Kendini keşif yolculuğu…


ASTROLOJİYLE KENDİNİZİ KEŞFEDİN…

TEMEL BİLGİLER EĞİTİMİ 10 Ekim 2010’da BAŞLIYOR.
İnsanoğlu hemen her çağda, geleceğe dair bir işaret bulma isteğiyle gökyüzünün dilini anlamaya çalışmıştır. “Yukarıda ne varsa, aşağıda da o vardır” ilkesinden hareketle göklerin anlamını çözmek istemiştir.

Tarihte, astrolojiden, tarımda verimli bir yıl olup olmayacağı veya doğal felaketler gibi kadersel olaylar hakkında ön fikir sahibi olmak için yararlanılmıştır. Veya eski astrologlar bir ülkede kralın horoskopu üzerinden, hükümdarlığının ne kadar süreceği konusunda öngörümlerde bulunmuştur.

Bugün kişisel doğum haritalarının yorumuyla kişinin kendi potansiyelleri hakkında önemli bir farkındalık sağlanabilmektedir.
Astroloji haritası kişinin hayatında güçlü bir rehber olabilir.

Programladığımız “temel astroloji bilgileri” eğitimin amacı, bir astrolojik doğum haritasını (doğum anına göre gezegenlerin Burçlar Kuşağında dağılımını gösteren harita) sistemli bir şekilde yorumlayabilme aşamasına gelmektir. Bir kişinin, dünyaya gelirken edindiği potansiyel enerjileri anlama ve değerlendirebilme imkânı sağlayacak olan bu eğitim, kişinin kendisine ve etrafında bulunan kimselere bakış açısını önemli ölçüde değiştirecektir. En önemlisi evrendeki enerjileri anlamak ve bu konuda bir anlayış geliştirmek, hayat görüşünü geliştirecek, dünyaya farklı bir pencereden bakma imkânı verecektir. Kazanılan farkındalık, önemli bir kişisel gelişim imkânı sağlar.

Temel Eğitimde işlenecek konular:

.Astrolojiye giriş, temel bilgiler ve tarihçe
.Elementler ( ateş, toprak, hava, su )
.Nitelikler ( öncü, sabit, değişken )
.Burçlar Kuşağı (Zodyak)
.Gezegenler
.Evler
.Güneş-Ay Fazları
.Astrolojik Harita Tipleri
.Ay Düğümleri
.Açılar ve Açı Kalıpları
.Astrolojik Harita Hesaplama
.Örneklerle Harita Yorumlama Atölye Çalışmaları.

Eğitim programı haftada 1 gün-3 saat olmak üzere toplam 28 haftada, 84 saat sürede tamamlanacaktır.

Kurs bedeli aylık olarak her 4 ders için 250._TL’dir

Eğitim boyunca örnekler ağırlıklı olarak katılımcıların kendi haritaları üzerinden verilecektir.
Ödevlerle katılıcımcıların gelişimi takip edilir.

Haftaiçi ve haftasonu sınıfları mevcuttur.
Haftasonu ders saatleri pazar günleri 14:30- 17:30.
Haftaiçi salı-çarşamba günleri 14:00-17:00 veya iş çıkışı akşam 19:00-22:00 arasıdır.
Eğitimler için 4-6 kişilik gruplar oluşturulur.
Bire-bir özel çalışma seçeneği sunulabilir.

EĞİTMEN: Meral Pala
EĞİTİM YERİ: Taksim-Gümüşsuyu

İletişim:

astrolojikosesi@hotmail.com
0532 604 67 43

Bilgi almak için e-mail veya telefon yoluyla ulaşın.

Reklamlar

VENÜS DÖNGÜLERİ…

8 Ekim 2010’dan itibaren Venüs Akrep Burcunda Geri Hareket Edecek

Venüs astrolojide kişinin zevklerini, nelerden keyif aldığını anlatır. Ayrıca ilişkileri, aşkı, evliliği, maddi değerleri, değer yargılarını ve ortaklıkları sembolize eder.

