Ay Tutulmasi-8 Ekim 2014Kanlı Ay Tutulması

8 Ekim 2014 saat 13:50’de Koç Burcu’nda bir Tam Ay Tutulması gerçekleşiyor. Astrolojide tutulmalar akan zamanın bir noktasında, gezegenlerin gökyüzünde güçlü etkiler bırakarak yollarına devam ettikleri zamanlardır. 15 derece Koç Burcu’nda oluşan Ay Tutulmasını, 24 Ekim’de Akrep’te bir Güneş Tutulması izleyecek. Tutulmalar genellikle yılda 2 farklı dönemde, 6 aylık periyotlarla gerçekleşirler. Ay ve Güneş’in tutulmaları 2 hafta arayla peş peşe oluşmaktadır. Zodyağın belirli derecelerinde iz bırakan tutulmalar zaman içersinde bu derecelerin tetiklenmesiyle tekrar aktif hale geçerler.

Önümüzdeki ilk tutulmanın (Ay) ilginç yanı, 8 Ekim’de 15 derece Koç’ta oluşurken, 6 ay sonraki tutulmanın zodyakta simetrik pozisyonda, neredeyse tam karşısında 14 Terazi’de gerçekleşiyor olması.  Bu tutulmalar bir bütünün içeriğindeki kutuplaşmaya, iki farklı yönün aktive oluşuna işaret ediyor. 8 Ekim’de ki

tutulmayla yaklaşık 6 ayda gelişecek, tamamlanacak bir takım konular ortaya çıkabilir.  Şimdiki ilk tutulmada konunun ilk yarısı, 4 Nisan 2015’te Terazi’de ikinci tutulma civarında ise kalan yarısı vurgulanabilir. Her iki tutulmada da Uranüs’ün yoğun etkisi söz konusu olacaktır Astrolojide Uranüs, sürpriz niteliğindeki gelişmeleri, ani ve beklenmedik olayları anlatmaktadır. Bir anda karanlıktan aydınlığa çıkış gibi şok eden bir etkisi olabilir. Öncü burçlarda oluşan Ay tutulması Uranüs’le ani kopma ve ayrılıkları da hayatımıza getirebilir.

Eski astrologlar tutulmaları gökyüzündeki ışıkların kapanmasından dolayı negatif değerlendirmişlerdir. Ancak kanımca olumlu gelişmeler de beklenebilir. Tutulmalarla beraber aniden gelişen pozitif olaylar olabilir.

Retro Merkür’ün tepede, göğün tam ortasında bulunması hedeflerimizi sorgulayacağımıza işaret ediyor. Oğlak yükselenli haritada ASC ile birleşen Plüton’un varlığı bir çığır açacak dönüşümleri, yıkılan yapıları ve hayatımızdaki var olan sistemin (Oğlak=sistem, yapı, çatı) sil baştan yeniden inşa edilmesi ihtimalini akla getiriyor.

Tutulma esnasında gökyüzünde bir uçurtma formu oluşuyor.Uranüs-Jüpiter-Mars arasında şanslı bir tablo var. Mars tutulmanın lordu ve üçgenin bir ayağını oluşturuyor. Uranüs, Ay ve Güney Düğüm bir arada bulunuyor. Ateş grubu burçlar arasında iyimserlik ve yüksek güven duygusuyla aşırı risklere girme eğilimi söz konusu. Kendiliğinden gelişen, doğal ve yaratıcı çıkışlar olabilir. Ateş burçlarındaki gezegenlerin şanslı bir yerleşimde olduğu yadsınamaz. Ancak şansın kullanılmadan boşa harcanması ihtimali de bulunuyor. Uçurtmanın tepe noktasında (apex) Güneş, Venüs, Kuzey Düğüm kavuşumu farkındalık yaratarak enerjinin atıl kalmasının önüne geçebilecektir.

