ortaklıkları dahil herhangi bir konuda başkalarıyla beraber yürüttüğümüz işlerde karşı taraftakiyle kurulan ilişkidir.

Yükselen Burç bizim karşımızdaki kişiye partnerlerimize nasıl bir tavır sergilediğimizi anlatır. 7. Ev, ilişki evindeki tam karşıt burç ise ilişkiden ve partnerden beklediklerimizi gösterir. 7. Ev bizim eksik yanımızın ne olduğunu ve hangi yönden kendimizi tamamlama ihtiyacında olduğumuzu göstermektedir. Hayatta ihtiyaç duyduğumuz şeyleri karşımızdaki kişilere yansıtmaktayızdır. Yansıtma yaparken 3 aşamalı bir süreç yaşarız. İlk aşamada karşıt burcun veya burada bulunan gezegenin çekici ve parlak yönlerinden etkileniriz.  İkinci aşamada bu burcun veya gezegenin zorlayıcı, can sıkıcı gölgelerini fark etmeye başlarız. Üçüncü ve son evrede ise, karşıtlıklardan doğan tansiyonla birlikte bir eksiklik farkındalığı yaşarız. Kendimizi düzeltmeye başlarız.

Çocuklukta ebeveynlerle yaşadığımız ilişkiler ilerleyen yaşlarda yetişkin bir kişi olarak karşı cinsle kurduğumuz ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Kardeşlerle çözülememiş bir problemi telafi etmek için bir ilişki başlatabiliriz.

İlişki evinini yöneten burç bizim gözükmeyen gölge yanımızı yüzeye çekip çıkartır. Hatta ilişki evindeki bilince gelmemiş özellikler bilinçaltının gizemli alanı cinsellik konusu aktive oluncaya dek ortaya çıkmayabilir. İlişkiden farkındalık ve gelişme elde etmek ve kendimizdeki eksikliği kabullenmek kuvvetli bir benlik duygusu gerektirir. Bu bakışla kendi problemlerimizi seçtiğimiz eş figürüne yansıtarak gerçekte kendi problemlerimizle evleniriz. İlişkiler evi açık düşmanlıkları sembolize eder. Gölgelerimizi karşıdaki kişiye yansıtarak ekranda görür gibi fark etmeye başlarız. Farklılıkları kabullenip benimsemeye etmeye başladığımız noktada objektif bir yaklaşım geliştirmeye başlarız.

Eş seçiminde kendimizle karşıt cinste olan ebeveyni anımsatan birisinin arayışında olabiliriz. Ebeveynlerin evliliği de bize bir model olur. Bulunduğumuz toplumun kültürü de bu seçimde etkili olabilir. Özellikle Güneş, Ay, 10. Ev ve 4. Evin yöneticileri(ebeveyn göstergeleri) 7. Evde(ilişki evi) bulunuyorsa anne-baba model olabilir.

İlişki evinde gezegen birikimi (stelyum) varsa farklı ilişkiler vasıtasıyla bu gezegenlerin enerjilerini telafi edebiliriz. Bu evde arada kalmış burç yer alıyorsa ilişkinin yakınlaşma ve bütün olma boyutuna geçişte bir gecikme, kesinti yaşanabilir.

İlişkiler Aksı Neler Anlatır?

Yükselen KOÇ – Karşısında TERAZİ bulur: Eşitlikçi, dengeli, adalet duygusu gelişmiş,  barışcıl, aynı zamanda sempatik, hoş, cazibeli, medeni kişilere çekilme hissedecektir.

Zamanla karşısında kararsız, her daim eşitlik ve adalet arayışından kaynaklı olarak dediğini yapmakta zorlanan, sonuçta bencillik yapan ve kaprisli ve huysuz olabilen bir kişi bulabilir. Bağlanmakta zorluk çeken biri olabilir.

Kişi sonradan farkındalık edinerek ilişkiler içinde eşitlik, adalet ve denge duygusunu kendisi için kullanmayı öğrenecektir.

Yükselen BOĞA – Karşısında AKREP bulur: Duygularını yoğun yaşayan, derin bir anlayışa sahip olan, tutkulu, güçlü, dayanıklı aynı zamanda güvenilir, tedbirli ve karizmatik kişiliklere doğru çekilim hissedecektir.

