17 Ağustos’ta, saat 18:54’te oluşan yeni ay, Güneş’in yönetici konumunda en güçlü ifadeye sahip olduğu Aslan Burcunda,  kişisel yaratıcılık konusunda yeni başlangıçlara işaret ediyor.

Astrolojide Aslan’ın yöneticisi Güneş, kişinin bu hayatta ne olmak istediğini, amacını, ona ulaşmak için nasıl ışıdığını, anlatır. Seçimlerimiz, taze, özgün fikirlerimiz ve ürettiğimiz çeşitli alternatifler hedefimize ulaşma çabalarımızdır. Ulaşmak istediğimiz yere giderken vereceğimiz mücadele ve hayatla yüzleşmelerimiz sonucunda eğer
başarılı olursak güçlü bir benlik duygusuna kavuşmaktayız. Astrolojik haritamızda Aslan Burcunun yönettiği ev, özgün bir birey olarak kendimizi ifade etmeye çalıştığımız alanı anlatmaktadır.

Her yeniay yeni başlangıçlar anlamına gelmektedir. Gökyüzünde Güneş ve Ay’ın aynı burçta bir araya gelişiyle oluşan yeni enerji hayatımızda olası yeni temaları sembolize eder. Yeniay zamanı gezegenlerin dizilimi bir bütün olarak bir potansiyel yaratmaktadır.

Bu kez 25 derece Aslan Burcunda oluşan yeniay, Terazi’de ki yücelen Satürn ile zararlı durumdaki Mars kavuşumuna 60 derecelik yumuşak bir açıyla bağlanmaktadır. Satürn ve Mars harekete geçmekte zorlanan güçleri veya dengeleri koruma ihtiyacından dolayı kızgınlıkların baskılanışını anlatıyor. Öfkenin ve/veya tepkilerin ortaya konulamaması sonradan zararlı biçimde ani öfke patlamalarına neden olabilmektedir. Bu arada Satürn Yeniay haritasının yöneticisi, Mars ise tepe noktasının yöneticisi durumundadır. Güneş, Merkür ve Satürn’ün haritada gücünü gösterme kapasitesine sahip (hayz) durumda olduğunu, Ay ve Mars’ın ise kendini göstermekte zorlanacağını (ex cond) belirtelim.  Yeniay enerjisinin bu kavuşuma yapıcı bir açı kurması cesareti ve bütün kişisel yaratıcılığımızı da kullanarak,  diplomasiyi gözeterek, gürültü patırtı çıkartmadan, ahengi de bozmadan harekete geçme çabasında olacağımızı anlatıyor. Yeniay’ın Venüs’le yarım kare açısı kurması değerlerimiz konusunda içsel gerginlikler olabileceğini gösteriyor. Yengeç Burcunda ki Venüs aile, yuva, geçmişten getirdiklerimiz ve alışkanlıklarımızla ilgili korumacı, dışa kapalı bir dönemde olduğumuzu anlatıyor.

Yeniay haritasında Venüs-Uranüs-Plüton arasında oluşan T-kare; ilişkilerimiz ve değerlerimiz, konusunda değişim sürecinde oluşumuza işaret ediyor. Bu yerleşim, ani bir uyanışla en derinde olan duyguları yüzeye taşıyarak bir dönüşüm yaşamayı getirebilir. Bilinçaltında kalmış hırs ve tutkular aniden yüzeye çıkabilir. Maddi konularda bir takım ihtiraslar gündeme gelebilir. Neticede değerlerimiz, değer verdiklerimiz değişiyor.

Yeniay zamanı, bu tablonun içinde bir de zihnimizde olanı ortaya koyuş biçimimizi anlatan Merkür Aslan’da bulunuyor ve Plüton ile Kiron’a 150 derecelik açılar kurarak iletişim problemlerine zemin hazırlıyor. Yaratıcı fakat inatçı ve benmerkezci düşüncelerin, ağır ağır iyice ısındıktan sonra gündemi kökten değiştirecek biçimde ortaya döküleceğini, evrensel boyutta kontrolsüzlük, kayıp ve fedakârlık temaları yaratabileceğini düşünebiliriz. Jüpiter’in Kiron’la geniş karesi sınırları zorlama potansiyeli yaratıyor. Bu arada, Plüton-Kiron arasındaki uyum, dönüşümün yaraları sarmaya yardım edebileceğine işaret edebilir.

Uranüs-Merkür arasında, ateş elementlerinde akıcı bir ilişki mevcut; bu yerleşim cesaretle ve yaratıcı biçimde liderlik kapasitesini sıra dışı yollardan ortaya çıkartmaya imkân verebilir.

Yeni ay haritasında aksların sabit burçlarda oluşu değişmezlik gösteren, inatçı koşullara işaret ediyor. Bir bakıma istikrar olarak da değerlendirilebilir.

Aslan Burcu’ndaki yeniayın motive edici etkisinin hayattaki amacımıza ulaşmamıza imkân vermesini ve hayata geniş bakabilmemize yardım etmesini dilerim.

Meral Pala

15 Ağustos 2012

Bütün hakları saklıdır.

2012-2013 Dönemi Astroloji Eğitimleri hakkında bilgi edinmek isterseniz:

http://astrolojikosesi.com/2012/05/25/2012-2013-egitim-donemi-ekimde-basliyor/