Venüs her 8 yılda bir aynı burçta geri harekete geçer. Bu döngü şematik olarak, aralarında 72 derecelik açılar olan 5 köşeli bir yıldız oluşturmaktadır. Bu döngüler, esasında bütünlük oluşturan bir temanın parçalarını ortaya çıkartır. 5 rakamı, 360 dereceden oluşan dairenin, 72’şer derecelik, 5’e bölümünden elde edilir. “5” rakamı ruhsal öğretilerde, yapmak, ortaya çıkartmak, şekil vermek ve inşa etmeyi sembolize eder.

Güneş ve Ay hariç, tüm gezegenler belli süreler için geri hareket ederler. Aslında bu, bizim dünyadan bakış açımıza göre onları öyle algılayışımızdan kaynaklanır. Gerçekte gezegenin geri gitmesi söz konusu değildir. Bize göre yön değiştirmeden önce bir süre için durağan kalır. Bu süreçte gezegenin anlattığı konular derinlik kazanır. Enerji içselleşir ve içerde yoğunlaşarak gizli kalmış potansiyelleri çok güçlü bir şekilde açığa çıkartır.

Astrolojik açıdan gezegenin geri hareket etmesi onun gerçek fonksiyonunu ortadan kaldırmaz, ancak büyük ölçüde değişikliklere neden olur. Söz konusu gezegen bir anlamda özgürlüğünü kazanır, özelliklerini alışılmışın dışında, farklı yollardan ifade etmeye başlar.
Bir kişinin doğum haritasında geri giden bir Venüs, ilişkilerde sıra dışı bir yaklaşımı anlatabilir. İçerde hapsedilmiş enerji, bir noktadan sonra özgürleşmeyi getirecektir.

Gezegenlerin kişinin doğum anında bulundukları konumlar onun hayat akışında karşılaşacağı potansiyel enerjileri anlatır. Yaşamı boyunca, gezegenlerin belli an içinde bulundukları konumlar da hayatının akışına etki eder. Mesela, Venüs Akrep burcunda ilerlerken bir kişinin astroloji haritasında, gezegenin hareket ettiği ev, gezegenin doğum haritasında bulunduğu ev ve yönettiği evler etkilenir. Herhangi bir burca giriş yapan gezegen etkisini, o burcun özellikleriyle hissettirmeye başlar. Durağan pozisyona geçince gezegenin enerjisi yoğunlaşmaya başlar. Hangi gezegense onunla ilgili konular inanılmaz bir şekilde, hayatımızda ağırlığını hissettirmeye başlar. Haritada diğer koşullara bağlı olarak akıcı enerjiler söz konusuysa olumlu etkiler alırız. Haritada sıkışmış enerjiler, zorlayan açılar varsa gezegenin durağan pozisyona geçtiği dönemlerde, bastırılmış enerjiler birer birer görünür hale gelmeye başlar. Gezegen geri harekete geçice de krize götürür. Burada krizden kastımız hayatınızın o alanına her şeyden daha fazla önem ver önem verilmesi gerekeceği anlamındadır.

9 Eylül’den beri Akrep Burcunda ilerleyen Venüs, 8 Ekim’de tarihinde Akrep’in 13 derecesindeyken geri harekete başlayacak. Bu gerileme sürecinde 9 Kasım günü yönetici olduğu Terazi burcuna dönecek ve bu dönemde Venüs’ün Akrep’te iken yarattığı tema tamamen değişecektir. Terazi burcunda ilerleyen Venüs ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar açısından verimli olabilir. Daha önce yara almış ilişkileri objektif olarak algılama ve rayına oturtma imkânı olabilir. 18 Kasım’dan itibaren tekrar ileri harekete dönecek olan Venüs, 1 Aralık 2010 itibariyle Akrep’te ilerlemeye devam edecek. 8 Ocak 2011 tarihinden itibaren de Yay Burcuna ilerlemiş olacak.