Bu tablonun içinde Satürn ve Jüpiter’in etkileşimi söz konusu. İki sosyal gezegenin kareye doğru gidiyor olması bir takım gerginlikleri de beraberinde  getirebilir. Diğer yandan ateş üçgenini zorlayarak ataletten kurtarabilir. Satürn’ün daraltan, kısıtlayan, baskılayan doğası Jüpiter’in cesur genişleme politikasını kontrol altında tutuyor. Satürn, Jüpiter’in ayak bağı gibi düşünülürse korku yaratabilir engel olarak görülebilir. Oysa ki Jüpiter Aslan’da parlamak ve kendini sahnenin ortasına taşımak istemektedir.

Bir diğer nokta, Neptün Merkür’le sübjektif düşünmeye zemin hazırlıyor. Diğer yandan düşüncelere içe dönük yoğunlaşma yaratıcılığa dönüşebilir.  Kiron’la Güneş arasındaki 150 derecelik açı huzursuzluk kaynağı olabilir ve kadersel gelişmeleri beraberinde getirebilir.

Ay tutulması astronomik olarak, Ay’ın kendi yörüngesinde dolanırken Dünya’nın gölgesinde kalma halidir. Astrolojide kişisel hayatımızdaki içsel ve duygusal konuları gündeme getirir. Ev, aile, yuvayla ve yerleşimle ilgili konular birden önem kazanabilir. Ay Tutulmaları genellikle hayatımızdaki ilişkiler vasıtasıyla deneyimlenir. Etki süresi tutulmanın gerçekleştiği tarihin (+/-)1 aylık kadar zaman dilimidir.

Bütün resme bakınca öncü burçlarda Ay’ın tutulması, Uranüs’le beraber kontrolsüz hızlı çıkışlara zemin hazırlamaktadır. Hayati bir takım kararlar almak zorunda bırakabilir. İkilemler arasında gerginlik verebilir. Ancak yazının yukarısında bahsettiğim gibi şanslı ve geniş ufuklar açan bir ateş üçgeni var. Altın değerinde fırsatlar mutlaka değerlendirilmeli. Satürn’ün frenleyici etkisi sıkıntı yaratsa da  somut ilerlemeler için uzun vadede faydası anlaşılacaktır.

Bu tutulmayla Koç ve Terazi burçları için bir dönüm noktası niteliğinde olaylar gelişebilir. Özellikle burcun tam ortalarında doğanlar; 4-5-6 Nisan doğumlu Koçlar ile 7-8-9 Ekim Teraziler için dikkat çekici bir dönem olacaktır. Görünürlük kazanma ihtimali yüksek duruyor, belirli konularda bir karar verme aşamasına gelebilirler, bazıları için hayatlarında dönüm noktası niteliğinde bitişler ve başlangıçlar söz konusu olabilir. Yükseleni Koç ve Terazi’de bulunanlar ile kişisel gezegenleri bu burçlarda olanlar da etkilenmeye açık duruyor.

full-moon-2014-earthskyÜlkemizin astrolojik haritasında tutulma Merkür/Mars orta noktası ile Merkür/ Satürn orta noktasına düşüyor. Tutulma ülkemizden izlenmiyor. Resimde Dünya’nın karanlık kısımları tutulmayı izleyecektir.

Şu anda halihazırda ülkenin sınırlarıyla(Satürn) ilgili askeri konular(Mars) çok büyük önem taşıyor. Elçilerin(Merkür) rolü büyük olabilir. Askere giden genç nüfusun(Merkür) endişeleri söz konusu. Bunlara ilaveten Merkür’ün anlattığı iletişim ağı, telekominükasyon, internet, medya ve gazetecilerle ilgili konularda gelişmeler beklenebilir. Hukuk, kanun, düzen ve polis güçleriyle ilgili konular Satürn yönetiminde ve gündemde vurgu yapabilir.

Bu tutulmanın tüm burç ev sisteminde 4-10. evlere düşmesi, devlet yönetimi ve vatan topraklarını vurgulaması dikkate değer.

4 Nisan 2015’te aynı derecelerde diğer Ay Tutulması oluşurken hayatımızda bu tutulma mevsiminde ortaya çıkan konuların devamını, farklı boyutunu yaşayacağız muhtemelen.

blood total eclipseBu tutulma Ay’ın ürkütücü bir kırmızıya boyanmasından dolayı “Kanlı Ay Tutulması” olarak ifade edilmektedir.

Sevgilerle;

Meral Pala

DMA

4/10/2014