1989’da Voyager 2 tarafından çekilmiş fotoğraf

Karışıklık, karmaşa ve kaos ile özdeşleştirilen Neptün, ilk keşfi de çeşitli karışıklıklar sonucunda gerçekleşmiştir.

1612’de Galileo’nun teleskopu ile Neptün’ü ilk gözlemlediğinde bir gezegen değil, Jüpiter’in Uydularından birisi olduğunu düşünmüştü. Onun bu ilk keşfinin üzerinden 230 yıl kadar zaman geçtikten,sonra Neptün’ün Güneş sisteminde yer alan bir gezegen olduğu anlaşılabilmiştir. Keşfi de aynı, Astrolojide temsil ettiği tema gibi karmaşayla beraber gerçekleşmiştir.

Zodyak’taki turunu 165 yılda tamamlayan, her burçta yaklaşık 14 yıl kalan Neptün, Astroloji’de paylaşımcı Venüs’ün bir üst derecesi olarak vericilikle özdeşleştirilir. Bir jenerasyon gezegeni olan Neptün kuşakları etkileyen köklü değişimleri sembolize eder. Ancak Neptün’ün getireceği değişim diğer jenerasyon gezegenleri Uranüs ve Plüton’da olduğu gibi net ve bariz bir değişim olmayacaktır. Neptün’ün yıllara yayılan etkileri tıpkı dalgaların kıyıdaki kayaları aşındırması gibi yavaş ve gözle görülmeyecek şekilde gerçekleşir.

Venüs’ün uyum ve karşılıklı olarak denge kurma çabasına karşın, Neptün tamamen tek taraflı ve karşılıksız olarak vermeyi anlatır. Astrolojik bir haritada bulunduğu yaşam alanında fedakârlık en ileri seviyededir. Hatta bazı durumlarda kişinin kendini kurban edercesine adadığı konuları anlatır. Merhamet ve duygusal anlayışın en ileri seviyede bulunması kişinin kendinden vazgeçmesini getirebilir. İnsanın egosundan vazgeçişi Neptün ile sembolize edilmektedir.

Aynı zamanda Neptün, kişinin yaşamında bir türlü tatmin olmadığı, hep daha fazlasını istediği adeta hasretini çektiği ve özlemle beklediği konuları anlatır. Neptün bu kez yöneticisi olduğu Balık burcuna ilerliyor ve 2026 yılına burada kalacak.

Mitolojide denizlerin tanrısı Poseidon, astrolojide sınırları çizilemeyen, dipsiz, kontrolü imkânsız aklın alamadığı kadar büyük olan okyanuslar gibi bir sınırsızlık sembolüdür. Tıpkı hayallerimiz ve bilinçaltının derinliği gibi hudutsuzluğu anlatır. Ruhsal anlamda yaratıcı güçle ve evrenle bütünleştiğimiz alan yine Neptün’ün kontrolündedir.

Neptün’ün astrolojide temsil ettiği konular ruhsal dünyayla alakalı, tamamen maddi dünyadan uzak konulardır. Hayal gücünün kullanarak yaratıcı kapasiteyi ortaya çıkartışımızı anlatır. Gerçeklerden uzaklaşmak için kullanılan alkol ve uyuşturucular yine Neptünyen temaları içinde barındırmaktadır. Aldanma ve gerçek dünyadan kopuşlar Neptün’ün olumsuz etkileri olarak düşünülebilir.

Önümüzdeki 15 yıllık süreçte özellikle Balık burçları olmak üzere diğer su grubu burçlar; Akrep ve Yengeçler için de hayal gücünün en üst seviyelere çıkacağını beklemek yanlış olmaz. Ruhsal anlamda evrenle bütünleşme ve aşkın duygular yaşama hali de kaçınılmaz olacaktır. Burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Neptün’ün 15 yıl kadar Balık burcunda kalacağını düşünürsek, genellemelerden ayrı olarak kişinin Güneş derecesi ve bulunduğu ev (yaşam alanı) önem taşımaktadır. Örneğin Balık burcunun ilk derecelerinde (günlerinde) dünyaya gelen kişiler hemen Neptün’ün tesiri altında kalabileceklerdir. Ancak Balık’ın son günlerinde doğanlar için bu etkileri hissetmeleri 10 yıldan fazla bir zaman sonra gerçekleşecektir. Kısaca bu bahsettiğimiz etkiler tüm su burçları için aynı zamanda gerçekleşmeyecektir. Bu arada Neptün kişiyi yavaş yavaş, kendini fazla hissettirmeden tesiri altına almaktadır. Neptün etkisi altında iken başka zorlayıcı faktörler varsa, örneğin hayal gücünün zenginleşmesi; yerine gerçek dünyadan kaçmayı, hayal dünyasına sığınmayı getirebilir. Bu arada, bütün su grubu burçlar için sezgilerin daha da açılması kaçılmaz olacaktır.