Venüs, Güneş’in etrafında 225 günde tam dönüşünü gerçekleştirir. Kendi ekseni etrafında ise 243 günde döner. Yaklaşık 18 ayda bir geri harekete geçer. Bu süreç yaklaşık olarak 6 hafta devam eder. İşte bu dönemlerde astrolojik bakımdan, Venüs enerjisi yaban yönlerini ortaya çıkartacaktır.
Venüs kendi burcunda, Terazide eşitliği, adaleti, uyumu, dengeyi, ilişkilerde harmoniyi ve estetiği sembolize eder. Yine yönetici konumunda olduğu Boğa Burcunda maddi konularda güveni arayışını ve verimliliği anlatır.

Estetiği sembolize eden Venüs, geri giderken sanatsal konularda faaliyet gösteren kişiler içinse güdüsel olarak son derece özgün bir yaklaşımı, farklı bir tarz yaratmayı getirebilir. Örneğin, resim yaparak hayatını kazanan bir ressamın, Venüs Akrep’te gerilerken yarattığı eserinde hiç denenmemişi deneyebilir.

Bu dönemde, Venüs’ün geri gidişi esnasında, romantik ilişkilerde içsel olarak derinlik, tutku ve cinsellik ağır basabilir. Kişi eşini, ortağını yeniden değerlendirmeye tabi tutmak isteyebilir. Ayrıca, Venüs’ün geri gidişi sırasında yapılan bir evlilik içsel dinamikleri sıra dışı bir evlilik olabilir. Bu dönemde eski bir ilişkinin tekrar hayatınıza girmesi de beklenebilir.

23 Eylül sonbahar ekinoksuna yaklaştığımız şu günlerde, Güneş eşitlik ve denge burcu olan Terazi’ye ilerliyor. Ekinoks zamanları yeryüzünde gece-gündüz eşitliğinin de yaşandığı günlerdir.
Güneş’in Terazide ilerleyeceği 23 Eylül – 23 Ekim arasında, bu yıl her zamankinden farklı olarak ilişkilerde uyum ve dengeyi sağlamanın zorlaştığını düşünenler olursa sorumlusu Akrep’te geri hareket eden Venüs olmalı!

Aslında, Venüs’ün geri hareketi esnasında, yerine göre, sanatsal kapasitenin farklı yollarla ortaya çıkışı verimli bir dönem olarak nitelendirilebilir. “5” ilkesini düşünürsek, kişinin içinde adeta uyuyan bir enerjinin açığa çıkması, bir şeyin somut olarak hayata geçirilmesi, gerçeklik kazanması anlamına gelmektedir.

Bu arada gündelik hayatın içinde mesela, kuaföre saçınızı kestirirken her zamankinden farklı bir tarzı kabul edemeyecekseniz, Venüs geri giderken bu işi ertelemeniz yerinde olur. Çünkü kuaförünüzün kendi yaratıcılığını sıra dışı yöntemlerle ifade etme arzusu sizde hayal kırıklığı yaratabilir. Mesela, daha önce hiç kullanmadığınız bir tarzı uygulamak isteyebilir.

Maddi konular, yatırımlar ve gayrimenkul alımı için de, Venüs’ün geri gittiği dönemler önerilmez. Bu dönemde Dünya ekonomilerinde parasal konularla ilgili sorunlar bir miktar daha sertleşebilir. Ya da politik ilişkilerde zorlanmalar söz konusu olabilir.
Önümüzdeki dönemde kredilerde sorunlar ortaya çıkabilir ve ortaklıklardan elde edilecek kazançlar zorlanmalara neden olabilir.

Bundan önce, Venüs AKREP burcunda geri hareketini 2002 yılında 10 Ekim ile 21 Kasım arasında gerçekleştirmişti. O dönemdeki, ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili gündeminizi bugünlerde tekrar karşınızda bulabilirsiniz. Ya da maddi konularda aldığınız kararların yankılarını bugünlerde tekrar karşınızda bulursanız şaşırmayın!

