GOCMEN-KUSLAR

BAŞAK’ta Yeniay

Göçmen kuşların sıcak ülkelere doğru yola koyuldukları bugünlerde Güneş de Başak Burcuna ilerliyor. Kuşların Güney Yarım küre’ye yolculukları sonbaharın habercisi olduğu gibi Güneş’in değişken Başak Burcuna ilerlemesi de mevsiminin değişime yüz tuttuğunun işareti. Güney,  sıcak ve besin bakımından daha zengin oluşuyla göçmen kuşlar için iyi bir kışlama alanı olurken Kuzey Yarımküre’de yaşayanlar için de Başak döneminde çalışma ve mantıkçı olma gereği gündeme gelir. Değişken burçlar mevsimlerin değişim zamanlarını işaret etmektedirler. Başak dönemi de yazın son demlerini yaşadığımızı anlatmaktadır. 23 Ağustos tarihinde Güneş BAŞAK Burcuna geçiş yapıyor. Tatil ve dinlenmeyle, yoğun sıcaklarla rehavet içinde geçen Aslan döneminin ardından şimdi artık Başağın verimli ve mükemmel olma çabasını hayatımızda hissedeceğiz. Yeteneklerimizi kullanma ve mantıkla hareket etmeye yatkın olacağız.

25 Ağustos’ta saat 17:12’de 2 derece BAŞAK Burcunda YENİAY

doğuyor. Bu kez yeniaydan somut gelişmeler bekleyebiliriz. Üretkenlik konusunda eline su dökülemeyen Başak burcu, faydalı olanı faydasızdan ayıklama, ince eleyip sık dokuma zamanlarına işaret ediyor. Başak’taki Merkür’ün de  Akrep’te bulunan Mars ve Satürn ile partil altmışlık açı içinde olması mantık ve tutkunun işbirliğiyle başarı vaat ediyor. Satürn ile Mars’ın tam birleşim halinde oluşu kararlı yeni başlangıçlara işaret ediyor. Gökyüzünde gezegenlerin kavuşumu yeni başlangıçları anlatmaktadır. Mars’ın Akrep’te hem yöneticilik sahibi oluşu hem de kendi üçlüsünde (su üçlüsünde) duruşu hedefe yönelişi ve bir vazgeçmezlik içinde olduğunun işareti. Mars ve Satürn’ün birlikteliği ciddi manada somut girişimlere ve hayatımızda adeta bir yeniden yapılanmaya işaret etmekte. Akrep’te olan bu kavuşum bilinçaltında gerçekleşen dönüşüm ve psikolojik seviyede değişimleri getirebilir. Geçmişin ağır yükünü atmak için “tutkulu” olarak tanımlayabileceğimiz adımlar atılabilir.

BASAKTA YENIAYYeniay oluşumu esnasında Ankara ve İstanbul’a göre ufukta Oğlak burcu yükseliyor. Bu tabloyla disiplin ve kararlılıkla elle tutulur gelişmeler beklemek yanlış olmaz. Merkür’ün yükselen ile rahat ilişkisi de analitik, mantıklı bir yaklaşımı iyi bir organizasyonla ortaya koymaya imkan verecektir. Merkür-Kiron karşıtlığı hayatımızda iyileştirici gücün kaynağını ortaya çıkartıp zihnimize taşıyabilir. Gökyüzünde toprak elementinin baskın olması kalıcı gelişmeleri hayatımıza getirecektir. Sağlamlık her şeyden önemli olacaktır.

Bu arada gökyüzünde Jüpiter-Venüs birlikteliği halen gevşek bir açıyla da olsa devam ediyor. İyicillerin ateş elementinde yerleşmesi geniş görüşlülükle beraber iyimser cesur adımlar anlamı taşıyor. Diğer yandan Venüs’ün Satürn ile Mars’a sıkı bir kare açı yapması ilişkileri, değerleri ve maddi konuları teste zorlayabilir.

Yeniay derecesinin Neptün’le karşıt duruşu da hayal ve gerçeğin ayırtına varmamıza imkan verecektir. Gerçekler bizi biraz hayal kırıklığına da uğratabilir. Fakat bu uzun vadeli bakıldığında olumlu bir gelişme.

Yükselen burçlara göre yeniayla birlikte hayatımızda neler gelişebileceğine bakalım;

Yükselen Koçlar; işle ilgili gelişmelerin yanı sıra yeni eğitimlerle yeni yetenekler kazanabilirler. Maddi konularda ortaklaşa girişimlerden verim elde edebilirler. Eşin maddi kaynaklarını yeniden şekillendirme zamanı olabilir. Miras konusu gündeme gelebilir. Sağlıklarına daha fazla özen gösterebilirler.

