CESARET SEMBOLÜ MARS ve İLETİŞİMİN SEMBOLÜ MERKÜR …

Astrolojik bakımdan büyük resme baktığımızda, büyük değişiklikler yaşayacağımız bir dönem başlıyor. Bu büyük değişimin yanı sıra, tam bu günlerde kişisel gezegenlerden Mars ve Merkür de geri hareket ediyor.

Mars astrolojide, harekete geçme kapasitemizi anlatır. Merkür ise, iletişimi sembolize eder. Belki de büyük resmin ortaya çıkması için, tetikleyici rolleri onlar üstleniyorlar…  

Astrolojik açıdan gezegenin geri hareket etmesi, gezegenin fonksiyonunda büyük ölçüde değişikliklere neden olur. Gezegen bir anlamda özgürlüğünü kazanır, özelliklerini farklı yollardan ifade etmeye başlar.

Gezegenlerin kişinin doğum anında bulundukları konumlar onun hayat akışında karşılaşacağı potansiyel enerjileri gösterir. Yaşamı boyunca, gezegenlerin o an içinde bulundukları konumlar da hayatının akışına etki eder. Herhangi bir burca giriş yapan gezegen etkisini, o burcun özellikleriyle hissettirmeye başlar.

Mesela Merkür 5 Aralık’tan beri Oğlak burcunda ilerliyor. Burada zihinsel faaliyetleri, iletişimi disipline etme kapasitesi getiriyor. Tıpkı bir satranç oyuncusu gibi, bir sonraki adımı hesaplayarak ilerleme imkânı veriyor.

Mars, ise 16 Ekim’den itibaren, Aslan burcunda hareket ediyor. Bu da, harekete geçerken egoyu ön plana alan enerjilere zemin hazırlıyor.

 Geri hareketine başlamaya hazırlanan gezegen bir süre durağan seyreder. Bu pozisyonda gezegenin enerjisi yoğunlaşmaya başlar. Hangi gezegense onunla ilgili konular inanılmaz bir şekilde,  hayatımızda ağırlığını hissettirmeye başlar.  Haritada diğer koşullara bağlı olarak akıcı enerjiler söz konusuysa olumlu etkiler alırız. Haritada sıkışmış enerjiler varsa gezegenin durağan pozisyona geçtiği dönemlerde, sorunlar birer birer görünür hale gelmeye başlar. Hayatımızın o alanına her şeyden fazla önem verme gereği ortaya çıkar.

 MARS gezegeni,  astrolojide, cesareti, motivasyon kaynağımızı, çabalarımızı, “yapma” gücümüzü, “ben” dediğimiz alanları ve harekete geçme kabiliyetimizi anlatır.

Mars’ın, 16 Ekim’den beri Aslan burcunda ilerlemesi, yoğun bir enerjiyle, egomuzu ortaya koymak yönünde,  yaratıcılığımızı ortaya sererek, gururla “işte bunu ben başardım” demeyi arzu ettiğimiz alanları işaret ediyor. Mesela, astrolojik haritada Aslan Burcu, kariyer evindeyse, kişinin kariyerinde, gücünü ispatlama ve kendisiyle gurur duymak adına, mesleki konularda ve toplum önünde gösterdiği gayretleri anlatıyor.

Mars, 20 Aralık’tan itibaren geri hareketine başladı. Haritada, Mars,  hangi evde transit ediyorsa, o alanda, durağan hareketin başlamasıyla birlikte vurgu artmış bulunuyor.  Astrolojik açıdan sert etkiler altındaysak, 20 Aralık’tan birkaç gün önce, sorunlar birer birer açığa çıkmaya başladı bile.

10 Mart 2010’a dek devam edecek olan bu gerileme hareketi bol bol, sorgulama getirecektir. Savaş verdiğimiz konuda bizi başladığımız noktaya getirebilir. Ekim 16’dan beri egomuzu sergileme arzusu duyduğumuz alan, bu konuda bizi farklı yöntemler geliştirmeye zorlayacaktır.  Mücadelemizi, aynı konuda,  farklı yöntemlerle devam ettirebiliriz. Zaman zaman yön bulmakta zorluk çekebilir, hırsı içeri yöneltebiliriz. Bir anlamda pasif agresif davranabiliriz. Tabii bu arada hedefi yanlış belirleme riski de oluşabilir.

Liderlik için mücadele verirken, gururumuzun zedelendiği ve kontrollü olmanın zorlaştığı bu süreçte, iyice tartmadan hedef seçmek, hatalı davranmaya ve istenmeyen sonuçlara sürükleyebilir.  Mars’ın 10 Mart’tan itibaren Başak burcundaki hareketine başlamasıyla, sık sık irdeleme yapacağımız, detaylarla uğraşacağımız ve hataları bulmak için ekstra efor sarf edeceğimizi düşünürsek, o zaman üzülmemek için şimdiden hataları minimize etmek en mantıklı yaklaşım olacaktır!

MERKÜR ise, 26 Aralık’tan başlayarak 15 Ocak’a dek, profesyonellerin ve yöneticilerin burcu Oğlak’ta geri gidiyor.

Merkür’ün astrolojide sembolize ettiği konular iletişim, haberleşme, zihinsel konular ve entelektüel faaliyetler, eğitim-öğretim,  ticari faaliyetler olarak sıralanabilir. 24 Eylül’ ün birkaç gün öncesinden, Merkür’ ün durağan pozisyona geçmesiyle bu saydığımız konularda olağandışı durumlar baş gösterebilir.

 Aslında, Merkür’ün Oğlak burcunda yer alması aslında, düşüncelerin ve özellikle iş dünyasıyla, yönetimle alakalı öncü fikirlerin ve ayakları yere sağlam basan projelerin ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Bu geri hareket döneminde ise, önceden yarım kalmış, uygulanamamış fikirlerin hayata geçirilme imkânı doğabilir. Tabii tüm detayların, iki kere kontrol edilmesi şartıyla…

Kişisel bir haritada ise, Merkür hangi evde transit ediyorsa, bu gerileme sürecinde, o konularla alakalı olarak geriye dönük disiplinli bir çalışma yapılması gerekebilir. Daha önce oluşan fikirlerin yeniden gözden geçirilmesi zorunlu hale gelebilir. Özellikle, iş dünyasıyla alakalı iletişim kopukluklarının ve yanlış anlamaların önüne geçmek için, çifte kontroller mutlaka yapılmalı.

Bu durumda, Mars ve Merkür’ün geri harekette olacağı dönemde, iletişim araçlarından kaynaklanabilecek sorunları göz ardı etmemeli.  Egomuzu öne çıkarmakta aceleci davranmanın yarattığı sorunları, mantık yoluyla, bertaraf etmeye çalışmak en iyisi!

İlerde görmek istediğimiz büyük resmin, parçalarını oluştururken, adımları şimdiden hesaplayarak atmak ve egoyu gururdan arındırmak oldukça işe yarayabilir…

Bu yazının tüm hakları saklıdır, izin almadan kullanılamaz.

Meral PALA