Astrolojide kadersel temaları anlatan Ay’ın Kuzey ve Güney düğümleri, 30 Ağustos 2012’den başlayarak 18 Şubat 2014 tarihine kadar Akrep-Boğa aksında hareket edecek. Kuzey Düğüm Akrep’e, Güney Düğüm ise Boğa burcuna geçiş yapıyor. Son 1, 5 yıldır İkizler-Yay ekseninde hareket eden Ay düğümleri İkizler Burcunu kısıtlayıp zorlarken, Yay Burcunu destekledi, hayatına yeni yollar açmasına yardım etti.

Ay düğümleri kaçınılmaz olarak gelişen, bir nevi hayatta test edilmemize aracılık eden, kadersel  dediğimiz olayları hayatımıza getirir. Dünyanın yörüngesi ile (ekliptik), Ay’ın yörüngesinin kesişim noktası, AY’ın Düğümlerinin gökyüzünde  konumlarını gösterir. Fiziken var olmayan ancak astronomik bir hesapla bulunabilen noktalardır. Zodyakta gezegenlerin ters istikametinde hareket ederler.

Akrep Burcuna geçiş yapan Kuzey Ay Düğümü (Ejderhanın Başı) Akrep temasının gelişme ve ilerlemeye açık olacağını anlatıyor. Kuzey Düğüm bir astroloji haritasında hangi yaşam alanında transit edecekse orası en kuru kalmış ve gelişmeye en fazla ihtiyaç duyan alan demektir. Kuzey Ay Düğümü  Jüpiter gibi bulunduğu alanı yeşertir, gelişme imkanı verir.

Haritada Akrep burcunun yönettiği ev (yaşam alanı) Mars yönetimindedir ve hayatta bu alanda bir mücadele sözkonusudur. Derin dönüşümlere sahne olur. Psikolojik olarak bizi zorlayan, bilindışına ittiğimiz, görmek istemediğimiz olumsuzlukları Akrep Burcu anlatır. Burası bir ölüm ve yeniden doğum gibi, dönüşüm geçirerek iyileşme potansiyeline de sahip olan alandır. Önümüzdeki 1,5 yıllık süreçte derin bilinçaltı deneyimler hayatımızda gelişime engel olan faktörlerden arınma şansı verecektir.

Güney Ay düğümü (Ejderhanın kuyruğu) ise Satürn’e benzer, bulunduğu alanda yıpratıcı olaylarla  önemli dersler getirir. Güney Düğüm  Boğa Burcuna geçiş yaparak maddi dünyayla, değerlerimiz, değer verdiklerimiz ve birikimlerimizle alakalı dersler verecektir. Haritada Boğa yönetimde olan yaşam alanı güven ve huzur arayışında olduğumuz, en çok da maddi dünyada güvence istediğimiz, gerçekçi bir yaklaşımla somut şeyler ortaya koymaya çalıştığımız alandır. Riski en aza indirerek birikim yaratmak güven duygusu verir. Boğa, toprak elementinden sabit nitelikte bir burç olarak kök salma duygusunu  tatmin eder. İnsanoğlunun üretkenlik ve devamlılık sağlayabilmesi güven duygusunun oluşumuna zemin hazırlar.

Ay’ın Kuzey ve Güney düğümlerinin birbirine tam karşıt duruşu, bir kutuplaşma yaratır. Zıtlıkların yanısıra toprak ve suyun uyumuyla Akrep ve Boğa temalarının sentezleneceğini anlatıyor. Akrep’in yoğun duygularına, derin psikolojik deneyimlerine karşın, Boğa’nin aşırı gerçekçi ve sağlamcı yaklaşımları bir orta noktada buluşabilecektir. Her ikisi de sabit nitelikli burçlardır ve değişime açık değildir. Ay düğümlerinin transit edeceği 18 şubat 2014’e kadar olan dönemde dönüşüme direnmek zorlayıcı olabilir.  Maddi değerlere sıkıca bağlanmış olmak zorlanmanın temel kaynağı olabilir. Bize güvenlik hissi veren sahip olduğumuz değerlerimize gerektiğinde bırakabilmek, değişime şans tanımak hayatta ilerlemeye yardım edecektir. Değişim ve dönüşüme açık olmanın şüphesiz pozitif etkileri olacaktır. 

Ay düğümlerinin burç değiştirmesiyle birlikte tutulmaların da Akrep-Boğa ekseninde cereyan edeceğini ekleyelim. 1994 Şubatı ile 1995 Temmuz’u arasında yaşadığınız deneyimleri hatırlamak bu önümüzdeki döneme ışık tutabilir. En azından hayatımızda neleri bırakmaya hazırlıklı olmalı, nerelerde değişime direnmemeliyiz gibi sorularımızı çözmeye yardım edebilir.

Bütün hakları saklıdır.

Meral PALA

C.M.A.

2 Eylül 2012

Gökova

Yeni sezon astroloji eğitimleri hakkında bilgi için:

http://astrolojikosesi.com/2012/08/30/2012-2013-donemi-astroloji-egitimi-ekimde/