KOVA Burcu’nda Güneş Tutuluyor

16 Şubat Cuma günü ideallere yönelik yenilikçi fikirlerin ortaya çıkışını sembolize eden bir tutulma yaşıyoruz. Aslında bilgiyle gelen bir aydınlanmadan bahsetmek gerek. Kova’da oluşan bu tutulmayla özgürlük, eşitlik ve bireysellik gibi evrensel değerler gündemin ana konusu oluyor. Hümanist yaklaşımları, bireyselliğin değerini, eşit ve adil bir dünyada yaşama ihtiyacımız vurgulu bir şekilde gündeme geliyor. Sosyal adalet bu sürecin en hassas noktası olacaktır. Bu dönemde yeni fikirlere açık olmak kaydıyla somut gelişmeler elde etme potansiyeli yüksek gözüküyor. Zira Kova burcunu yöneten Satürn’ün Oğlak’ta yerleşimi elle tutulur gelişmeler vadediyor. Öte yandan Kova’nın modern yöneticisi Uranüs yepyeni orijinal fikirleri benimsemeye fazlasıyla hazır oluşumuzun işaretçisi.

Astroloji haritamızda Kova burcu yönetimindeki konular fazlasıyla ön plana çıkıyor, reform olarak nitelenebilecek gelişmelere açık olduğumuz yaşam konuları aktif hale geliyor. Tutulmalar yüksek bir enerji ortaya çıkartmaktadır. Aslında bunu 21 Ağustos 2017’de Aslan Burcundaki tutulmanın hayatımıza getirdiklerinin bir dönüm noktası olarak düşünmek gerek. O dönemde hayatımızda olan gelişmeler şimdilerde bizi bir yol ayrımına, karar verme noktasına getiriyor. 27 derece Kova’daki bu tutulma BENLİK duygusunun ötesine geçerek bir aydınlanma, uyanış ve arınma vadetmektedir.

Tutulma esnasında Ankara’ya göre çizilen haritada ufukta Akrep burcu yükselmekte. Bu görünüm büyük mücadele, ölüm-yeniden doğuş temalarını getiriyor. Mars’ın da Yay’da yerleşimi uluslararası konular, basın ve medya sektörü, inançlarla ilgili konular harlı ateşe düşmüş gibi duruyor. Bu arada Jüpiter ve Mars’ın kuvvetli bir ağırlama içinde olmaları da etkiyi arttırıyor.

Özellikle sabit burçların(Kova-Aslan-Boğa-Akrep) 26-27-28 derecelerinde öz burcu, Ay Burcu, gezegenleri, yükseleni ve/veya önemli noktaları bulunanların aniden gelişen konulara çok daha hazırlıklı olmaları gerek.  Tutulma astroloji haritamızda hangi yaşam alanına düşüyorsa orada önemli bir hareket beklemek yanlış olmaz. Bütün projektörler o tarafa yöneliyor.

Bu arada genel olarak 1999 ve 2000 yıllarındaki hayatımızda neler yaşandıysa şimdilerde benzer temaları karşımızda bulabiliriz. Zira o yıllardaki tutulmalar da Kova-Aslan burçlarında gerçekleşiyordu.

Ülkemizin astrolojik haritasında tutulma sekizinci eve düşüyor. Diğer deyişle projektörler başka ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan gelen mali kaynaklar, mafya faaliyetleri, ölümler ve cinselliğe yaklaşım konularını işaret ediyor. Satürn’ün yerleştiği alan itibariyle yabancılarla ilişkiler, uluslararası antlaşmalar, açık düşmanlıklar, boşanma oranları gibi konular gündemin ana maddeleri olarak gözüküyor.

Bu tutulma ülkemizden izlenmiyor. Parçalı tutulmanın izlendiği yerler Antartika ve Güney Amerika olacak.

Yükselen Burçlara göre bizim hayatımızda olası gelişmeler neler olabilir?