Zaman içerisinde karşısındakini aşırı gizemli, kontrolcü, duygusal baskı kuran, sahiplenici, kıskanç, asosyal, içine kapanık ve duygusal şantajlar yapmaya açık olduğunu görebilir.

Kişi kendisi sonradan duygusal açıdan derinlikli, güçlü bağlar kurabildiği, duygu paylaşımlarının yaşandığı, güven veren, uzun soluklu ilişkiler kurmayı öğrenecektir. Büyük dönüşümler ilişkiler yoluyla gelir.

Yükselen İKİZLER – Karşısında YAY  bulur:  Kişi İyimser, pozitif enerji veren, inançlı, akıllı, bilge, geniş görüşlü, cesaretiyle hayatını dolu dolu yaşayan, bilgili, tecrübeli kişilere doğru çekilme hissedecektir.

Fakat zamanla karşısındaki iyimserliği patavatsızlığa varan aşırı özgüvenden kaynaklı karşısındakine anlayış gösteremeyen, cıva gibi hareketli huzursuz, çılgın ve fanatik biri olabilir. 

Kişi ilişkiler yoluyla kendine ait inanç sistemini geliştirebilir, cesaret hayatı deneyimlemeyi öğrenir, bilgisini geliştirmeyi, büyüme ve ilerlemeyi öğrenir.

Yükselen YENGEÇ – Karşısında OĞLAK bulur: Kişi ilişkide güvenilir olan, sabırlı, istikrarlı, olgun karakterde, ağırbaşlı, hedefine odaklanıp disiplinle oraya doğru giden kişilere doğru çekilme hisseder. Kendinden yaşça büyük, olgun, bilge bir insan arar.

Zaman içerisinde, katı, soğuk, aşırı kontrolcü, baskın karakterde, yönetmeye meyilli, kısıtlar getirebilen, sert, otoriter ve kuralcı bir kişilikle karşılaşabilir.

İlişkiyle birlikte kişi, duygularını kontrol etmeyi,  kendi otoritesini kullanmayı öğrenir, profesyonelliği keşfeder, disipline olmayı başarabilir.

Yükselen ASLAN – Karşısında KOVA bulur:  Kişi özgün, yaratıcı, dostça davranan, akılcı, mantıklı, ilerici, yenilikçi, orijinal, eşitlikçi yerine göre farklı ve sıra dışı davranabilen kişilere yakınlık hisseder. Özgür ruhlardan cezbolur.

Sonradan kişi karşındaki partnerinin, aşırı bağımsız oluşandan dolayı bir türlü bağlanamayan, sıra dışılığı tuhaflıklara varabilen bir kişi olduğunu görebilir. Fazla bireysel ve kaotik bir kişilik olabilir.

Son aşmada, kişi kendisi de ilişkiler yoluyla içindeki özgünlüğü, yaratıcılığı, farklılıkları keşfeder, ilişkide bağımsız olmayı öğrenir, eşitlikçi ve mantıkçı yönünü ortaya çıkartmaya başlar.

Yükselen BAŞAK – Karşısında BALIK bulur: Kişi karşısındakinden, şevkat, duyarlılık, bağışlayıcılık, sevecenlik bekler. Ruhsal yönden gelişmiş ve artistik yetenekleri, yaratıcı hayal gücü olan olan kişileri idealize edebilir. Eşini, partnerini idealize etme eğilimi çok güçlüdür.

Zamanla karşısındakinin fedakârlıklarının onu kurban psikolojisine sürüklediğini görebilir, aşırı münzevi yaşayan biri olabilir, fazlasıyla hassas ve kırılgan olabilir, fazla etkilenmeye açık, kafası karışık, aşırı hayalci ve netlik gösteremeyen bir kişi olduğunu fark edebilir.

Kişi ilişkiler yoluyla kendi yaratıcı hayal gücünü kullanmayı öğrenir, ruhani yönünü keşfedebilir. Anlayış ve empati gücünü göstermeyi öğrenebilir.

Yükselen TERAZİ – Karşısında KOÇ bulur: Kendini ortaya koyma, direkt, bağımsız, cesur, girişimci ve özgüven sahibi, atak, lider karakterli bir partneri ideal eş olarak görebilir.

