AY’ın Düğümleri Koç-Terazi Ekseninde-2023

Astrolojide kadersel temaları anlatan Ay Düğümleri 18 Şubat’tan itibaren burç değiştiriyor. 11 Kasım 2015 tarihine dek Kuzey düğüm Terazi’de, Güney Düğüm Koç burcunda hareket edecek.

Ay düğümleri astronomik olarak Dünyanın yörüngesi ile Ay’ın yörüngesinin kesişim noktalarıdır. Gerçekte var olmayan, hesaplanarak gösterilen noktalardır. Astrolojik olarak hayatta kadersel şekilde deneyimlediğimiz, kaçınılmaz olarak yaşamamız gereken gelişmeleri sembolize ederler. Zodyak’ta birbirine tam karşıt yerleşimde bulunurlar. Transit eden Kuzey Ay Düğümü (ejderhanın başı),  kişisel astroloji haritamızda en kuru kalmış olan yaşam alanındaki gelişmeleri, yeşermeleri sembolize etmektedir. Güney Ay Düğümü (ejderhanın kuyruğu) ise karşıt yerleşimde zorlanma ve yıpranmalara açık olduğumuz konuları anlatmaktadır.  Kutuplaşmanın getirdiği gerilimi aşmak için dengelenme gereği ortaya çıkar.

Son 1, 5 yıldır Güney Düğüm Boğa’da, Kuzey Düğüm Akrep’te hareket ederken gerçekçi ve sağlamcı olmaya çalıştığımız, değişime direndiğimiz konularda zorlanma yaşadık, buna karşılık derin psikolojik deneyimlerle dönüşümü öğrendik. Maddi değerlere sıkıca bağlanmaktan zarar görmüş olabiliriz ancak gerektiğinde değerlerimizi bırakabilmeyi öğrendik. Güvenliğimizi riske atmaktan çekinsek de değişimin gerekli olduğunu tecrübe ettik. Büyük mücadelelerle hayatımızı dönüştürebildiğimiz ölçüde, gelişebileceğimizi öğrendik.

Şimdi artık Güney Ay Düğümü Koç’ta seyahat ederken bireyselliği ön plana aldığımız, riske atıldığımız konularda, güdüsel olarak aksiyona geçip tek başına mücadele verdiğimiz alanlarda, benmerkezci davranarak ödün vermekten kaçındığımız noktalarda zorlanmalara açık olacağız. Kuzey Düğümü Terazi’de işbirlikçi olmayı, başkalarının ihtiyaçlarını dikkate almayı, paylaşımcı olmayı, gerektiğinde diplomatik davranabilmeyi ve ‘kazan-kazan’ yaklaşımının olumlu sonuçlarını öğretecek. Mantıkçı ve objektif davranmayı öğrenmek büyük bir ilerleme potansiyeli sunuyor. Hevesle, coşkuyla, düşünmeden ileri atılmak zarar getirebilir. Politikada, sanatta ilerlemeler bekleyebiliriz. Bireysel özgürlüklerin zorlanmaya açık olduğunu görebiliriz.

Yükselen Koçlar; bireysel özgürlüklerinden ödün vermeyi öğrenecekler, aşırı benmerkezci tutumlardan zarar görebilirler. Karşılarındaki kişilere eşitlikçi ve adil davranmayı öğrendikleri ölçüde gelişme kaydedebilirler. Evlilik ve/veya ortaklıkları ilerleme vadediyor.

Yükselen Boğalar; bilinçaltında yatan bireysel hareket etme dürtüsünü törpülemeleri gerekecek, hayatın düzeni içinde, işyeri ilişkilerinde mantıkla hareket edebilmek, paylaşımcı olmak, denge ve ahengi yakalamaya çalışmak önemli kazanımlar sağlayacaktır.

Yükselen İkizler; sosyal çevrelerinde tek başına hareket etmekten, kişisel egolarını ön plana almaktan uzak durmalılar. Kişisel yaratıcılıklarını incelikli yollardan, estetik ve ahenkli biçimde ortaya çıkartabilmek gelişme vadediyor. Çocuklarla ilgili konular gelişme vadediyor.

