Karikatür-Cenk OnsoyKarikatür- Cenk Onsoy

Pazartesi-Cuma çalışma sisteminde, yeni haftanın ilk günü yeni işlere başlama günü olarak kabul edilmektedir. Oysaki çoğunlukla pazartesileri evden dışarı çıkma hevesi pek yoktur, aktif olmak, girişimde bulunmak için pek de istekli olunmaz.

Haftanın belli günlerinde belirli faaliyetler için daha hazır hissederiz. Örneğin çarşambaları haberleşme trafiği artar, alışveriş işi öne çıkar, Cuma günleri sosyalleşme eğilimi yükselir, Pazar günleri daha çok hobilerle uğraşma veya keyfe düşme, tembellik etme isteği olabilir.

Eski astrologlara göre haftanın 7 günü, 7 farklı gezegen yönetimindedir. İlgili gezegenlerin temsil ettiği konular öne çıkmaktadır.

Pazartesi günleri Ay yönetimindedir. Pazartesi gününün Latince karşılığı ‘Dies Lunae’dir. İngilizce’de ‘Monday’ kelimesi, kökünü ‘Moon Day’ ifadesinden alır. Ay, pasif enerjidir, dişil gücü temsil eder. Çin kültüründe Ying enerjisine karşılık gelir.  Astrolojide Ay, duyguları, ev, aile, yuva, annelikle ilgili konuları sembolize etmektedir. Bu sebeple pazartesileri işe koyulmak, toplum hayatında kendini göstermektense, duyguları besleme ihtiyacı hissedilir. Eve ait konularla uğraşmak, aileyle beraber olmak, annelik temasına vurgu yapmak, örneğin yemek yapmak veya çocuklarla ilgilenmek gibi duyguları tatmin eden işlerle uğraşmak tercih edilir. Kadınlar için doğurganlığın yükseldiği gündür. Duyguların yoğun oluşundan dolayı ruhsal çalışmalar için uygun bir atmosfer vardır. Fakat duygusal dalgalanmalara açık olmanın neticesinde önemli kararları bugün almamak mantıklı olur. Ayrıca bitki yetiştirmek, toprağa tohum ekmek için son derece uygundur.pazartesi

Salı günü savaş gezegeni Mars yönetimindedir. Latincede’de ‘Dies Mardi’ Salı günü anlamına gelir. Enerjik bir atmosfer hâkimdir, mücadele günüdür, girişimcilik gerektiren konulara çok daha hazır hissedilir. Hevesli, coşkulu, cesur ve atak davranma eğilimi olur. Yeni başlangıçlar için risk alarak, öne çıkma arzusu olabilir. Hedef odaklı hareket ederiz. Fiziksel canlılıkta yükseliş vardır. Sportif aktivite gibi fiziksel güç gerektiren işlere yönelmek için oldukça uygun bir gündür. Tartışmaya, yarışmaya ve mücadeleye eğilim söz konusudur. Libido  yükselir. Ameliyatlar için uygundur.

Çarşamba günü Merkür günüdür. Latince karşılığı ‘Dies Mercuri’dir; Çarşambaları haftanın en hareketli günüdür. Özellikle iletişim ve haberleşme konusunda aktif bir gündür. Örneğin bir konuşma yapmak, yazı yazmak veya bir konuda bir mesaj iletmek için uygundur. Anlaşma imzalamak, alışveriş yapmak, ticari faaliyetlere yönelmek, pazarlama faaliyetlerinde bulunmak için elverişli bir gündür. Örneğin, bir ürünü piyasaya sürmek için uygun bir atmosfer vardır. Çarşambaları duygularla hareket etmektense mantıkçı davranma eğilimindeyizdir. Eğitim işi ve zihinsel çalışmalar yapmak, örneğin sınavlar için son derece uygundur. Hemen her konuya meraklı olma ve öğrenmeye meyil söz konusudur. Arkadaşlarla bir araya gelmek, fikir alış verişinde bulunmak için hevesli olabiliriz. Kısa yolculuklar için de uygundur. Tamirat işlerine elverişlidir.

