Jüpiter Yengeç

Anlayış Zamanı

27 Haziran 2013’dan beri Jüpiter hassas, duygusal ve korumacı Yengeç Burcu’nda ilerliyor. 17 Temmuz 2014 tarihine dek Yengeçte yücelim konumunda bulunan büyük iyicil bulunduğu yere fırsatlar, bolluk, bereket, büyüme, genişleme, ilerleme imkânı veriyor. Astrolojide gelişim ve ilerlemeyi sembolize eden Jüpiter transit olarak geçtiği yaşam alanına açılım ve şans getiriyor, ilerlemeye yardım ediyor. Annelikle özdeşleştirilen Yengeç Burcu korumacılık temasının, şevkat ve anlayışın burcudur. Mitolojide büyük iyilik olarak ifade edilen Jüpiter’in Yengeç’te ilerlemesi anaç duyguların, koruma güdüsünün ve kırılganlıkların yükselişine işaret ediyor. Su elementinden Yengeç burcundaki Jüpiter aynı zamanda maneviyat açısından gelişme vaat ediyor. Duyguların ve sezgilerin yükselişiyle önümüzdeki bu 1 yıllık süreçte sanatta yaratıcı kapasite yükseliş kaydedebilecektir. Bir kişinin astroloji haritasında Yengeç hangi yaşam alanını yönetiyorsa orada güçlü duygular ve hassasiyetler vardır. Kişi buradan duygusal olarak beslenmektedir ve bu alanı bir annenin çocuğunu korumasına benzer şekilde gözü gibi koruyup kollar, zarar gelmemesi için dışa kapalı bir alan haline getirir. Yengeç burcunun yönettiği ev duygularla hareket edilen ve biraz da duygusal dalgalanmalara açık bir alandır. Diğer yandan bu alanda Jüpiter transiti iyimserlik, inanç ve güvenle risk almaya eğilim getirmektedir. Yengeç Burcu geçmiş, anılar ve tarihle ilgili burçtur. Jüpiter’in burada olması geçmişe ait anıların ve bunlarla ilgili hassasiyetlerin vurgu kazanacağını anlatıyor. Yengeç’in aynı zamanda vatanseverlikle alakalı olması milliyetçilik duygularını yükseltecektir. Türkiye’nin yükselen burcunun Yengeç olması bu dönemde milli değerlerin öne çıkacağını ve bir evrimden geçtiğini anlatıyor.

Jüpiter’in Yengeç Burcunda transit edişini Plüton’la karşıt duruşuyla beraber değerlendirmek çok daha yerinde olur;  bu yerleşim büyük dönüşümlerin kaçınılmaz olduğunu, yüksek farkındalıkla birlikte inançlarda değişimle bir dönemin sonuna gelindiğinin ve geriye dönüşü mümkün olmayan gelişmelerin hayatımızda yer alacağının işaretçisi. İçinde bulunduğumuz 2013 Ağustos ayının ilk haftasından itibaren bu karşıtlık keskinleşti. Jüpiter ve Plüton’un her ikisi de aşırı uçlara gitmeyi anlatan gezegenler ve onların karşıt duruşu tehlikelerle yüzleşerek, risk alarak ve  bazen entrikalarla, ölüm-kalım mücadelesi vererek fiziksel bir ölüm olsun veya olmasın hayattaki yolculuğumuzda değişimlere, hayat felsefemizde dönüşüme işaret ediyor. Kendimize ve dünyaya bakışımızdaki değişim hayatta karşımıza çıkan bir kişi, okuduğumuz bir yazı veya işittiğimiz bir cümle vasıtasıyla olabilir. Küçük gözüken bir olay hayatımızdaki radikal değişimin, fırsatların başlangıcı olabilir. Hayatta şimdiye  kadar inandığımız şeylerin kökten sarsılması ilk başta bir amaçsızlık duygusu ve üzüntüye sürükleyebilir. Öfkeyle birlikte kendimizi ihanete uğramışlık duygusuna kapılmış bulabiliriz, hatta güven sorunu yaşayabilir, kendimizi cezalandırmaya yönelebiliriz.  Bu yaşanan derin duygular geçmişten gelen bilinçaltında gizli olan duyguların açığa çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Olumlu veya olumsuz geçmişin izlerini yukarı çekmek iyileştirici olacaktır. Jüpiter geleceğimize dair ileri bakmaya cesaretlendirmektedir.  Plüton –Jüpiter karşıt duruşu, belki büyük güç savaşlarıyla hedeflerimizi tamamen yıkıp yeniden kurgulamamızı öneriyor.  Dönüşmek zorunda olmak dünyanın sonu gelmiş gibi bir panik duygusu yaratabilir. Elimizde çok fazla seçenek olmadığını fark etmek, geleceğimizin elimizden alındığını düşünmek her şeyin sonunun geldiğine dair bir kanıya sürükleyebilir. Oysaki orada durup Jüpiter’in getireceği yeni fırsatları görmeye çalışmak durumundayız. Bir bütün olarak büyük resmi daha derinden anlayabilmek için de,  Akrep’te bulunan Satürn ve Balık’ta ilerleyen Neptün’e de bakmalıyız; suyun çözülmelerle birlikte en derine kadar inebilme kapasitesi vardır. Su elementinde bulunan gezegenler arınmayla birlikte bizi ve hayatımızı yeni bir şekle bürünmeye hazırlıyor.