Yükselen Yengeçler; toplum önünde, kariyer alanında tek başına liderlik arzularını ve benmerkezci duruşlarını değiştirmeleri gerekecektir. Yuvada uyum ve dengeyi sağladıkları sürece mesleki alanda makul riskler almayı başaracaklardır.

Yükselen Aslanlar; ‘dediğim dedik’çi bakış açılarıyla etraflıca düşünmeden riske atılma eğilimleri eğitim alanında, hukuki konularda, yurtdışı bağlantılı işlerinde zorlanma getirebilir. Görüş almak, adil ve eşitlikçi fikirleri benimsemek ilerleme getirecektir.

Yükselen Başaklar; ortaklı paylaşım konularında aceleci davranmaktan, sabırsız hareket etmekten zarar görebilirler. Maddi değerlerini ‘kazan-kazan’ ilkesine göre ayarlamayı öğrenmek durumundalar. Diplomasi yeteneklerini daha çok kullanmayı öğreniyorlar.

Yükselen Teraziler; ilişki, evlilik ve/veya ortaklıklar içinde bireyselliklerini öne çıkartmaktan ve çatışmacı tutumlardan dolayı yıpranabilirler. Sahip oldukları denge ve uyum yeteneğini kullanabildikleri sürece huzuru elde edeceklerdir. Sanat yoluyla gelişebilirler.

Yükselen Akrepler; rutin yaşamın düzeni içinde özellikle işyeri ilişkilerinde baskın ve benmerkezci tavırlar sergilemekten ötürü yıpranmaya açık olacaklardır. Bilinçaltında henüz açığa çıkartamadıkları denge ve adalet duygusunu kullanmayı öğrendikleri sürece gelişime açık duruyorlar.

Yükselen Yaylar; aşırı risk almaktan ve gururu öne almaktan dolayı yıpranmalar söz konusu olabilir.  Bireysel olarak sahne almaktan kaynaklı zorlanmalar olabilir. Bütünün dengesini göz önüne alabilmek, sosyal çevrelerinde önemli kazanımlar sağlayacaktır. Arkadaşlardan destek alabilirler.

Yükselen Oğlaklar; ev atmosferinde, aile yaşantısında benmerkezci ve çatışmacı tutumlardan sıkıntı yaşayabilirler. Benlik duygusunu törpülemek, hayatta eşitlikçi hedefler benimsemek toplumla uyumu getirecektir. Sosyal statü konusunda ilerleme kaydedeceklerdir.

Yükselen Kovalar; yakın çevredeki kardeşler, arkadaşlar, komşularla ilişkilerinde karşı tarafın ihtiyaçlarını göz ardı etmekten dolayı zorlanmalar olabilir. Adaleti sağlamaya dayalı bir hayat görüşünü benimsemeleri, eğitimde, hukukta ve yabancı kültürlerle ilgili konularda ilerleme vadediyor.

Yükselen Balıklar; maddi konularda düşünmeden riske atılmak kaynakları tüketebilir. Mantıkçı olmak, çift yönlü düşünebilmek ve paylaşımcı olmak ilerlemenin anahtarı olacaktır. Ortaklıklardan önemli kazanımları olabilir. Eş ve/veya ortağın maddi konularda ilerlemesi beklenebilir.

Güney Düğüm’ün Koç’ta, Kuzey Düğüm’ün Terazi’de ilerlediği bu süreçte  ‘’BEN’’ duygusunu törpülemek, ‘’BİZ’’ demeyi öğrenmek en önemli kazanım olacaktır. Hayatta farklı tecrübeleri öğütüp hazmetme yeteneğimiz sonraki döngülerin altyapısını oluşturmaktadır. İçinde bulunduğumuz süreci bir kazanım olarak tecrübe etmek kendi yaklaşımımıza bağlı olacaktır.

Meral PALA

C.M.A.

8 Şubat 2014

İstanbul

Bu yazının bütün hakları saklıdır. Kaynak göstermeden yayımlanamaz.