Jüpiter YAY’da

8 Kasım 2018 tarihinden itibaren Jüpiter kendini en rahat ifade ettiği yerlerden Yay burcunda hareket etmeye başlıyor. Büyük iyicil önümüzdeki 1 yıllık dönemde ufuk açıcı gelişmelere, inanç ve güven duygumuzun yükselmesine, ilerleme ve gelişmelere zemin hazırlamaktadır.  Astrolojide şans ve fırsatları sembolize eden gezegen Jüpiter gerçekte evrenle bütünleşme, evren tarafından desteklenme, şu dünyada kendimize bir yer ve rolü verimli biçimde değerlendirme şansını anlatır.

Jüpiter esasta kazandığımız bilgiyi ve hayata bakış açımız anlatır. Bilgeliğin sembolü olan Jüpiter üst seviye eğitim ve bilgiyi anlatmaktadır. Ayrıca yabancı kültürler vasıtasıyla kazanılan açılımları anlatır. Farklı kültürleri tanımak, bizzat deneyimleyerek öğrenmek bireyi olgunlaştırır. Bilginin iki temel kaynağı eğitim ve yaşayarak tecrübe kazanmaktır. Jüpiter astrolojide bilgelikle bağdaştırılır. Mesela seyyahların ufkunun genişliğini düşünelim bunu daha iyi anlarız.

Öte yandan Jüpiter hayatımızdaki destekleyen, koruyan, yüce gönüllü ve birleştirici ‘’baba’’ rolüyle örtüşür. Güven duygusunu besleyen yönüyle ‘’baba’’Jüpiter’le sembolize edilir.  Bu arada güven duygumuz iki temel yolla gelişir. Bunlardan biri kişinin bilgi olarak donanımının artmasıdır. Diğeriyse kişinin evren tarafından desteklendiğini hissetmesidir.

Jüpiter Roma mitolojisinde, Tanrıların kralı Zeus’tur. Bütün Tanrıları yönetir. İlk eşi Metis, bilgelik ve sağduyunun sembolüdür. Fakat sonradan onun çok büyük güç kazanmasından korkarak, onu yutmuştur. Jüpiteryen kişilerin yaptığı gibi, başkalarını gölgeleme eğilimindedir. Zeus, göktekilerin uyumu ve yeryüzünün düzeni ve bilgeliğinden sorumludur. İyilikseverlik ve konukseverlik temel özellikleridir. Zor durumdakilere ve garibanlara sevgi ve ilgi gösterir. Adalete dayanan ve insanca bir düzenin kurucusudur. Ve hatta düzenin koruyucusudur. Ulusların bağımsızlığını kollar. Kendini kızdıranlara şimşeklerini atar. Yalancılara ceza verir. Evli fakat sadakatsizliğiyle ünlüdür. Ölümlü kadınlarla beraber olur. Hem ruhani, hem insani tutkuları bünyesinde barındırır. Rüzgârın da tanrısı olarak tohumlarını çok uzaklara saçarak, pek çok çocuk sahibi olmuştur. Kişisel haritada, Jüpiterin bulunduğu alan, en verimli olunan alandır.

Astroloji haritamızda Yay burcu yönetimindeki yaşam konuları coşkuyla, hevesle, heyecanla yeni deneyimler edinmeye, bilgi ve görgüce gelişmeye ve yayılmaya son derece açık hale geliyor.