Perşembe günü Jüpiter yönetimindedir.  Latince karşılığı ‘Dies Jovies’tir. İyimserlikle kendimizi geliştirme arzusu vardır. Herhangi bir konuyu büyütmek için uygun bir atmosfer söz konusudur. Verimlilik ve üretkenliğin arttığı gündür. Gezerek görerek bilgi ve tecrübeyi arttırmak mümkündür. Uzun yolculuklara ve özellikle yabancı kültürlere seyahatlere heves olabilir. Hayata bakış açımızı, Dünyaya baktığımız pencereyi genişletmek için şans veren bir gündür. Jüpiter güven ve inanç aşılar. Perşembeleri cömertlik, iyimserlik ve pozitif enerji yüklüdür. Bolluk bereket vadeden Perşembe günü, yatırım yapmak için de elverişlidir. Ancak aşırı risk almaya karşı dikkatli olmak gerekir. Hukuki konularla uğraşılabilir. Ruhsal ve manevi tarafımızın güçlü olduğu gündür. İnançları kuvvetlendirmek, ruhsal çalışmalar yapmak için uygundur.

Cuma günü Venüs yönetimindedir. Latince karşılığı ‘Dies Veneris’tir. Genellikle Cuma günleri sosyal hayata yöneliriz. Hayattan haz alma günüdür. İlişkilerde uyum ve denge sağlanabilir. Adalet teması vurgu kazanır. Sanat, estetik, moda, kadınlar ve güzellikle ilgili konular için son derece uygun bir atmosfer vardır. Pazartesi-Cuma çalışma sisteminde haftanın yorgunluğunu atmak için Cuma günleri sosyalleşme eğilimi yükselir. Musevi inanışında Cuma günü kutsaldır, iş yapmak yasaktır. Aynı şekilde İslam dünyasında Cuma günleri bir tür bayram kabul edilir. Bu yaklaşımla sosyal ilişkilerin de ağırlık kazandığını düşünmek gerek. Yine İslam âleminde Perşembeden Cuma’ya geçiş yaptığımız gece duaların kabul olduğu inanışı vardır. Venüs yönetiminde bir gün olmasıyla evlilik için uygun olabilir. Diplomatik görüşmeler açısından olumludur.

Cumartesi günü, Satürn yönetimindedir. Latince karşılığı ‘Dies Saturni’dir. İngilizce’de ‘Saturday’, ‘Saturn Day’ kökünden gelmektedir. Aslında tatilden ziyade sorumluluk almaya ve çalışmaya uygun bir gündür. Görev niteliğindeki pek çok işi bugüne toplama eğilimi olabilir. Disiplinli, başarı odaklı ve hırslı olduğumuz günlerdendir. Kararlılık, istikrar ve sabır gerektiren uzun vadeli işlere girişmek için uygun bir zamandır. Kalıcı olması beklenen, ciddiyet gerektiren işlere başlarken cumartesi gününün atmosferi tercih edilir. Örneğin bir inşaata başlarken bugünü seçmek uygun olabilir.

Pazar günü Güneş yönetimindedir.  Latince karşılığı ‘Dies Solis’dir. İngilizce’de ‘Sunday’ kelimesiyle ifade edilir. Güneş, büyük enerji kaynağıdır, astrolojideki karşılığı başı sonu belli olmayan sonsuz enerji kaynağıdır, egoyu, yaratıcı gücü sembolize eder. Aktif, eril enerji Güneş ile anlatılır. Çinliler’de, Yang enerjisine karşılık gelir. Egoyu besleme ve özgüveni tazelemeye yönelik işlerle uğraşma eğilimi olabilir. Yaratıcılığı yükselten, benliği ortaya koymaya imkân veren uğraşılara ve hobilere yönelmek için ideal gündür. Hıristiyan âleminin kutsal günü Pazar günüdür. Yaratıcı güçle‘bir’ ve ‘bütünlük’ içinde olma duyguları tatmin edilir.

Meral PALA

Bu yazının bütün hakları saklıdır.

6 Eylül 2013