Yükselen Boğalar; yaratıcı yeteneklerini kullanarak kendilerini ortaya koyabilir, bundan haklı bir gurur duyabilirler. Yeni uğraşılardan, hobilerden keyif alabilirler. Hem duygusal hem de profesyonel anlamda ilişkilerinden destek sağlayabilirler. Aşkta gerçekçiler.

Yükselen İkizler; yuvada hummalı bir çalışma başlatabilir, detaylı bir ayıklama işlemine girebilirler. Aslında hayatlarında duygusal boyutu olan hemen herşeyi bir elekten geçirme durumundan bahsedilebilir. Evde yeni bir düzen geliştirerek çalışma ortamı yaratabilirler. Ebeveynlerin sağlığına ilişkin konular gündeme gelebilir.

Yükselen Yengeçler; taze fikirlerle zihinsel çalışma ve eğitim almaya yönlendirebilir. Yaratıcı kapasitelini verimli kullanabilirler. Yakın çevredeki kişilerle bir yardımlaşma söz konusu olabilir. Alım-satım işleri olabilir.

Yükselen Aslanlar; maddi konularda daha gerçekçi bir bakışla kazanç kaynakları yeni bir şekil alabilir. Belirsizlikler büyük ölçüde kalkacaktır. Zihinsel ve/veya el becerilerini kullanacakları işlerden kazanç yaratabilirler. Hayatlarına yeni bir temel atma güdüsüyle harekete geçeceklerdir.

Yükselen Başaklar; benlik duygusunun daha bir  güçlendiğini hissedebilir yeni bir imaj yaratabilirler. Kafalarında oluşan taze fikirler onları yönlendirecektir. Eğitime başlayabilirler. Hayata karşı farklı bir yaklaşım oluşabilecektir. İş ve duygusal ilişkilerinde kafa karışıklığı yerini gerçekçiliğe bırakabilir. Karşı tarafa eleştirel bakıyorlar.

Yükselen Teraziler; psikolojik seviyede farkındalıkları yükselecektir, gerçekçi bir yaklaşım geliştirebilirler. Hayatlarında fedakarlık gerektiren konular olabilir. Bilinçaltını irdeleme olabilir. Sağlam bir altyapı oluşturmak kaydıyla değerlerini yeniden yapılandırmaları mümkün gözüküyor.

Yükselen Akrepler; sosyal çevrelerinde yenilenme ve değişiklik bekleyebilirler. Başkalarıyla birlikte ortak hedefler için çalışma ortamı olabilir. Yaratıcılıklarını gösterme ve sosyal hayata hizmet eden konulara yönelme ihtimali olabilir. Hayata karşı kararlı duruşları uzun vadeli hayat planlarını belirliriyor. İkili ilişkileri yeni bir boyut kazanabilir.

Yükselen Yaylar; hayatta yeni hedefler belirleme ve buna yönelik hırslı bir çalışma temposu içine girmeleri mümkün gözüküyor. Toplum içindeki duruşları, çizgileri belirgin hale geliyor. Kararsızlıklardan sıyrılıp somut adımlar atabilirler. Bilinçaltından gelen dürtüyle motive olmaktalar.

Yükselen Oğlaklar; zihinsel karmaşayı bertaraf ederek hayata karşı yeni bakış açıları oluşturabilirler. Sosyal çevreleri değişebilir. Arkadaşlarından alacakları sağlam destek ve hayata dair güçlü umutları dünya görüşlerini değiştiriyor. Yüksek öğrenime gidebilirler. Yabancılarla temasları olabilir.

Yükselen Kovalar; ortaklaşa girişimlerden kazanç elde edebilirler. Eşin maddi kaynaklarına ilişkin yenilenme olabilir. Hayattaki hedefleri konusunda kararlı adımlar atmaları mümkün. Mesleki alanda hırslı bir sürecin başındalar. Toplum içinde duruşları güçleniyor. Yeni hedefler finansal durumlarını da belirliyor.

 Yükselen Balıklar; hem duygusal hem de iş ve ortaklık ilişkileri aşama kaydedecektir. Karşı tarafın gerçekçi tavrı kafalarındaki soru işaretlerini çözebilecektir. Bilgilerini geliştirmek adına hırslı ve kararlı olabilirler. Hayat görüşleri yeni bir şekil alabilir. Buradan yola çıkarak ilişkileri yeni bir boyut kazanabilir.

Bu yazının bütün hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden yayımlanamaz.

Meral Pala

21/08/2014

İstanbul

Yeni eğitim dönemimiz hakkında bilgi edinmek için:

https://astrolojikosesi.com/2014/06/02/astroloji-egitimi-2/