Jüpiter Yengeç’te ilerlerken öncelikle öz burcu, ay burcu, yükselen burcu ve/veya kişisel gezegenleri Yengeç’te olan kişiler gelişim fırsatlarıyla karşılaşacaklardır. Ayrıca diğer su grubu burçlar Balık ve Akrepler, yükselen burcu kişisel gezegenleri bu burçlarda olanlar için de ilerleme adına çok önemli fırsatlar çıkabilir, bunu iyi değerlendirmeleri gerekir. Çünkü Jüpiter’in her bir burçta kalış süresi yaklaşık 1 yıl kadardır, Zodyak’ta tam turunu 12 yılda tamamlamaktadır. Dolayısıyla Jüpiter, her burcu 12 yılda 1 kere ziyaret etmektedir.

7 Kasım 2013 tarihinden başlayarak 6 Mart 2014’e kadar Jüpiter, 20 derece Yengeç’ten 10 derece Yengeç Burcuna dek geriliyor. Bu süreçte hayatımızdaki değişimleri sorgulama ve duygusal açıdan konuyu içselleştirme zamanı olacaktır. 2013 Temmuz’dan Kasım ayına dek yaşanan gelişmeler bir sorgulamaya tabi olabilir. Fırsatlar kısmen durağan hale dönüşebilir. Ancak 4 aylık gerileme hareketinin sona ermesiyle Mart 2014’ten sonra dönüşüm ve ilerlemeler hız kazanacaktır.

Özellikle 2014 Nisan ortalarında Jüpiter ile Plüton 13 derecede ikinci kez karşı karşıya gelecek ve Koç’ta Uranüs ve Terazi’de Mars’la birlikte gökyüzünde bir Büyük Kare kalıbı oluşturacak.  İlk Jüpiter-Plüton karşıtlığı Ağustos 2013’te gerçekleşti. Dolayısıyla Nisan ayında kökten dönüşümler sürprizlerle, umulmadık olaylarla karşımız çıkabilir. Özellikle öncü burçların 13 derecesi civarında yükselen burçları, kişisel gezegenleri ve astrolojik haritanın kritik noktaları bulunan kişiler için tam bir yeniden doğum gibi hayatlarında radikal değişimlerin zamanı olacaktır.

Her şeyin ötesinde Jüpiter’in Yengeç burcunda yüceldiğini, evrensel olarak bir anne gibi şefkat, anlayış ve korumacılığın yükseleceğini, dönüşümlerin hayatımıza farklı bakış açıları getirerek, suyun verimliliği ve bereketiyle olumlu yönde ilerlemeler kaydedeceğimizi düşünmek gerek.

Bir sonraki yazıda Jüpiter transitinin yükselen burçlara göre etkileri ele alacağız.

Hayatımızdaki dönüşümleri her daim olgunlukla karşılama gücüne sahip olmak dileğiyle…

Referans: “The Gods of Change”-Howard Sasportas

ÖNEMLİ NOT: Astroloji Eğitimi hakkında bilgi çin:

http://astrolojikosesi.com/astroloji-egitimi/

Meral PALA

C.M.A.

14 Ağustos 2013

Bütün hakları saklıdır.