Meral PALA

21 Eylül 2010

Bu yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan kullanılamaz.

BAŞAK BURCUNDA YENİAY


MERKÜR düzgün harekette, iletişim sorunları aşılıyor.
VENÜS ve MARS Akrep burcunda; hırslar ve tutkular ön planda…

8 EYLÜL – 8 EKİM DÖNEMİNDE BURÇLAR

ÖNCELİKLE YÜKSELEN BURCUNUZA GÖRE OKUMANIZI ÖNERİRİM!
Yükselen Burcunuzu öğrenmek için, doğum tarihinizi gün / ay / yıl olarak doğum saatiniz ve doğum yerinizle birlikte astrolojikosesi@hotmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz!

8 Eylül- 8 Ekim Dönemi

KOÇ: Hayatınızda rutin düzene yeni bir şekil vermek üzere girişimleriniz var. Merkür geri giderken hayatınızı gözden geçirip, elemelerde bulunmuş olabilirsiniz. Artık günlük yeni bir ortam, hatta farklı bir iş ortamı veya daha sağlıklı yaşamak adına spor, diyet gibi yenilikler olabilir. Çalışma hayatınıza dair değişiklikler söz konusu olabilir. Maddi konular ve özellikle geçmişten gelen maddi paylaşımlar, bu ay sizin için bir mücadele alanı olabilir. 23 Eylül tarihi ilişkiniz açısından önemli bir dönemeç olacaktır. Duygularınız ve mantığınız çelişkide kalmanıza neden olabilir. Sert tutumlar sergilemekten kaçınmalısınız. Aksi halde önümüzdeki günlerde geçmişten itibaren bütün ilişkileri gözden geçirmeye, kendinizi acımasızca sorgulamaya başlayabilirsiniz.

BOĞA: Yaratıcı konularda yeteneklerinizi geliştiriyorsunuz. Hatta geçmişte sahip olduğunuz becerilerinizi yeniden yaratıcı işlerde kullanabilirsiniz. Özellikle el becerilerinizi somut objeler vs yaratmak için kullanabilirsiniz. Sanatçı yönü güçlü olan Boğa burçları için farklı bir tarz ve sıra dışı dışavurumlar söz konusu olabilir. 23 Eylül’de dolunayla birlikte, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayabilirsiniz. Ancak bu gerilim verimli olmanız için iyi gelebilir. Hayatınızda rutin düzeni yeniden kurgulamaya çalışıyorsunuz. İlişkide tutku ve derinlik söz konusu olacaktır. Ortaklıklarda ve ikili ilişkilerde zorlayıcı koşullarla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz.

İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Ağustos’tan beri geri hareketi sizi kendinizi ifade ederken özellikle ailenizle iletişimde zorlamış olabilir. Ancak, bu arada hayatınızda temel konularda gerekli elemeleri yapma fırsatınız oldu. 13 Eylül itibariyle hayatınızda yeni bir rutin düzen kurabileceksiniz. Şimdi artık ortaya yaratıcı işler çıkartabilirsiniz. Hayal gücünüz, hayattaki beklentilerinizi daha derin ve anlamlı bir üst seviyeye taşımaya zorluyor. 23 Eylül’de oluşan dolunay, çocuklarla ilişkilerinizde gerginlik kaynağı olabilir. Uyumu sağlamak adına sorumluluklarınızı arttırmanız gerekecektir. İş ortamında hırslarınıza yenik düşmemelisiniz.