Yükselen KOÇLAR için  yeni bir sosyal çevre, yeni arkadaşlıklarla beraber hayattan umutları, uzun vadeli hayat planları, hayattan beklentileri değişiyor. Yaratıcı fikirlerle sıra dışı gelişmelere açık duruyorlar. Satürn toplum önünde, mesleki konularda sorumluluk artışıyla birlikte bir mevki elde etmeyi vadediyor. Toplumsal kimlikte yeni bir yapılanma söz konusu olacaktır.

Yükselen BOĞA için, hayatta gittikleri yön farklı bir istikamete çevriliyor. Yenilikçi ve aydınlatıcı bilgilerle dümeni farklı bir yöne kırmaları kuvvetle muhtemel diyebiliriz. Özellikle Boğanın son 5 gününde doğanlar için son derece hareketli bir süreç olacaktır. Kök saldıkları alanda radikal bir değişime gitmek durumundalar. Ayrıca hayat felsefeleri revizyondan geçiyor. Yeni bir çerçeve çizme zamanı olabilir.

Yükselen İKİZLER, yeni hayat deneyimleri çok farklı bir bakış açısı geliştirmelerine zemin hazırlıyor. Belki bir eğitim ya da belki uzak diyarlara yapılacak bir yolculukla birlikte bambaşka bir hayat görüşü geliştirebilirler. Yeni ideallerin peşinden gitme yolunu seçebilirler. Özetle çok daha yenilikçi, idealist ve modernist bir yaklaşım benimseyebilirler. Bu arada bilinçaltından gelen baskı ve sıkışmalar bu yenilenmeyi zorunlu kılıyor olabilir.    

Yükselen YENGEÇLER, ortaklaşa paylaşım konularıyla finansal alanda bir dönemece geliyorlar. Bu alanda yaratıcı ilginç fikirlerle birlikte sürpriz bir açılım oluşabilir. İş konusunda bir ortaklık kurma ihtimali belirebilir. Evli olanların eşinin geliriyle alakalı bir farklılaşma olabilir. Ancak ortaklık konusunda tedbiri elden bırakmamak yerinde bir davranış olacaktır. İkili ilişkiler önemli bir sınavdan geçmekte bu dönemde.

Yükselen ASLANLAR’ın, doğrudan ilişkilerinde yeni gelişmeler beklemek gerek. Başlangıçlar söz konusu olabilir. Fakat bu asla klasik bir ilişki olmayacaktır. Ya da ilişkide olanların yenilikçi,özgürleştirici adımlar atma ihtimali yüksek. Burada sadece duygusal beraberlikler değil, iş ilişkileri veya bire-bir kurulan her türlü ilişkiyi hesaba katmalıyız. Satürn rutin yaşam düzeninde özellikle iş alanında bir sorumluluk artışıyla birlikte yeni bir yapılanmayı kaçınılmaz kılabilir. Ayrıca sağlığı önemsedikleri bir süreç olabilir. Spor, diyet gibi alışkanlıklar edinebilirler. Ruh-zihin-beden üçlüsü dengeleniyor.

Yükselen BAŞAKLAR; yeteneklerini geliştirecekleri yeni entelektüel bilgiler edinme yoluna gidebilirler. Böylelikle taze fikir geliştirebilirler Özellikle işlerine yansıyacak çok farklı ve yenilikçi fikirler ortaya çıkabilir. Zihinsellikleri yeni bir boyut kazanacaktır. Kendi işlerini yapıyorlarsa bir modernizasyona gidebilirler. Daha çağdaş koşullar yaratma çabasına gireceklerdir. Ayrıca bireysel yaratıcılıkları somut olarak ortaya çıkabilecektir.