Zamanla bencil, paylaşımcı olamayan, kibirli, öfkeli, şiddete eğilimli, küstah, çabuk biten ilişkiler yaşayan bir kişiyle beraber olduğunu fark eder.

İleri evrede, kişi kendi bağımsızlığını ortaya çıkartmayı, kendi yolunu çizmeyi öğrenir. İlişkilerden kazanımı kendi benliğine vurgu yapmayı öğrenecektir.

Yükselen AKREP – Karşısında BOĞA bulur: Huzurlu ve barışçıl, güven veren, makul ve gerçekçi bakan, risk almayan, güzelliğe, estetiğe önem veren, maddi konularda başarılı, sadelik içinde yaşayan kişiler en ideal eş olarak gözükür.

Zaman içerisinde tembel, inatçı, bir türlü hareket edemeyen, ağır kanlı, en ufak bir risk dahi almak istemeyen, hayatına hiçbir heyecan katmayan bir kişiyle karşı karşıya olduğunu görür.

Kişi ilişki yoluyla kendi değerini keşfedecektir, kendine saygıyı öğrenecek, hayatında huzur ve güveni sağlamayı öğrenecektir.

Yükselen YAY – Karşısında İKİZLER bulur : Her konuda bilgisi olan, bilgisini ve çeşitliliği olan fikirlerini kolayca paylaşan, eğlenceli, konuşkan, esprili, hareketli, becerikli, zeki insanlar arar.

Zamanla birlikte bu kişinin yüzeysel hareket eden, hiçbir konuda kalıcılık sağlayamayan, değişken yapısıyla güven vermeyen, ciddiyet taşımayan birisi olduğunu görebilir.

Bir süre sonra kişi kendi pratik bilgisini yükseltecek yolları keşfedecektir. Kendini ifade etmeyi, pratik olmayı öğrenecektir. İletişim becerilerini geliştirecektir.

Yükselen OĞLAK – Karşısında YENGEÇ bulur: Kayıtsız şartsız koruyuculuk gösteren, güvenlik ihtiyacını sağlayan, duygusal paylaşımlarda çok güçlü olan, empati yeteneğine sahip bir eş arar.

Bir süre sonra çabucak küsen, surat asan, aşırı duygusal tepkiler gösteren, geçmişi unutmayan, her şeyi anılarında biriktiren, bağlılığyla boğucu olabilen, anneye düşkün bir kişi olduğunu fark edebilir.

Kişi zamanla birlikte kendi duygusal ihtiyaçların keşfedecek ve güvenliğini sağlamayı öğrenecektir. Duygusal güvenliğini sağlamanın yolunu bulacaktır.

Yükselen KOVA – Karşısında ASLAN bulur: Gösterişli, parlak, güçlü, heyecan yaratan, karizmatik, sıcak karakterli, coşkulu kişilere çekilecektir.

Fakat zaman içerisinde narsist ve dikkat çekmek için anti -patik davranabilen, geveze bir kişi olduğunu görebilir.

İlerleyen aşamada kişi kendine güven duymayı, gurur duymayı, yaratıcı ifadeyi öğrenecektir. Özgüvenini yükseltmeyi başaracaktır.

Yükselen BALIK – Karşısında BAŞAK bulur : Kişi ilişkide olduğu kişinin pratik, analitik, becerikli, başkalarına faydalı olacak şekilde hizmet edebilen, verimlilik hedefi olan bir kişi olmasını bekler.

Bir süre sonra aşırı irdeleyen, fazla mükemmeliyetçi, iş koliklik derecesinde çalışan, takıntılı, kötümserliğe varan yönleri olan bir kişi ile karşılıklı olduğunu fark edebilir.

Zamanla kendi düzenini sağlamayı başaracaktır. Başkalarına bir hizmet sunarak bu konudaki eksiğini giderebilecektir.

Venüs Burçlarda Nasıl İfade Bulur? Aşağıdaki linki tıklayınız…

Sevme Biçimleri

Sevgilerimle;

Meral Pala

14 Şubat 2019

Bu yazının bütün hakları saklıdır.

Dilerseniz bu sayfaya abone olarak gönderi ve haberleri e-posta yoluyla hemen sıcak sıcak okuyabilirsiniz!
Uygun bulursanız sayfayı paylaşınız…