YENGEÇ: Son 3 haftadır, Ağustos 20’lerinden itibaren yakın çevrenizdeki kişilere karşı oldukça eleştirel davrandınız. Hatta bazı kişileri hayatınızdan çıkartmış olabilirsiniz. Başak burcunda yeniayla birlikte yeni bir eğitime başlayarak yeni beceriler geliştirebilirsiniz. Bu arada çalışma ortamından yeni dostlar kazanabilirsiniz. 23 Eylül’de oluşacak dolunay enerjisi kariyer yolunuzda bir karar vermeye zorluyor. İçsel huzuru sağlamak temel hedefiniz. Bu yaklaşımla en mantıklı yolu seçebilirsiniz. Ancak sezgilerinizi devre dışı bırakmanız mümkün değil. İç sesiniz sizi ailevi konularda sorumluluk almaya zorluyor. Yaratıcı kapasitenizi yoğun bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz.

ASLAN: Başak burcunda yeniayla beraber, maddi konularda mantıklı ve gerçekçi somut adımlar atıyorsunuz. Yeteneklerinizi geliştirmek için kendinize yatırım yapabilirsiniz. Maddi güvenliğinizi sağlamanın gayretindesiniz. Duygusal açıdan biraz huzursuz bir dönem olabilir. Aile içinde, maddi konular gündeme oturabilir. Ailenizin maddi güvenliğini sağlayacak kaynaklar yoğun mücadele konusu olabilir. 23 Eylül’de Koç burcunda oluşan dolunay konunuzda derinleşmek için eğitim almaya zorluyor. Aslında yeni bir eğitime başlamak yaşam felsefenizi geliştirmek de bir adım olacaktır.

BAŞAK: Burcunuzda gerçekleşen yeniay kendinizi tümden yenileme fırsatı veriyor. Ağustos’un ikinci yarısından beri kendi kendinizi sert biçimde eleştirdiniz. 13 Eylül itibariyle somut adımlar atmanın, yeteneklerinizi ortaya çıkartmanın zamanı geldi. Her daim analiz eden ve bıkmadan mükemmeli arayan Başaklar, nihayet verimli olabilecekleri fırsatları yakalayabilirler. 23 Eylül’de Koç burcunda oluşan dolunayla beraber finansal konularda sorumluluk almaya açık hale geliyorsunuz. Başkalarıyla paylaşımlarda inisiyatifi ele almak durumundasınız. Yakın çevrenizle ilişkilerinizi elekten geçirmeye hazırlanıyorsunuz.

TERAZİ: Merkür’ün geri hareketi sırasında bilinçaltından gelen dürtüyle kendinizi ruhsal bakımdan irdelemiş olmalısınız. Geçmişinizi sorgulamak zihninizi fazlaca yormuş olabilir. Fakat bu sorgulama ve eleştiri ruhsal bakımdan yeni açılımlara zemin hazırladı. Başak burcunda yeniayla beraber hayatınıza bir fedakârlık ve özveri teması hâkim oluyor. 23 Eylül’e oluşan dolunay kişisel sorumluklarınızı yükseltecektir. İlişkinizle ilgili aktif rol almak ve karar vermek durumundasınız. Ancak yönetici gezegeniniz Akrep burcunda sizi tutkulu davranmaya zorlayabilir. Maddi konularda arzularınız hırsa dönüşebilir. Yapıcı olmaya çalışmalısınız.

AKREP: Başak burcunda yeniayla birlikte, yeni sosyal çevreler edinebilir, gruplar içinde rol alarak hizmet verebilirsiniz. Bir anlamda evrene faydalı olmak adına girişimleriniz olabilir. Bu yaptıklarınızda zihinsel yaratıcılık gerektiren ve sosyal iletişime dayalı konular öne çıkabilir. Ayrıca kimliğinizi vurgulamak niyetindesiniz. Hırslarınız ve tutkularınız öne çıkabilir. İlişkiler ve ortaklıklar mücadele alanı olarak duruyor. Yapıcı tutumlar içinde olmaya gayret göstermek gerek. Her zaman gizemli ve ağır durmayı tercih etseniz de rutin düzen içersinde daha hızlı ve açık olmak durumundasınız.

