Daha önce pek çok kez Merkür’ün gerilediği dönemlerde önemli başlangıçlar yapılmaması, iletişimde sorunlara ve gündelik hayatın içindeki aksamalara karşı önlem alınması, yeni bir anlaşma imzalanmaması gibi konulara değindim. Ancak bu kez Merkür’ün gerilemesi hakkında farklı bir yaklaşım getirmek istiyorum.

Merkür; astrolojide soyut fikirleri nasıl kullanılır hale getirdiğimizi, ne şekilde pratiğe uyarladığımızı gösterir.

Merkür 3 Mart tarihinden itibaren Koç Burcunda ilerliyor. 12 Mart’ta Koç’ta gerilemeye başladı ve 24 Mart’ta, Balık burcuna dönüyor. 4 Nisan’da düzgün harekete geçecek. 17 Nisan’da ise Merkür tekrar Koç’a ilerlemiş olacak ve 10 Mayıs tarihine dek burada hareket edecek. Daha sonra Boğa burcuna geçiş yapıyor.

Ortalama 6-7 yılda bir kez aynı elementte gerileyen Merkür bu yıl Koç, Aslan ve Yay’da geriliyor. Duraklamalarla beraber her döngü belli bir element içinde üçgen meydana getirir. Üçgen açı, örneğin bu yıl, ateş elementinin doğasında bulunan geniş perspektif, güven ve inanç temalarının vurgulayacağını anlatıyor. Bundan önce Merkür, 2005 yılında ateş burçlarında gerilemişti. Şimdi yine 2011 Mart’ından itibaren ateş burçlarında geriliyor. 2012’nin Aralık ayına dek, yaklaşık 20 Ay’a yayılan bir süreçte ateş burçlarında gerilemiş olacak. Bir kimsenin haritasında ateş burçları hangi evleri yönetiyorsa ortalama 20 ay içinde iki kez bu burç ve evlerde gerilerken dikkat çekici olaylar ve yeni bir anlayış geliştirmeye zorlayacak gelişmeler yaşanmıştır veya yaşanacaktır.

Bu döngülerde gerileme sırasında, kişisel bazda nereye odaklanıp gözlemlemek gerektiğine dair uyarılar alırız. Fikirlerimizi birdenbire sorgulama ihtiyacı doğar. Evrensel olarak hepimiz gerilemeden etkileniyoruz. Ancak her birey kendi haritasıyla yani kendi penceresinden dünyaya bakmaktadır. Her kişi kendi sahip olduğu algısıyla bu kişisel deneyimi yaşar. İçimizdeki saati bilinçsizce ritme uydurmaya çalışırız.

Merkür’ün ateş elementinden burçlarda gerilemesi rastgele yeni başlangıçlara, yeni riskler almaya, yaratıcılığını ortaya koymaya ve yeni bir bakış açısı yaratmaya zorlayacaktır. Yaratıcılıktan kasıt sadece resim, müzik vs yapmak değildir. Örneğin kriz anında kişi nasıl tepki gösterir; kızgınlık mı sergiler yoksa karşı mı durur gibi davranışlar yaratıcılığın farklı boyutlarıdır. Yeni bir davranış tarzı geliştirmek gerektiğini fark etmek yepyeni bir vizyona sahip olmayı getirecektir. Merkür gerilerken kişinin kendi içindeki öz kaynaklarına bakması yeni fikirler geliştirmesine imkân verecektir. Kişinin kendinde var olan fakat açığa çıkmamış yaratıcılığını keşfetmesi hayatta bambaşka bir yol çizmesi demek olabilir.

24 Mart – 17 Nisan arasında Merkür’ün Balık burcunda hareket etmesi, duygusal ve ruhsal olarak kişinin daha önce göz ardı ettiği veya çözülmemiş olan bir konunun çözüme ihtiyaç duyduğunu anlatıyor.

2011’den beri devam eden ve 2012 sonuna dek Koç, Aslan ve Yay burçlarındaki Merkür gerilemesi ilham kaynaklarımızı değiştirecektir. Gündelik hayatın içindeki bazen önemsiz gözükebilen can sıkıcı aksaklıklar her birimizi hayatta yeni yollar aramaya itebilecektir. Kişisel haritada ateş burçları hangi evleri yönetiyorsa o yaşam alanlarında sorgu ve arayışlar kaçınılmaz demektir. 2005 yılında da ateş elementinden Koç, Aslan ve Yay’da gerilerken hayatımıza ne gibi bir yeni vizyon kattığımızı, benliğimizi şekillendirecek yeni fikirler geliştirdiğimizi hatırlamaya çalışalım.

2012 sonuna dek Ateş elementinden olan burçlarda gerileyecek olan Merkür’le 2005 yılındakine benzer şekilde, yeni bir “BENLİK” yaratma yolunda ilerlediğimizi düşünmek yanlış olmaz sanırım?

Meral PALA
Bütün hakları saklıdır.

Referans:
Retrograde Planets-(Erin Sullivan)