Savaş Tanrısı Ares, Astrolojide güç ve cesaret sembolü olan Mars bir şeyi yapma gücümüzü, savaşma ve kendimizi savunma kapasitemizi anlatır. Bir anlamda hayatta kalabilmek için dayanma gücümüzü sembolize eder. Herhangi bir mücadelede yenmek veya yenilmek (hastalıklar buna dâhil), astrolojik haritada Mars’ın kapasitesinin göstergesidir. Başkalarıyla yarışırken yine hangi alanda nasıl bir mücadelede başarı elde edebileceğimizi haritada Mars’ın bulunduğu burç ve yaşam alanı (Ev) simgeler.

Bu arada Mars, şiddet olayları, patlamaları, yangınları, askeri güçleri, kızgınlık ve öfkeyi, cinsel arzuyu, ayrıca ameliyatları da temsil eder. İnsan vücudunda kasları karşılık gelmektedir.
11 Kasım 2011’den itibaren Mars Başak Burcundan hareket ediyor. 24 Ocak’tan başlayarak Başak Burcunun 23 derecesinden geri gitmeye başlıyor. 14 Nisan’da ise 3 derece Başak burcuna kadar gelmişken düzgün harekete dönüyor. Daha sonra 4 Temmuz’a kadar Başak’ta ilerlemeye devam edecek. 4 Temmuz’dan itibaren Mars Terazi Burcunda hareket etmeye başlayacak.

Her iki yılda bir zodyakta birbirini takip eden burçlarda gerileyen Mars, bundan önce, 2009’un Aralık Ayında Aslan’da gerileme hareketi yapmıştı. Gerçekte gezegen kendi yörüngesinde gerilemez. Astrolojide gezegenlerin gerilemesinden bahsedilirken, örneğin Mars’ın gerilemesi Dünya’dan bakış açımızla bizim algımızdan kaynaklanmaktadır.

Astrolojide Mars’ın gerileme zamanlarında, sembolize ettiği konularda enerjinin dışa vurumu zorlaşmaktadır. Derinlerde gizlenen öfke, hırs, tutkular, cinsel arzular ilkel haliyle yüzeye çıkmaya başlar. Gerileyen Mars’ın enerjiyi içselleştirmemize neden olduğunu düşünebiliriz. Kızgınlık ve öfkeyi içerden besleyen bir güç vardır sanki. İçerde birikmiş olan enerji ilkel haliyle dışarı akmaya başlar. Düzgün harekete geçince yapıcı bir güce dönüşecektir.

Astrolog Erin Sullivan; transit haldeki gezegenin Güneş’le kurduğu açıya bağlı olarak hayatımızdaki etkilerini çok detaylı inceler. Gerileme hareketi başlamadan yaklaşık 2 hafta önce (12 Ocak civarında) Güneş’le üçgen açı içindeyken, yanıltıcı biçimde her şeyin normal seyrinde ve oldukça başarılı bir çizgide ilerlediği izlenimi oluşur. Durağanlık sürecinde birdenbire herhangi bir konuya, işe karşı ilginin tükenmesi, motivasyonun yok olması beklenebilir. Bu sükûnet hali gerileme boyunca devam eder. Yalnızca gerilemenin başladığı noktaya geri döndüğü zaman yeniden dışa dönük hareketlenmeler başlar. Burada en şansız durum kişinin bekletme şansı olmayan işlerle uğraşması olabilir. Elbette Mars gerilediği sürece bütün aktivitelerin durması beklenmez. Fakat daha ziyade insiyatif kullanarak yeni başlangıçlara adım atmak yerine, daha önce başlanmış işlerin değerlendirmesi, sorgulanması, ince ayarlarının yapılması gerekecektir. Tabii ki bu durum işlerde gecikmelere ve ertelemelere neden olur. Sonuçta sıkıntı veren, baskı yaratabilen enerjiler işbaşında demektir.

Aslında bir noktada şunu da eklemek gerekir. Daha önceleri ihmal edilmiş veya tamamen unutulmuş işler de su yüzüne çıkacaktır. Geçmişte yaşanmış, yaralar ve incinmişlikler de gündeme tekrar oturabilir.

Daha sonra Güneş ile Mars’ın tam karşı karşıya geldiği tarihlerde müthiş bir yangın gibi enerji yüklenmek kaçınılmaz olacaktır. 4 Mart’ta, Güneş ve Mars 13 derecelerde (Balık-Başak aksında) karşıtlık yapıyor olacak. Bu tarih ve civarındaki birkaç güne ajandamızda çentik atmakta fayda var. Çünkü o tarihlerde psikolojik olarak bizi neyin tahrik ettiğini bilinçli olarak algılamakta zorlanacağız. Bu çok yüksek ve adeta patlayıcı enerjiyi bir şekilde muhakkak dışarı akıtmak gerekecektir.
Buraya kadar şunu tekrar etmekte fayda var. Gerilemenin ilk yarısı (Mart başına dek) enerjinin depolandığı ve pek kolay dışarı çıkış yolu bulamadığını vurgulamak gerek. Fakat bu karşıtlık zamanı yeni çıkış yolları bulunacaktır. Kişisel olarak kendini gücümüzü tekrar kazanma arzusunda olacağız.

14 Nisan’da Mars düzgün harekete döndükten sonra yani 21 Nisan civarında, Mars durağan pozisyonda ve Güneş Boğa’da ilerlemeye başladıktan sonra yani Güneş-Mars arasında üçgen açı kurulurken kökten değişim için gücü yapıcı kullanabiliriz. Artık güdüsel olarak ne yapacağımızı bildiğimiz o tarihlerde harekete geçip ilerleme kaydetme şansımız çok yüksektir. Radikal değişim kaçınılmaz olur. Mars’ın gerileme sürecinde içimizde kopan fırtınalar, büyük kargaşalar, kaotik ruh hali yerini sükünet ve yapıcı enerjiye bırakır.

Mars’ın Başak’ta gerilemesi; özellikle iş ortamında ve rutin düzenimiz içersinde görev bildiğimiz işlerimizde, yeteneklerimiz ve kişisel becerilerimiz hususunda ince ayarlamaları gerekli kılacaktır.

Mars genel olarak akut (aniden şiddetli belirtilerle başlayan fakat kısa seyreden ) sağlık sorunlarını anlatmakla beraber , kronik (uzun vadeli) hastalıkların da tetikleyicisi olabilir. Başak Burcundaki Mars sağlığa ilişkin konuları gündeme taşıyabilir.
Şimdi her konuda tam mükemmelleşme zamanı!

Bu yazının ikinci bölümünde Mars gerilerken burçlara etkilerini okuyabileceksiniz.

Bütün hakları saklıdır.

Meral PALA

astrolojikosesi@hotmail.com

23 Ocak 2012
İstanbul