YAY: Mesleki alanda yeni başlangıçlara adım atabileceğiniz bir dönemdesiniz. Muhtemelen Ağustos’un 20’sinden itibaren iş ve meslek yaşamınıza ait düzeltmeler ve eksik kalmış işlerin tamamlanmasıyla uğraşmış olmalısınız. Unutmaya yüz tuttuğunuz becerilerinizi tekrar aktif olarak kullanmaya yönelebilirsiniz. 13 Eylül’den başlayarak kariyerle ilgili yoğun ve titiz çalışmayı gerektiren koşullar söz konusu olacaktır. Özellikle iletişimin hız kazandığını fark edeceksiniz. 23 Eylül’den itibaren sosyal çevrenizde dengeyi ve uyumu sağlamak adına sorumluluklar alabileceksiniz. Aynı gün Koç Burcunda oluşan dolunay gerilimi de beraberinde getirebilir. Ay boyunca ilişkilerde uyumsuzluk bilinçaltında gerilim yaratabilir. 8 Ekim’den itibaren ilişkiniz için yeni bir yaklaşım geliştirebilirsiniz. Özverili yaklaşımlarınız üzücü sonuçlar getirebilir. Kontrol etmekte güçlük çektiğiniz konulara ve gizli düşmanlıklara dikkat!

OĞLAK: Stratejik konularda üstünlüğünüzü arttırmak için yeteneklerinizi geliştiriyorsunuz. Bu ilerleme, yeni görüşler geliştirmenize zemin hazırlıyor. Ağustos’un 20’lerinden itibaren devam eden hukuki konularda titiz çalışmalarınız artık, 13 Eylül’den itibaren başarılı sonuçlar getirebilir. 23 Eylül’den itibaren, mesleki alanda sorumlu yaklaşımınızla varlık gösterebileceksiniz. Aynı gün Koç burcunda gerçekleşen dolunayla aile yaşamı ile meslek hayatınız arasında dengeyi sağlamak güç olabilir. Bu ay genel olarak hayattaki hedefleriniz konusunda hırslarınız öne çıkıyor. Ancak arkadaşlarınızla ilişkilerde yapıcı olmaya özen göstermelisiniz. Maddi konularda hırslar, yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

KOVA: Ortaklıklardan gelen maddi kaynaklar konusu bir süredir sizi meşgul ediyor. İletişimde karşılaştığınız sorunlar 13 Eylül’den itibaren aşılabilecektir. Bundan böyle finansal paylaşımlarda verimli çalışmalar yapabileceksiniz. Borçlanmak ve kredi kullanmak için yeni anlaşmalara imza atabilirsiniz. Bu ay mesleki alanda hedeflerinize sıkı sıkıya sarılabilir hatta aşırı hırslı tavırlar sergileyebilirsiniz. Ancak kariyeriniz için tutkularınıza yenilmemelisiniz. Alanınızda bilginizi derinleştirmek için kararlar vermek durumundasınız. 23 Eylül’de dolunayla birlikte bir tereddüt söz konusu olabilir. 8 Ekim’den itibaren hayata bakışınız bambaşka olacaktır.

BALIK: Ağustos’un 20’lerinden başlayarak, hem romantik ilişkileri hem de ortaklık içinde bulunduğunu kimselerle ilişkinizi fazlaca irdelediniz. Bu arada bolca yanlış anlaşmalar olmuş olabilir. Ancak 13 Eylül’den başlayarak daha rahat anlaşma zemini bulabileceksiniz. En azından kendinizi ilişkiler içinde, çok daha rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Bu arada yeni bir iş ortaklığının temelleri atılabilir. 23 Eylül’den başlayarak maddi paylaşımlarda çelişkiler söz konusu olabilir. Karşınızdaki kişiyle, sürpriz biçimde karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak dengeyi bulmaya çalışacaksınız. Yabancı kültürlerden kimselerle yoğun ilişkileriniz söz konusu olacak.

Meral PALA
Eylül 2010

BU YAZININ TÜM HAKLARI SAKLIDIR, İZİN ALMADAN KULLANILAMAZ…