Neptün’ün bir başka olumsuz etkisi ise, kayıplara neden olmasıdır. Karışıklık ve karmaşayla beraber gerçeklerden kopmanın neticesinde kayıplar söz konusu olabilir.

Örneğin toprak grubundan, gerçekçi ve pratik Başak burçları için Neptün’ün hayalciliğe götüren etkileri yanılgılar getirebilir. Ruhsal dünyayla ve bilinçaltının derinlikleriyle karşılaşmak mantıklı Başaklar için zorlayıcı olabilir. Ancak bununla yüzleşmek ve bir denge oluşturmak gerekecektir. Fedakârlıklar zorlanma getirebilir fakat yeni bir vizyon yaratma sonucunu doğurabilir. Diğer toprak grubu burçlar Boğa ve Oğlak için ise aşırı maddeci ve gerçekçi olmanın yanı sıra biraz çabayla ruhsal gelişme imkânları bulabilirler. Sezgilerine daha fazla güvenebilirler. Ruhsallığa açılma dönemi olabilir. Yaratıcılıklarını daha çok kullanabilirler. Özellikle sanatçı Boğalar için estetik duygusu çok daha gelişebilir.

Ateş grubundan Koç ve Aslanlar için bu yeni dönemde Neptün enerjisini algılamak güç olabilir. Koçlar için bilinçaltını harekete geçiren bir tesir beklemek gerekir. Özellikle yükselen Koçlar, rüyalar yoluyla çok önemli ruhsal gelişme kaydedebilir. Aslanlar için ise, sebebi anlaşılmayan bir rahatsızlık kaynağı olabilir. Yay burçları için gerginlik ve sürtüşme sonucu huzursuzluk doğurabilir. Hayata geniş açıdan bakabilme yeteneğine sahip Yay burçları bu özelliklerine iyimserlik ve esneklik kabiliyetlerini de ekleyerek çatışmadan gelişme elde edebilirler. Yeni hayat görüşleri ve bakış açıları geliştirebilirler. Ancak Neptün’ün aldatıcı etkisini her zaman hesaba katmaları gerekir.

Hava burçlarına bakarsak, İkizler burçları için de gerçekleri algılamakta sorun olabilir. Hareketli, değişken ve her daim mantıkla hareket den İkizler burçları yeni bir vizyon yaratmak zorunda kalabilirler. Ruhsal ve bilinçaltı kökenli değişiklikler kişilikte zorlanmalar yaratabilir. Mantıklarının almadığı gelişmeler çözülmelere neden olabilir. Ancak değişime ayak uydurmakta gecikmeyen İkizler burcu için evrensel duygulara direnmeyip teslimiyetçi olmak ruhsal açıdan fayda sağlayacaktır. Yaratıcı hayal gücünü zorlamak da önemli bir açılım getirebilir. Terazi burçları için de sebepsiz bir gerginlik kaynağı olabilir. Çözümlemekte zorlandıkları gelişmeler dengeyi bulmalarını zorlaştırabilir. Kararsızlıklara götürebilir. Ancak sorunun kaynağını keşfetmek ödül olarak, kadersel olarak büyük bir ilerlemeyi de beraberinde getirecektir.

Genel olarak, Neptün’ün ilaçlar, gazlar ve zehirleyici maddeleri anlattığını da eklersek önümüzdeki Neptün-Balık döneminde bu konuda önemli buluşlar beklemeliyiz.

Aynı zamanda reklam, sinema ve fotoğraf endüstrisinde yeni gelişmeler kaçınılmaz olacaktır. Sanatın her dalında yaratıcılığın en üst seviyelere çıkışı yenilikler ve yeni sanatçılar yaratabilir. Büyüleyicilik derecesinde sanatçılar ve eserler ortaya çıkabilir.

Denizler ve denizcileri anlatan Neptün aynı zamanda denizcilikte gelişmeler ve sularla ilgili olayları beraberinde getirebilir.
Neptün Balık burcunda iken dünyaya gelecek bebeklerde özel sezgisel yeteneklerin, sanatçı yaratıcılığın ve idealist yaklaşımların son derece üst seviyelerde olması bekleyebiliriz. Bu dönemde, İnsanlığa büyük sanatçılar armağan edilebilir.

Son söz olarak, Neptün’ün Balık burcunda hareket edeceği önümüzdeki 14-15 yıllık süreçte, ruhsal anlamda bir üst boyuta geçmek söz konusu olabilir. Bugünkü yaşadığımız dünyada insanlık adına, merhamet ve fedakârlık duygularının gelişmesi en büyük dileğimiz.

Not: Tam bu yazıyı hazırlarken 10. evinde (kariyer evi) Balık Burcu olan bir danışanım, bir ilaç firmasından iş teklifi aldığını haber verdi…Evren ne kadar ilginç çalışıyor.

4 Nisan 2011
Meral PALA

Bu yazının bütün hakları saklıdır, izin almadan kullanılamaz.