2 yıl kadar sonra -2020 sonlarında-gökyüzünde Jüpiter Satürn’le kavuşum yapacak. Gökte 20 yılda bir -sosyal gezegenler- Satürn ve Jüpiter’in birleşmesi bir bir gökyüzü fenomeni olarak değerlendirilir. Yani 2020 yılının sonlarında hayatımızda çok önemli bir dönemece geleceğiz. Şimdilerde Jüpiter’in Yay burcundaki yolculuğu bu çok önemli aşamaya varmadan önce bize bir hazırlık aşaması olacaktır. Kimimiz eğitimle, kimimiz yabancı kültürlerle temas ederek, kimimiz risk alıp hayat deneyimleri kazanarak gelişme kaydedeceğiz. Bu da bir anlamda 2020’deki yenilikçi, yaratıcı, özgürleştirici adımlarımıza hazırlık olacaktır. Jüpiter zodyağın her burcunda ortalama bir yıl süreyle hareket etmektedir. Tam bir Zodyak dönüşünü yaklaşık 12 yılda tamamlar. Bundan önce Jüpiter 2006 sonlarından 2007 sonlarına dek yine Yay‘da hareket etmişti. O dönemdeki hayatımızda olan benzer temaları yeniden görebiliriz. Elbette tam olarak aynı konular olamaz. Zira o zamanki gökyüzü kombinasyonları şimdikinden çok farklıydı. 2006-2007 döneminde hayatımızın hangi alanında nasıl bir açılım kaydettiysek şimdilerde yine benzer konularda gelişmeler görebiliriz. Fakat bu kez elbette bir üst mertebeden açılım olacaktır. Zira 12 yıl öncesine göre bilgi seviyemizin, hayat tecrübelerimizle görüşümüzün çok daha genişlemiş olduğunu varsayarak Jüpiter’in hayatımıza daha yüksek bir titreşim getirmesi kaçınılmaz olacaktır. Doğrusu her insan 12 yılda az veya çok değişir. Hayat bilgisi artar. O halde bu kez Jüpiter’in Yay’daki transiti öncekine nazaran daha yüksek bir verim getirebilecektir. Fakat bu dönemde gökteki resmin bütün olarak 2006 döneminden çok farklı olduğunun tekrar altını çizelim.

Özetle, astroloji haritamızda Yay yönetimindeki alan bizim için en çok gelişime açık olduğumuz konuları göstermektedir. Deneysel bir yaklaşımla bu alanda tecrübe kazanmaya açığızdır. 8 Kasım’dan başlayarak 1 Aralık 2019’a dek bu alan yeni deneyimlere açık hale geliyor. Riskler alarak, bazen maceraya girerek ama illaki kendimize olan inancımızla, güvenle yeniliklere açılıyor. İyimser ve cömert yanımız uyanıyor. Bazı hallerde abartıya kaçabiliriz. Gereğinden çok riske atılmak bizi zor durumda bırakabilir unutmayalım. Fakat her halükarda yeni bilgiler edinmeye iştahlı olacağız. Yeni deneyimler görgümüzü arttıracaktır. Uluslararası alanda çok daha faal olabileceğiz. İnançlarımızı retro zamanında sorgulayacağız.

Bu arada Jüpiter dünya astrolojisinde din ve felsefe konuları, din adamları, üniversiteler, yüksek öğretim kurumları, yardım kuruluşları, ülkenin refahı, zenginlikleri, bankalar ve bankacılar, toplumdaki aristokratlar, üst tabakadan kimseler, yayıncılar ve medya kurumları, kitle iletişimi, ülkenin hukuk sistemi, yargı organlarını temsil etmektedir. Bu saydığımız konular evrensel olarak vurgu kazanacaktır.

Neticede öyle veya böyle gelişip büyüyeceğiz. En çok da yükseleni/ öz burcu Yay olanlar için son derece hareketli, yeniliklere açık bir tempo başlıyor. Ateş burçlarının tümü yani Koç, Aslan ve Yay için heyecanlı, coşkulu, cesaretli adımlar gelecektir. Bazen pervasızca davranmaya meyil edebilirler. Bolca uzak yolculuklara gidebilirler. Hava burçları İkizler, Terazi ve Kova içinse fikirlerini genişletip bir vizyona çevirebilirler. Su ve Toprakların ilerlemeleri başkalarından gelen ilk harekete göre şekillenecektir diyebiliriz.

Tabii ki Natal haritamızda Jüpiter’in yerleşimi, açıları, asaleti kilit nokta.

Jüpiter’in hepimize yeni şeyler öğreterek bizi büyütmesi, olgunlaştırması temennisiyle;)

Sevgilerimle,

Meral PALA

31 Ekim 2018

Bu yazının bütün hakları saklıdır.