Mars Kova’da Geriliyor

Astrolojide dürtüsel yanımızı temsil eden Mars gezegeni 2 aylık gerileme sürecine başlıyor. Motivasyonu, mücadeleyi, gücü kanalize ettiğimiz konuları, hırslarımızı ve yırtıcı tarafımızı anlatan Mars Kova burcunda geri hareketine başlıyor.  16 Mayıs’tan itibaren astroloji haritamızda Kova yönetimindeki konuları harekete geçiren Mars ideallerimizi uyandırdı, zihnimizi uyardı, entelektüel faaliyetleri hızlandırdı. Ayrıca sosyal meselelere duyarlılığımızı yükseltiyor, eşitlik ve adalet arayışımızı körüklüyor, özgürlükçü tarafımızı ateşliyor. Mantıkla hareket etmeye davet ederken sosyal hayatımızı geliştirmeye teşvik ediyor. 

Ancak şimdilerde Mars’ın durağanlığı ve gerilemesiyle motivasyonda bir zayıflama, enerjimizi ortaya çıkaramama, hedeflerimizi sorgulamaya dönüyoruz. Harekete geçmekte zorlanıyor olabiliriz. İdeallerimizi sorgulamaya dönebilir, mantıkçı davranmakta zorlanabiliriz. Derinlerde gizlenen öfke, hırs, tutkular, cinsel arzular ilkel haliyle su yüzüne çıkmaya başlayabilir. Gerileyen Mars’ın enerjiyi içselleştirmemize neden oluyor. Kızgınlık ve öfke içten içe besleniyor olabilir. İçimizde tuttuğumuz enerji ilkel haliyle dışa vurulabilir ve yıkıcı olabilir. Bu arada 26 Haziran’dan itibaren Kova burcunda gerileyen Mars 14 Ağustos’ta Oğlak burcuna dönüyor. Hayatımızda somut şeyler ortaya koymaya çalıştığımız, otorite kurmak istediğimiz, stratejik planlamayla yol aldığımız konulara da eğilmek durumundayız. 10-15 Mayıs aralığında nelerle uğraştığımızı hatırlayalım. O günlerde attığımız adımlar sorun olarak karşımıza çıkabilir. 27 Ağustos tarihinde Mars gerilemesi son buluyor.  Mars’ın düze dönmesiyle iyice içselleşmiş enerjiler yapıcı bir güce dönüşebilecektir.

Transit haldeki gezegenin gerileme başlamadan evvel 20 ile 30 Mayıs arasında Güneş’le üçgen açı içindeyken, yanıltıcı biçimde her şeyin normal seyrinde ilerlediği izlenimi oluşmuş olabilir. Haziran ortasından itibaren yani durağanlık sürecinde birdenbire uğraşı verdiğimiz konuya karşı ilgimizin tükenmesi, motivasyonun yok olması kendi kendimize şaşırmamıza sebep olmuştur. Beklemeye tahammülü olmayan işlerle uğraşıyorsak yavaşlamadan ötürü sıkılmaya da başlayabiliriz. Elbette Mars gerilediği sürece bütün faaliyetlerin durması beklenemez. Fakat yeni başlangıçlara adım atmak yerine, bu süreçte daha önce başlanmış işlerin değerlendirmesi, sorgulanması, ince ayarlarının yapılması uygun olacaktır. Fakat bu durum işlerde gecikmelere ve ertelemelere neden olur. Sonuçta sıkıntı veren, baskı yaratan güçler işbaşında.

Aslında daha önceleri ihmal edilmiş veya unutulmuş işler de tekrar gündemin ön sıralarına çıkabilir. 4-7 Ağustos aralığına özellikle dikkat etmek gerek. Zira Uranüs ve retro Mars sertlik yaratıyor bu tarihlerde. Savaşçı yanımız uyanıyor fakat yıkıcı olmamak için kontrollü olmak önemli.

Güneş ile Mars’ın karşı karşıya geldiği Temmuz’un 25 ile 29’u aralığında müthiş bir gerilim hissedebiliriz. Bu tarihler için ajandamızda bir not düşmekte fayda var. Çünkü o tarihlerde psikolojik olarak bizi neyin tahrik ettiğini bilinçli algılamakta zorlanacağız. Bu yüksek enerjiyi muhakkak dışarı atmak gerekecektir.
Tekrar edersek gerilemenin ilk ayı enerjinin kolayca çıkış yolu bulamadığını vurgulamak gerek. Fakat bu karşıtlık zamanı yeni çıkış yolları keşfedeceğiz. Gücümüzü tekrar kazanma arzusunda olacağız.

27 Ağustos’ta Mars düze döndükten sonra yani 10 Eylül civarında, Mars durağanlaşıp Güneş Başak’ta ilerlerken Güneş-Mars arasında üçgen açı oluşuyor. Bundan sonra gücümüzü yapıcı kullanabiliriz. Ne yapacağımızı daha iyi bildiğimiz o tarihlerde harekete geçip ilerleme kaydetme şansımız yükselir. Radikal bir değişim kaçınılmaz olur. Mars’ın gerileme sürecinde içimizde kopan fırtınalar, kargaşa ve kaotik ruh hallerimiz yerini sükünete ve yapıcı davranmaya bırakacaktır. Fakat asıl insiyatif kullanma, harekete geçme ve girişimde bulunma kabiliyetimiz tam olarak 10 Ekim’den itibaren  ortaya çıkabilecektir.

Mars’ın gerileme döneminde en çok etki altında kalan burçlar Kova burçları ile Oğlağın son günlerinde doğanlar olacaktır. Ayrıca Mars yönetimindeki Koç ve Akrep’in ileri doğru adımlar atması güçleşebilir. Astroloji haritamızda Mars yönetimindeki yaşam konuları (evler)durgunlaşabilir, beklemeler olabilir ve bir takım düzeltmeler gerekebilir. Sabit burçların-Akrep Aslan Boğa-mücadele gücünün engellenmesiyle agresif tutumlar geliştirmeye zorlayabilir. 

Mars’ın Kova’da gerilemesi; özellikle zihinsel yaratıcılık ve sosyal çevreyle alakalı konularda uğraşı vermeyi gerekli kılacaktır. Yeni bir gelecek planı oluşturabiliriz. Motivasyon kaynaklarımız değişiyor.

Şimdi yeni idealler edinme zamanı! 

Meral Pala

26 Haziran 2018

Bütün hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden yayımlanamaz.