İKİLER-YENIAY 2013

İKİZLER’de YENİAY

8 Haziran 2013 saat 18:57’de İkizler Burcunun 18 derecesinde yeniay doğuyor.

İkizler Burcu; Merkür yönetiminde fikirlerin paylaşımını, zihinsel konuları, iletişimi hayatımızda ön plana çıkarıyor. Mayıs ayı boyunca İkizler’de gezegenlerin birikimiyle zihinsel hareketlilik üst boyutlara taşınmıştı. 21 Mayıs’ta Güneş’in İkizler’e geçişiyle İkizler arketipindeki tarafsızlığa, mantıkçı yaklaşıma, fikirler ve fikirlerin hızlıca yayılmasına vurgu iyice yükseldi. İkizler Burcu yenilikçi ve modernist, ileriye bakan fakat içinde bir dualite (ikilik) barındıran burçtur.  Yaklaşık son 1 yıldır Jüpiter’in İkizler Burcunda ilerlemesi bile tek başına fikirlerin hızla gelişip yaygınlaşmasını paylaşımını anlatıyor. Ancak Jüpiter İkizler’de yüzeysel kalarak zararlı çalışıyor. Üstelik Güneş’e yakın duruşuyla hem yanık hem de açısız ilerliyor. Dünya astrolojisinde Jüpiter medya sektörünü anlatmaktadır. Ülkemizde son yaşanan olaylarda medyanın işlevselliğinin olmadığını teyit edildi.

Merkür gezegeni, yeniay haritasının dizpozitörü, Yengeç’te bulunuyor. Merkür; temel özelliklerimiz, aldığımız eğitimler ve hayatta yaşadıklarımızın hafızamızda bıraktığı izlerin bileşkesinin nasıl bir ifade bulduğunu sembolize eder. Merkür Yengeç’te; milliyetçilik ve vatana ait konularda hassasiyete vurgu getiriyor, duygusal ve geçmişe odaklı düşünüş biçimini anlatıyor. Geçmişi ve anıları koruma güdüsü yüksek. Bütün tarafsızlık çabalarına rağmen, mantık yerine duygular hareketlerimize yön verebilir.

Merkür, Plüton ile karşıt dururken Uranüs’le gergin kare açı kuruyor. Böylelikle gökyüzünde oluşan uzun vadeli Uranüs-Plüton gerilimi Merkür’le tetikleniyor. Derin dönüşümlerin eşiğinde, Merkür aniden beklenmedik biçimde fikirlerin açığa çıkışını sembolize ediyor, geçmişi koruma güdüsüyle tansiyonu yükseltiyor,

Merkür, bir ülkenin astrolojik haritasında gençliği ve bir ülkenin genç nüfusunu anlatmaktadır. Yeniay zamanı Merkür Yengeç Burcu’nda duygusal ögeler içeriyor ve Plüton’la(büyük güçler) karşıtlığı genç kesimin otoritelere karşıt durduğunu, büyük mücadele verdiğini anlatıyor. Uranüs de sık sık gerilimin dozunu yükseltebilir. Uranüs’ün temel prensibi uyanış, aydınlanma, başkaldırı, farkındalık ve neticede ilerlemedir. Yeniay haritasında Uranüs, tablonun içinde harekete geçirici çok güçlü bir etken madde gibi duruyor.

Yeniay haritasında bir başka dikkat çekici nokta, Mars’ın Neptün’le sıkı bir kare açı içinde bulunmasıdır. Mars İkizler’de, fikir mücadeleleri ve zihinsel yorgunluk getiriyor, Neptün ise dağıtıcı etkiye sahip. Mars mücadele gezegeni İkizler’de fikir savaşını anlatıyor fakat Neptün henüz geri hareketine başlıyor, zihinsel odaklanmada sıkıntı getirebilir, yön kaybı söz konusu olabilir. Değişken burçlarda kare açı şartların sabit zemine oturmasının güç olacağına işaret ediyor.

Yeniay zamanı Retro Neptün-Retro Satürn ve Venüs arasında akıcı üçgen açılar kuruluyor. Su elementinden burçlar arasında akışkan enerjinin bulunması sezgilerin ve empati gücünün çok yüksek olacağını, duygusal ögelerle anlayış ve sağduyu yüksek, geniş bir vizyon, iç görü ve büyük bir hayal gücüyle yaratıcılık ortaya çıkıyor. Su elementleri arasında oluşan enerji akışı sıkı açılarla geçmişin yüklerinden arınmaya yardım edecektir.

Ülkemizin haritasında, Satürn tam Güneş ile kavuşumda; içinden geçtiğimiz dönüşüm sürecini çok net sembolize ediyor. Halkımızı temsil eden İkizler Burcu’ndaki Ay’ın Jüpiter ile kavuşum yapması da çok çeşitli farklı renklerden oluşan halk mozağinin fikirlerinin büyüyüp bir çığ  gibi yayıldığını sembollerle anlatıyor. Ay, ülkemizin haritasında 12. Evde, kıstırılmış İkizler Burcunda yer alıyor.  En son 25 Mayıs’ta Yay-İkizler ekseninde yaşadığımız Ay Tutulması’nın da etkisiyle, açığa çıkma, görünür olma teması netlik kazanmış oldu.

Sonuç olarak İkizler Burcu’ndaki tutulma sadece yeni fikirler değil bu dönemde iletişim, zihinsel konular, haberleşme, ticari faaliyetler, alım-satım ve aracılık işleri, kardeşler,  yakın çevremiz ve kısa yolculuklarla ilgili vurguyu da yükseltiyor. Ancak bu dönemde ülkemizde özellikle fikirlerin vurgu kazandığı ve yeni iletişim kanallarının açıldığını söyleyebiliriz. Zira yeni medya oluşumunun güç kazandığını son günlerde bilfiil yaşamış olduk. Yeniay haritasında aksların değişken burçlarda olması, değişken şartları anlatıyor. Yükselen Yay Burcu hayatımıza ilerleme, genişleme ve yayılma teması getiriyor. Ancak YAY’ın yöneticisi Jüpiter’in yanık ve açısız olması koşulların zorlayıcı nitelikte olabileceğini anlatıyor.

İkizler Burcu’nda oluşan yeniay’ın fikirlerin özgürce, uygarca tartışıldığı bir atmosfer yaratması dileğiyle.

Bu yazının bütün hakları saklıdır.

Meral PALA

CMA

6 Haziran 2013