Kiron Koç Burcunda

Santorlardan Kiron 17 Nisan 2018’de KOÇ burcundaki yolculuğuna başladı. 2018’in Eylül’ünde geri hareketle Balık burcuna dönüş yapıyor. 19 Şubat 2019’dan itibaren yeniden ve geri dönmemek üzere Koç burcunda hareket etmeye başlıyor. 2026’nın ortalarına kadar devam edecek olan bu yerleşim varoloşumuzun ve benliğimizin derin anlamını çözümlemek için bir yolculuğa çıktığımızı simgeliyor.

Yunan mitolojisinde santorlardan Kiron (Chiron), Apollo (Güneş Tanrısı)  tarafından evlat edinilir. Ancak Kiron annesi tarafından terk edilmiş ve babasını da bilmemektedir. Bu onun ilk yarasıdır.

Kiron, Olimpos dağında bilge bir öğretmen olur. Yetenekli bir şifacıdır.  Mitolojiye göre santorların davetli olduğu bir düğünde alkolün etkisiyle bir kavga çıkar ve Herkül’ün zehirli oklarından biri Kiron’a isabet eder. Kendisi bir şifacı olan Kiron kendi yarasını iyileştiremez. Kiron’un yarası ölümlü yanındadır ve saf ruhsal yanıyla bir bütünleşme potansiyeline sahiptir. İnsanoğlu da ruhsal farkındalıkla yaralı, karanlık ve dürtüsel yanını bağlantıya geçirecek güce sahiptir. Astrolojik haritada Kiron’un yer aldığı konum itibariyle insanın ruhsal gücüyle bağlantıya geçme kapasitesine sahip oluşunu anlatır.

Doğum haritamızda Kiron’un yerleşimi redddedilme duygusundan gelen derin bir yarayı sembolize eder. Bloke edilmiş bir enerji gibidir. Kaderin önüne geçme çabalarımızın hangi alanda olduğunu göstermektedir. Kiron’un Güneş sistemindeki yeri Uranüs ve Satürn arasındadır. Bu da bize geçmiş ve gelecek arasındaki geçiş yolunu işaret eder. Başka deyişle yüklerimizle baş etme uğraşımızda yeni yollar keşfetme ve yaratıcılık geliştirme sürecine taşıyan bir köprü konumundadır.

Transit Kiron’un temas ettiği alanda donmuş ve bir nevi kilitlenmiş olan konular çeşitli deneyimlerle çözülme şansına sahiptir. Soğanın kabuklarını soymak gibi düşünebiliriz. Katmanlarımızı aştıkça kendi varlığımızın sebebini, en derin amacımızı keşfedebiliriz. Kiron natal haritadaki gezegenlerin anlattığı konuları da vurgulayabilir. Kiron’un kendi engellerle yüzleşme, anlama ve çözme zamanının geldiğini anlatır. Sıkışmış enerjileri fark etmek ve salıvermek için bir imkân sağlamaktadır.  

Yaralı şifacı Kiron’un kendi yarasını iyileştirememek gibi bir engeli vardır. Fedakârlıkla başkalarını iyileştirmeye çalışır.

Kiron Koç burcunda ilerlediği müddetçe kendimizi, istek ve arzularımızı ortaya koyma, varlığımızı ispatlama çabalarına girişebiliriz. Fakat zaman zaman kendimizi ifade edememe ve bunun için bir şey yapamama endişesi sarabilir. Kendi başına bir mücadele içindeyken yırtıcı tutumlar belirebilir. Reddedilmek ve özgür iradeyi ortaya koyamamaktan dolayı isteklerimizi söndürmeye çalışabiliriz. Yaramıza dokunulmasından sıyrılmak için bir tür korunma yöntemi olarak benliğimizi geri plana almaya meyledebiliriz. Başkalarından yardım istemekten de kaçınabiliriz. Tek başına hareket etmeye iyiden iyiye alışabiliriz. Başkalarının isteklerinin daha çok önemsendiğine dair bir kanı da geliştirebiliriz.  Kendimizin tümden yanlış bir yerde olduğuna dair bir inanç oluşabilir. Cesaretsizlik ve heves kaybı baş gösterebilir. Harekete geçememe sorunu ortaya çıkabilir. BEN demekten ürker hale gelinebilir.

