Venüs+Mars

Astrolojide estetik duygusunu, beğenileri, zevkleri, değerleri,  aşkı, sevgiyi, ilişkileri ve evliliği sembolize eden dişil Venüs; Oğlak’tan Kova’ya geçiyor.  Venüs’ün Kova’ya geçişi sosyal organizasyonların, arkadaşlıkların önem kazanacağını anlatıyor. Bu süreçte, hayattaki umut ve ideallerimizi gerçekleştirmeye yönelik sosyal toplantılara katılabilir, heterojen yapıda sosyal ağlara ilgi duyabiliriz. Toplum yaşamında eşitlik ve özgürlüklerin vurgu kazanmasını beklemek gerek. Yenilikçilik ve kendine özgülük Kova’ın karakteristiğidir. Venüs’ün Kova’ya geçişi hayatımıza farklı, sıra dışı renkler katacak arkadaşlıklara yöneleceğimizin işaretçisi. Kova, dostluk ve kardeşlik vurgusu yapan dışa dönük, sosyal bir burçtur, arkadaşlıkları sembolize etmektedir. Bu dönemde dostluklar arkadaşlığa, arkadaşlıklar aşka dönebilir. Ancak duygusal ilişkilerde bağlılıktan uzak durma eğilimde olabiliriz. Sosyalleşmenin yanı sıra bireysel özgürlüğümüz her şeyin önünde yer alacaktır. Zihinsel ve entelektüel paylaşımlarda bulabileceğimiz ilişkilerden keyif alacağımız bir dönem başlıyor. Evlilik ve ilişkilerde rasyonel, mantıkçı yaklaşımlar duygusal bağları gevşetebilir. Venüs 27 Şubat tarihine dek Kova’da hareket edecek.

Diğer yandan astrolojide mücadele alanımızı gösteren eril Mars gezegeni 13 Mart tarihine dek Balık Burcunda hareket ediyor. Bu dönemde maskülen enerjinin duygularla hareket edişine tanık olabiliriz. Enerjimizi duygu paylaşımlarına kanalize ederken,   başkalarına yardım etmek güdüsüyle hareket edebiliriz. Sıkça kendini adama ve feda etme temaları ortaya çıkacaktır. Ruhsal ve spirütüel konulara eğilimler artabilir, meditatif çalışmalara eğilimli olabiliriz. Rüyalar ve bilinçaltıyla ilgili konulara yönelişler beklenebilir.

Ancak, hayattaki mücadelemizde ne yöne ağırlık vermek gerektiği konusunda belirsizlik olabilir, maddi dünya ile ruhsal dünya arasında  ikilemler kararsızlık yaratabilir. Genel olarak hedeflerde sapmalar olabilir, yön kaybıyla kurban olmamak için çok dikkatli olmak gerekir. İdeallerimiz uğruna kendimizi feda edebiliriz ancak gerçekte var olmayan, hayal ürünü bir şeye de kendimizi adama riski söz konusu olabilir. Gerçeklerden uzaklaşmak bu dönemin en önemli riski olacaktır. 6 Şubat’ta Merkür’ün ve 18 Şubat’ta da Güneşin Balık Burcu’na ilerlemesi gerçek dünyadan kopuşları arttırabilir, dikkat!

Sanatta ve yaratıcılık alanında verimli bir dönem olmasını beklemek yanlış olmaz. Hayal gücünün aktif oluşu buluşçu zihniyetle birlikte önemli eserlerin ortaya çıkışına zemin hazırlayacaktır.

Venüs’ün Kova’da ilerlemesi hayatımıza akılcılık getirirken, Mars’ın Balık’ta yerleşimi duygusal nedenlerde yönsüzlük duygusu verebilir. Sevgide, aşkta mantık öne çıkarken, cinsellikte duygular ağırlık kazanacaktır. Dişil enerjiyle eril gücün burç değişimleri ilişkilerin seyrini değiştirecektir.

Önümüzdeki günlerde iki farklı tema arasında dengeyi sağlamak önemli olacak.

İdeallerimizin gerçek olması dileğiyle!

Meral Pala

C.M.A.

2 Şubat 2013

İstanbul

Bu yazının bütün hakları saklıdır.