Yükselen TERAZİLER için; yaratıcı kapasitelerini  farklı, sıra dışı yollardan gösterme zamanı olabilir. Özellikle sosyal becerileri yepyeni yaratıcı bir ifade bulabilecektir. Entelektüel anlamda gelişme elde edecekleri yeni hobiler kazanabilirler. Belirli riskler alarak taze fikirlerle sahneye çıkacaklardır. Ayrıca çocuklarla ilgili konular da reform niteliğinde gelişmelere açık duruyor. Öte yandan bütün bunlar Satürn hayatlarına yeni bir temel atma zamanı olduğunu söylüyor. Ev-aile-yuva-yerleşim ve ebeveynlerle ilgili konularda sorumlulukları artıyor olabilir.

Yükselen AKREPLER’in en derinde yatan özgürlükçü ruh uyanıyor. Geçmişle bağlarından özgürleşmek için harekete geçebilir, en kökte yatan ideallerine doğru yelken açabilirler. Hatta bir yer değişikliği düşünebilir ya da halen yerleştikleri mekânda bir temizlik ve arınma gerçekleştirebilirler. Aslında mekânda yenilenme ruhta yenilenme anlamına da geliyor dersek yanlış olmaz. Bütün bu köklü değişimlerin arkasında yatan ise fikirlerini somutlaştırma, zihinde olanı hayata geçirme arzusu olarak gözükmekte.

Yükselen YAYLAR için, zihindeki reformist fikirler, idealler gün ışığına çıkmaya başlıyor. İlerici düşünceler çok daha görünür hale geliyor. Yakın çevreleriyle bağların gevşemesi söz konusu. Yeni dostluklar kurmaya hazırlar. Yeni bir eğitim konusu da gündeme gelebilir. Bütün bu fikirlerdeki yenilikler değerlerinin yeni bir form kazanmasından ileri gelebilir. Maddi konularda bir daralma da ilginç fikirler üretmelerinin sebebi olabilir. Cömert Yaylar’ın daha tutumlu davranmaları kaçınılmaz olabilir.

Yükselen OĞLAKLAR’ın değerleri ve değer yargıları değişime uğruyor. Oğlakların maddi kaynakları çok daha fikre dayalı, zihinde oluşan ilginç fikirler üzerinden gelişecektir. Gelenekçi bir burç olarak tanınan Oğlak burcu için değer yargıları değişirken Satürn onlara yeni bir kimlik ve yeni bir imaj kazandırıyor. İlişkileri/evlilik ve ortaklıkları da bir testten geçiyor. Karşı taraftakine ciddi olduklarını hissettiriyorlar.

Yükselen KOVALAR yeni bir kimlik ve yeni bir imaj yaratıyorlar. Hayatı kucaklama tarzları yenileniyor. Daha doğrusu özüne dönme zamanı diyebiliriz. Reformist, sıra dışı, başkaldıran yönlerini vurgulu biçimde ortaya serecekler gibi duruyor. Bu arada ilişkilere yaklaşımları da yeni bir boyut kazanıyor. Kafada oluşan yenilikçi fikirler fiziksel olarak dış görünüşlerine de yansıyabilecektir. Bütün bunların kökeninde bilinçaltında oluşan sıkışma diyebiliriz.

Yükselen BALIKLARIN, Güneş tutulmasıyla bilinçaltında bir aydınlanma, uyanış, açılım beklemeleri gerek. İdeallerine yönelik adımlar atmaları beklenebilir. Hayal gücü son derece yaratıcı fikirlerin ortaya çıkışına zemin hazırlıyor. Bu farkındalıkla yeni umutlar, yeni hayat planları yapmaya girişebilirler. Sosyal çevrelerinde sınırlarını yeniden çiziyorlar. Topluma hizmet amaçlı sorumluluklara girebilirler.

İdeallerimize yaklaştığımız bu süreçte şartları en iyi şekilde değerlendirmek en iyi yaklaşım olacaktır.

Sevgiler,

Meral Pala

12 Şubat 2018

Bu yazının bütün hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden yayımlanamaz.