Bu şekilde yaşadığımız tüm deneyimlerin neticesinde ise yavaş yavaş egonun isteklerinden ziyade asıl kendi varlığımızın isteklerinin farkındalığı gelişebilecektir. İçimize derin bir bakışla kendimizi iyileştirme gücümüzü, ruhsal kapasitemizi keşfedebiliriz. Başkalarından destek görmeye sıcak bakabiliriz. İlişkiler hayatımızda önem kazanabilir. Eşitlik ve adalet duygumuz gelişecektir. Motivasyon kaybı yerini bir cesaret duygusuna bırakabilir.

Kiron’un Koç Burcundaki hareketi hayatımıza nasıl yansıyabilir?

Yükselen Koçların kimlik ve kişilikle ilgili sorgulamaları gündeme gelebilir. Kendi değerini keşfetme yolculuğu olabilir. Fiziksel incinmeler de olabilir. Yükselen Boğaların ruhsal ve manevi seviyede zorlanmaları olabilir. Bilinçaltı yaralarını çözümleme imkânı olabilir. Yükselen İkizler için sosyal çevre ve arkadaşlıklardan kaynaklanan incinmeler olabilir. Umutlar ve uzun vadeli hayat planlarında yeni düzenlemelere gitmek kaçınılmaz olabilir. Yükselen Yengecin toplumsal kimliği ve kariyer konuları zedelenmeye açık olabilir. Özgür iradesiyle hayattaki hedeflerini hizaya sokma zamanı olabilir. Yükselen Aslan için yüksek eğitimle alakalı konular dikkat çekici olabilir. Hayat görüşü, inanç, felsefesi zedelenmeye açık duruyor. Kendi görüşlerini tekrar kurgulamak gerekebilir. Yükselen Başakların eşin maddi kaynağıyla alakalı veya ortak paylaşım ve miras konularında mücadeleler kaçınılmaz duruma gelebilir. Zaman içinde bilinçaltındaki inisiyatif alma becerisini keşfetmekle dengeler kurulabilir. Yükselen Terazilerin ikili ilişkilerinde, ortaklık ve evliliklerinde benliği yaralayan durumlar ortaya çıkabilir. Karşı tarafın isteklerine karşı adil davranmakla ilişkide ilerleme kaydedilebilir. Yükselen Akreplerin sağlığa ilişkin konular dikkat gerektirebilir. İş ortamında ego savaşları ortaya çıkabilir. Kendi bilgi ve deneyimleriyle ilgili kişinin algısında açılımlar oluşacaktır. Yükselen Yayların kendini, benliğini, yaratıcılığını ortaya koymakta sıkıntıları olabilir. Hayattan keyif alamama halleri belirebilir. Çocuklarla ilgili konular eğilmek gerekebilir. Yeni çıkış yolları bulmak durumundalar.  Yükselen Oğlak için ev, aile, yuva ve yerleşimle ilgili konulara eğilme dönemi olabilir. Köklerinden gelen ruhsal güç ve mücadeleci ruhla bağlantı kurmak iyi gelecektir. Yükselen Kovalar kendi fikirlerini ortaya koymakta zorlanabilir. Eğitimle alakalı konularda hızlıca alınan kararlar sorun çıkartabilir. Yakın çevre ve arkadaşlıklar önemli hale gelebilir. Olaylara objektif bakabilme becerisi geliştirmek gerek. Yükselen Balıklar içinse zaman zaman kendi değerini görmekte engellere takılabilir. Çeşitli sorgulamalara girişebilir. Kendi katmanlarını soydukça öz değerini keşfetme zamanı olacaktır.

Meral Pala

26 Nisan 2018

Bütün hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden yayımlanamaz.